Kir Żałobny

Rusza nabór do szkoły górniczej

Rusza nabór do szkoły górniczej

W najbliższy poniedziałek rozpoczyna się nabór do nowej szkoły górniczej w Rudzie Śląskiej. Dla uczniów chcących być w przyszłości górnikami przygotowano 60 miejsc. Gwarancję zatrudnienia po skończonej edukacji zapewnia im już teraz Kompania Węglowa.

Każdy zainteresowany nauką w nowej szkole ma czas do 25 czerwca do godz. 12:00. Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną. Przy rekrutacji pod uwagę będą brane wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz techniki. Oprócz wiedzy istotnym czynnikiem decydującym o możliwości nauki w zawodzie górnika są inne predyspozycje.

- Mamy telefony od dziewczyn, które chciałyby uczyć się w zawodzie górnika, niestety nie możemy ich przyjąć, gdyż nabór na kierunki górnicze skierowany jest tylko do chłopców. Ponadto uczeń, który chciałby się kształcić w zawodzie górnika, przedstawić musi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w tym zawodzie - mówi Anna Witkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, która koordynuje nabór do nowej szkoły zawodowej.

W nowej szkole zawodowej przygotowano 60 miejsc w dwóch klasach. W jednej uczniowie kształcić się będą w kierunku górnik eksploatacji podziemnej, natomiast w drugiej w kierunkach ślusarz i elektryk. Absolwenci gimnazjów zainteresowani zdobyciem zawodu górnika swoje aplikacje składać będą mogli również do Technikum nr 3, gdzie od 2004 r. istnieje klasa kształcącą w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

Pomysł otwarcia nowej szkoły górniczej pojawił się podczas rozmów prezydent miasta Grażyny Dziedzic z prezesami spółek węglowych oraz dyrektorami poszczególnych czterech rudzkich kopalń. W styczniu tego roku na wspólnej konferencji prasowej z prezes Kompanii Węglowej, Joanną Strzelec-Łobodzińska poinformowała o utworzeniu takiej szkoły w mieście od 1 września 2012 r.

- Wychodzimy naprzeciw zarówno potrzebom uczniów, jak i górnictwa, chcemy powrócić do kształcenia w zawodach górniczych w Rudzie Śląskiej - mieście z dobrymi tradycjami górniczymi i nieźle prosperującymi kopalniami – mówiła wtedy prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowa szkoła zawodowa od 1 września wraz z Gimnazjum nr 13 oraz Technikum nr 3 współtworzyć będzie Zespół Szkół nr 5 z siedzibą przy ul. Jankowskiego 22. W dotychczasowym budynku Gimnazjum nr 13 swoje lokum znajdą zarówno technikum i szkoła zawodowa, dlatego tuż po zakończeniu obecnego roku szkolnego zaczną się w nim prace remontowe.

- Planujemy wyremontować sanitariaty oraz wymienić oświetlenie. Największym jednak wyzwaniem będzie przygotowanie pracowni specjalistycznych do nauki zawodów, w tym zawodów górniczych. Część wyposażenia tych pracowni stanowić będzie sprzęt już posiadany, ale w pewnej części pracownie doposażone zostaną też w zupełnie nowe urządzenia – zdradza plany Ewa Stepuch, dyrektor Gimnazjum nr 13. Placówka w marcu tego roku promowała nową szkołę górniczą. - Młodzież, która nas wtedy odwiedziła, była bardzo zainteresowana edukacją w kierunkach górniczych. Również rozmawiając z uczniami naszego gimnazjum zauważam, że wielu z nich chce kontynuować naukę w nowopowstającej szkole – mówi Ewa Stepuch.

Honorowy patronat nad nową zasadniczą szkołą zawodową objęła prezes Kompani Węglowej S.A., Joanna Strzelec - Łobodzińska. Kompania Węglowa, spółka będąca największym europejskim producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, wszystkim absolwentom szkoły już teraz gwarantuje zatrudnienie po zakończeniu nauki.

Przed laty w Rudzie Śląskiej działały 3 technika górnicze oraz 10 zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła przysposabiająca młodzież do zawodu o profilu górniczym. Wszystkie zostały zamknięte z powodu restrukturyzacji górnictwa i gwałtownej redukcji zatrudnienia w kopalniach. Dopiero w 2004 roku w wyniku porozumienia z Kompanią Węglową miasto uruchomiło w Technikum nr 3 klasę kształcącą w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

14 maja rozpocznie się rekrutacja do wszystkich rudzkich szkołach ponadgimnazjalnych. W ich przypadku również potrwa do 25 czerwca do godz. 12:00. Jej zasady określa decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty. Młodzież za pomocą elektronicznej platformy ma możliwość zapisu do wybranej szkoły w Rudzie Śląskiej, bądź w innym mieście.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter