Header decorative image
Kir Żałobny

Rusza budowa II etapu N-S-ki [FILM]

Rusza budowa II etapu N-S-ki [FILM]

Jeszcze w czerwcu rozpocznie się budowa kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Dziś władze miasta podpisały umowę z wykonawcą – firmą Drogopol ZW z Katowic. - Inwestycję chcemy zrealizować w ciągu 1,5 roku, a prace odbywać się będą w trybie dwu-, a nawet trzyzmianowym – deklaruje Stanisław Waszkiewicz, prezes Grupy Drogopol sp. z o.o. Wartość całego zadania, które ma duże szanse na unijne dofinansowanie, to blisko 50 mln zł.

- Wreszcie możemy odetchnąć z ulgą i ruszyć z budową – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Szkoda tylko, że przez niepotrzebne proceduralne zamieszanie straciliśmy blisko pół roku, kiedy to budowa drogi śmiało mogła być już realizowana. Terminowa i sprawna realizacja tej inwestycji jest dla nas bardzo ważna, bo na jej wykonanie staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych – dodaje.

Przypomnijmy, że postępowanie przetargowe na budowę II odcinka trasy przeciągało się od grudnia zeszłego roku. Z jego wynikiem nie mogli się pogodzić pozostali uczestnicy przetargu, którzy dwukrotnie odwołali się w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta ostatnia nakazała miastu unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty oraz powtórzyć czynności związane z badaniem i oceną ofert, w tym wykluczyć z postępowania wyłonioną w przetargu firmę Drogopol. Nakazane przez Izbę czynności zostały przez miasto wstrzymane, bo Drogopol zaskarżył decyzję KIO do sądu.

W tej sytuacji dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty było bardzo ryzykowne, bo sąd mógł zmienić orzeczenie Izby. I tak faktycznie się stało. Korzystny wyrok zapadł w połowie maja. – Był to jeden z najbardziej skomplikowanych przetargów, jaki przyszło nam prowadzić – zaznacza Grażyna Dziedzic. – Gdybyśmy przedwcześnie wdrożyli w życie zalecenia Krajowej Izby Odwoławczej, to okazałoby się, że działamy w sprzeczności z wyrokiem sądu. Dobrze się stało, że w tej sprawie nie podejmowaliśmy żadnych pochopnych decyzji, bo zawirowaniom formalnym nie byłoby końca – uważa prezydent Rudy Śląskiej.

II etap budowy trasy N-S obejmuje odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem trasy N-S, który kończy się przy ul. 1 Maja, trasa wydłuży się o ponad kilometr.  - Dodatkowo nad ul. Bukową, gdzie będzie się kończyć nowobudowany odcinek, powstanie wiadukt wraz z łącznicami. Sam wiadukt o rozpiętości 47 m wykonany zostanie jako dwie niezależne konstrukcje pod lewą i prawą jezdnią drogi – wylicza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów.

Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach realizacji kolejnego etapu wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 m każda, umożliwiające poprowadzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. W ramach budowy kolejnego etapu trasy N-S przedłużona zostanie także ul. Bukowa. – Powstanie w ten sposób połączenie z ul. Ks. Niedzieli. Będzie to jednojezdniowa droga o szerokości 7 m, która będzie miała ponad 1,5 km długości – wyjaśnia Mariusz Pol.

Ponadto w ramach całości inwestycji przebudowana zostanie magistrala wodociągowa, a także sieć ciepłownicza oraz kanalizacja ogólnospławna i deszczowa. Wykonane zostanie także oświetlenie oraz zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery ochronne, elementy oznakowania poziomego i pionowego. Ważnym elementem inwestycji będą również ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.

Prace przy budowie II etapu odcinka trasy N-S rozpocząć się mają jeszcze w tym miesiącu po przekazaniu wykonawcy placu budowy. – W pierwszej kolejności prowadzone będą prace przygotowawcze oraz roboty ziemne. Chcemy żeby prace odbywały się na całości budowanego odcinka, tak, żeby udało się maksymalnie skrócić termin 24 miesięcy zaplanowany na realizację inwestycji i w ten sposób nadrobić pół roku, które zostało stracone przez sądowe odwołania – podkreśla Stanisław Waszkiewicz z firmy Drogopol.

Budowa trasy N-S jest sztandarowym przedsięwzięciem drogowym Rudy Śląskiej.  - Choć budowę II etapu zaczynamy realizować z własnych środków, to dzięki temu, że zadanie to wpisane jest na listę kluczowych projektów, które mają być finansowane ze środków unijnych, pieniądze wydane na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga jednak aktualizacji projektu budowlanego. Na czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór dokumentacji i wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w przypadku czwartego odcinka - od ulicy Kokota do autostrady A-4 – dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okolicach maja przyszłego roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter