Header decorative image
Kir Żałobny

Rusza budowa kanalizacji deszczowej

Rusza budowa kanalizacji deszczowej

Ponad 3,6 mln zł kosztować będzie pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej, dzięki której odwodnione zostaną ulice Zabrzańska i Kokotek w Rudzie Śląskiej oraz przylegające do nich tereny. Inwestycja właśnie się rozpoczęła. Budowa kanalizacji deszczowej w mieście to jeden z priorytetów władz miasta na najbliższe lata.

- Ulica Zabrzańska biegnie równolegle do Drogowej Trasy Średnicowej przez tereny przemysłowe, zakłady funkcjonują też przy ul. Kokotek, dlatego tak ważne jest rozwiązanie problemu odwodnienia tego obszaru – tłumaczy Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dotychczas po obfitych opadach ul. Kokotek była zalewana – dodaje. Celem rozpoczętej inwestycji jest odprowadzenie do rzeki Czarniawki wód opadowych, których nadmiar jest niemożliwy do zagospodarowania na terenach po północnej stronie DTŚ.

Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć w listopadzie przyszłego roku. - Prace kanalizacyjne obejmą pogłębienie rowu po stronie południowej od DTŚ wraz z położeniem rur w jego części, przejście kanałem głównym kanalizacji deszczowej pod DTŚ i ul. Zabrzańską w przedłużeniu ul. Kokotek oraz wykonanie kanałów deszczowych w ciągu ul. Zabrzańskiej, w kierunku wschodnim oraz w kierunku Urzędu Skarbowego – wylicza Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. Łączna długość nowej kanalizacji wyniesie ok. 970 metrów bieżących. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Zabrzańskiej i Kokotek. - Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do zwiększonego obciążenia, przebudujemy chodniki, powstaną też ścieżki rowerowe – mówi Jacek Otrębski.

Kolejny etap zadania będzie obejmował budowę kanalizacji w kierunku zachodnim od skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Kokotek oraz wzdłuż Urzędu Skarbowego i terenów przemysłowych znajdujących się za nim. – Będzie to istotna dla przedsiębiorców inwestycja. Istniejąca w tym rejonie stara kanalizacja jest zniszczona i nie spełnia swojej roli – podkreśla Jacek Otrębski.

Budowa kanalizacji deszczowej to ważny punkt w planach prezydent Grażyny Dziedzic na najbliższe lata. – Mamy w mieście głównie kanalizację ogólnospławną i woda z opadów niepotrzebnie trafia do oczyszczalni ścieków. Dlatego koncentrujemy się teraz na kanalizacji deszczowej – zapowiedziała podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami. W przyszłym roku oprócz wspomnianej wyżej inwestycji prace prowadzone mają być przy ul. Kłodnickiej, umożliwiając odwodnienie odcinka od ronda Solidarności do stadionu GKS Grunwald. W projekcie budżetu na 2014 rok znalazło się również opracowanie dokumentacji dla kanalizacji deszczowej w ulicach Solidarności, Energetyków, Międzyblokowej i Zamenhofa. Na te cele zaplanowano ponad 8,1 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter