Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rudzko-wileńska wymiana artystyczna

Rudzko-wileńska wymiana artystyczna

Młodzi tancerze z Wilna przyjadą szkolić się do Rudy Śląskiej. Przez pięć dni będą brali w mieście udział w warsztatach teatralno – tanecznych i edukacyjnych wraz z rudzkim zespołem ludowym „Rudzianie” i grupą teatralną „Moklandia”. Na zakończenie wymiany polsko-litewskiej młodzież z obu krajów wspólnie wystawi na deskach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty spektakl „ŻAR”.

Od 10 do 15 sierpnia Rudę Śląską w ramach wymiany polsko – litewskiej  odwiedzi grupa młodzieży z zespołu folklorystycznego „100 uśmiechów” z Wilna. Wymiana organizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Razem pracujemy, razem się bawimy”. W warsztatach weźmie udział 25-osobowa grupa z Polski i 20 członków zespołu „100 uśmiechów”, działającego przy polskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

- Głównym celem tego projektu jest rozwój kontaktów pomiędzy Polską a organizacjami młodzieżowymi, działającymi w społeczności polskiej mniejszości narodowej na Litwie – mówi Patrycja Ryguła – Mańka z Miejskiego Centrum Kultury. - Cel ten będzie osiągnięty dzięki działaniom twórczym – poprzez warsztaty teatralno - taneczne i pracę nad wspólnym spektaklem zespołu „100 uśmiechów”, Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” i Grupy Teatralnej „Moklandia”. Zajęcia odbędą się w MCK im. Henryka Bisty – dodaje.

Istotną częścią wymiany, oprócz warsztatów teatralno – tanecznych, będą także zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej. Uczestnicy, dzięki zaangażowaniu w projekt Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka, wezmą udział w warsztatach etnograficznych oraz zwiedzą rudzkie zabytki. Zorganizowana zostanie także całodniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki. -  Co niezwykle istotne, wszelkie działania merytoryczne, artystyczne i edukacyjne powierzane są w dużym stopniu młodzieży. Organizatorzy ograniczają się jedynie do udzielania niezbędnego wsparcia doświadczonych specjalistów – tłumaczy Patrycja Ryguła – Mańka.

Zwieńczeniem projektu będzie spektakl pt. „Żar” w reżyserii Teresy Jonas, instruktora „MoklandiI”, z choreografią Gabriela Czapli, kierownika artystycznego „Rudzian” oraz Danuty Grydź z wileńskiego zespołu „100 uśmiechów”. Przedstawienie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 21.00 w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Spektakl oparty jest o tradycje, zwyczaje i obrzędy znane bardzo dobrze zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Będzie on prezentowany nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale także na Litwie, w ramach kontynuacji projektu. - Dzięki temu pozyskane zostanie dodatkowe grono odbiorców, dla których działania te mogą stać się impulsem do podjęcia podobnych akcji na rzecz zwiększania więzi polskich środowisk na Litwie z Polską oraz działań integracyjnych ze społecznością litewską – dodaje Patrycja Ryguła – Mańka. Wstęp na przedstawienie jest wolny.

Projekt organizowany jest dzięki Fundacji na Rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ we współpracy z Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka, Domem Kultury w Bielszowicach i Fundacją „Gloria Cultura”. Początki projektu sięgają  2014 roku, kiedy to Fundacja KEZ podjęła współpracę z zespołem folklorystycznym „100 uśmiechów”. Po wielu wizytach i rozmowach odkryto, że wielu młodych ludzi polskiego pochodzenia, mieszkających w Wilnie ma dużą potrzebę, by budować pozytywne relacje między Polską a Litwą. Tak narodził się plan tego projektu. Fundacja wszystkie swoje działania konstruuje tak, by zaspokoić wcześniej zdiagnozowane potrzeby młodzieży mieszkającej w Wilnie. Oprócz projektu „Razem pracujemy, razem się bawimy” w lipcu tego  roku w Wilnie miała miejsce „Polsko – Litewska Akademia Młodego Lidera”, w ramach której zorganizowano warsztaty menadżerskie z zakresu planowania, finansowania, realizacji i promocji projektu kulturalnego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter