Kir Żałobny

Rudzkie talenty nagrodzone

Rudzkie talenty nagrodzone

Najbardziej utalentowani uczniowie rudzkich szkół podstawowych wyróżnieni. Dziś w mieście uroczystym finałem podsumowano X edycję Miejskich Olimpiad Przedmiotowych. – Wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Życzę abyście się nieustannie rozwijali i zawsze stawiali sobie wysoko poprzeczkę – mówiła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Tegoroczne Miejskie Olimpiady Przedmiotowe odbyły się w mieście już po raz 10 i prawdopodobnie ostatni. – Pierwszą edycję olimpiad przeprowadziliśmy w roku szkolnym 2005/2006, kiedy dla uczniów szkół podstawowych, jeśli chodzi o konkursy wiedzy nie było dużego wyboru. Dziś się to zmieniło, dlatego po 10 latach czas na zmiany i jubileuszową edycją chcemy zamknąć pewien rozdział pracy z młodymi utalentowanymi rudzianami. Z pewnością w miejsce olimpiad pojawi się jakaś nowa inicjatywa, bo jedno jest pewne wśród rudzkich dzieci i młodzieży nie brak wielu autentycznych talentów - podkreśla Aleksandra Kaput ze Szkoły Podstawowej nr 16, przewodnicząca koordynatorów Miejskich Olimpiad Przedmiotowych.

Tegoroczne przedmiotowe zmagania, w których uczestniczyli uczniowie V i VI klas rudzkich szkół podstawowych rozpoczęły się w lutym tradycyjnie od etapu szkolnego. Przystąpiły do niego dzieci ze wszystkich 22 szkół podstawowych, którzy sprawdzali swoją wiedzę w sześciu przedmiotach /język polski, język angielski, matematyka, przyroda, historia, informatyka/. Następnie najlepsi z nich /ponad 100 uczniów/ wzięli udział w kwietniowym etapie miejskim. Jego wyniki pozwoliły wyłonić piątkę najlepszych uczniów z danego przedmiotu, którzy zostali nagrodzeni.

Co ciekawe, kilku uczniów zostało laureatami w co najmniej dwóch przedmiotach. Na szczególne słowa uznania zasługuje Anna Szymik ze Szkoły Podstawowej nr 6, która została laureatem w pięciu przedmiotach, w tym w trzech okazała się bezkonkurencyjna. – Najbardziej lubię matematykę i w sumie z niej najmniej się przygotowywałam. Poza tym poświęciłam dużo czasu na naukę – podkreślała zwyciężczyni. Podczas finału uhonorowano również szkołę, która miała najwięcej laureatów. Tu podobnie jak przed rokiem najwięcej wyróżnień przypadło w udziale Szkole Podstawowej nr 6, której uczniowie zdobyli łącznie 9 wyróżnień.

Spotkanie było okazją do wręczenia nagród dla laureatów olimpiad, a także podziękowań dla osób zaangażowanych w ich organizację. Przede wszystkim jednak było świętem najzdolniejszych uczniów rudzkich podstawówek. Laureaci Miejskich Olimpiad Przedmiotowych sukcesy odnoszą również na następnych etapach edukacji. – Wielokrotnie uczniowie ci są później laureatami konkursów wojewódzkich – mówi Aleksandra Kaput.

Laureaci Olimpiad Przedmiotowych:

Język Polski
I miejsce – Anna Szymik SP 6
II miejsce – Julia Radziewska SP 8
III miejsce – Pola Gajek SP 6
Wyróżnienie – Dawid Heider SP 30
Wyróżnienie – Julia Letkiewicz SP 18

Historia

I miejsce – Zuzanna Kowalska SP 30
II miejsce – Anna Szymik SP 6
III miejsce – Dawid Heider SP 30
Wyróżnienie – Paweł Zakrzowski SP 20
Wyróżnienie – Kamil Kozerski SP 20

Matematyka

I miejsce – Anna Szymik SP 6
II miejsce – Marcin Zepp SP 20
III miejsce – Emilia Kaczmarczyk SP 15
III miejsce - Jonasz Różański SP 7
Wyróżnienie – Dominika Ambroziak SP 30

Informatyka

I miejsce – Marcin Zepp SP 20
II miejsce – Wiktor Olejniczak SP 3
III miejsce – Nikodem Świder SP 41
Wyróżnienie – Marcin Smoła SP 8
Wyróżnienie – Karol Orszulik SP 30
Wyróżnienie – Zuzanna Początek SP 25

Przyroda

I miejsce – Anna Szymik SP 6
II miejsce – Jonasz Różański SP 7
III miejsce – Pola Gajek SP 6
Wyróżnienie – Wiktor Olejniczak SP 3
Wyróżnienie – Krystian Weiss SP 23

Język Angielski

I miejsce – Julia Radziewska SP 8
II miejsce – Pola Gajek SP 6
III miejsce – Zuzanna Rybińska SP 6
Wyróżnienie – Anna Szymik SP 6
Wyróżnienie – Wiktor Olejniczak SP 3

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter