Kir Żałobny

Rudzkie matury

Rudzkie matury

Ponad 80% rudzkich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To wynik lepszy od średniej wojewódzkiej i krajowej. Najlepszym w mieście spośród liceów okazało się II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z rezultatem 96%, a wśród techników - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej z rezultatem 87%. Obydwie szkoły powtórzyły ubiegłoroczny sukces.

- Dziękuję maturzystom i przygotowującym ich nauczycielom za wykonaną pracę. Gratuluję tym, którzy zdali, a przygotowującym się do sesji poprawkowej życzę bezproblemowego uzyskania świadectwa dojrzałości – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W Rudzie Śląskiej maturę zdało 80,31% osób, przy średniej wojewódzkiej 78% i średniej krajowej 79,5% - informuje wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Do matury w Rudzie Śląskiej przystąpiło w tym roku 513 osób – 312 w liceach i 201 w technikach. Zdało 412 osób - 277 (88,78%) w liceach i 135 (67,16%) w technikach. Najlepsze okazało się II Liceum Ogólnokształcące z wynikiem 96%, a wśród techników – Technikum nr 5 z wynikiem 87%. Z przedmiotów obowiązkowych licealiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim (98%), język angielski zdało 96% osób, a matematykę – 93%. W technikach język polski zdało 93% osób, podobnie jak język angielski, a matematykę – 75%.

Wśród przedmiotów do wyboru w liceach największą popularnością cieszył język angielski, na który zdecydowało się 188 osób, następnie biologia – 109 osób i matematyka – 76 osób, a tylko jedna osoba wybrała historię sztuki. W technikach najczęściej wybierano geografię – 114 osób, język angielski – 62 osoby i matematykę – 45 osób.

W tym roku maturzyści zdawali obowiązkowo egzaminy z języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki (pisemny) oraz języka obcego (pisemny i ustny), obligatoryjnie na poziomie podstawowym. Musieli też zdawać co najmniej jeden pisemny egzamin z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Osoby, które nie zdały jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do powtórzenia go w sierpniu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter