Kir Żałobny

Rudzkie Lady D.

Rudzkie Lady D.

Teresa Wilczek, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” oraz Teresa Cisek, prezes rudzkiego Koła Polskiego Związku Niewidomych otrzymały wyjątkowy tytuł – „Lady D.”. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest kobietom niepełnosprawnym, które są szczególnie aktywne w różnych dziedzinach życia. „Lady D.” zostają wyłonione w ramach konkursu im. Krystyny Bochenek, któremu patronuje europoseł Marek Plura.

Pani Teresa Wilczek została laureatką kategorii głównej konkursu „Życie społeczne”. Honorowy tytuł „Lady D.” otrzymała za swoją „wiedzę, doświadczenie, zdolności organizacyjne i ogromne serce”. Nagrodzona od 19 lat jest prezesem Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”, które funkcjonuje od sierpnia 1999 roku. Początkowo jako klub przy Polskim Komitecie Zwalczania Raka zrzeszał 15 członkiń, ale już w pierwszą rocznicę powstania miał ich 50. W sierpniu 2000 roku klub został zarejestrowany jako stowarzyszenie. Jego działalność można podzielić na dwa zakresy. Z jednej strony to terapia i szeroko pojęta rehabilitacja, a z drugiej – pomoc psychologiczna, pogadanki, prelekcje i spotkania ze specjalistami. Rudzkie Amazonki regularnie spotykają się „przy kawie”, wyjeżdżają na wycieczki i pielgrzymki, a także organizują okolicznościowe zabawy.

Cennym aspektem działalności jest również bezpośrednie wsparcie, którego wolontariuszki stowarzyszenia udzielają koleżankom będącym bezpośrednio po mastektomii, nawet gdy przebywają jeszcze w szpitalu. Dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazują sposoby radzenia sobie z bólem i niedogodnościami powstałej niepełnosprawności, a przede wszystkim wspierają mentalnie. Warto również dodać, że członkinie stowarzyszenia dyżurują przy telefonie zaufania 32 340 51 00 oraz 505 013 823, pod który można dzwonić w poniedziałki w godz. od 14.00 do 18.00.

Z kolei pani Teresa Cisek została laureatką tytułu „Lady D.” jako przedstawicielka powiatu Ruda Śląska. Od lat wspiera osoby niewidome poprzez organizację prelekcji, spotkań integracyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych. Od 2015 roku jest prezesem rudzkiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, które zrzesza osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także ich rodziny i wolontariuszy. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Chorzowskiej 9 w Nowym Bytomiu, jest czynna w środy i piątki od godz. 9.00 do 12.00 oraz w czwartki od 13.00 do 16.00. Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem: 32 248 71 42 lub 535 516 804. Warto dodać, że rudzkie koło jest jedną z 351 jednostek Polskiego Związku Niewidomych, który działa od 1951 roku. Związek liczy ponad 55 tys. członków będąc tym samym najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Ważnym jest również fakt, że jest to organizacja powołana przez samych niewidomych, działająca na ich rzecz, jak również przez nich zarządzana. Działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, którą w Rudzie Śląskiej koordynuje Teresa Cisek, jest wieloaspektowa. To działania prozdrowotne, rehabilitacyjne, a także doradcze, szkoleniowe czy informacyjne.

W dzisiejszym społeczeństwie, gdy mamy łatwy dostęp do udogodnień technicznych, nikt nie powinien czuć się obco w swoim mieście czy kraju – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Cieszę się, że obie panie tak aktywnie i efektywnie działają, by zarówno rudzianki, które walczą ze skutkami raka piersi, jak i niewidomi mieszkańcy miasta w jak najmniejszym stopniu odczuwali swą niepełnosprawność – podkreśla. – Jeszcze wiele barier musimy zburzyć, by takim osobom ułatwić codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie – zauważa wiceprezydent.

Konkurs „Lady D.” został zainicjowany w 2002 roku w Katowicach przez europosła Marka Plurę. Polega on na przyznawaniu tytułu honorowego "Lady D." niepełnosprawnym kobietom, które są szczególnie aktywne w różnych dziedzinach życia. To skrót od angielskich słów „lady disabled”, czyli dama niepełnosprawna. Z założenia konkurs oddaje ducha ratyfikowanej, zarówno przez Polskę, jak i przez Unię Europejską, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, a zwłaszcza jej Artykułu 6, który mówi o konieczności szczególnego wspierania i promocji niepełnosprawnych kobiet. Długoletnią przewodniczącą Kapituły Konkursu była Krystyna Bochenek, której konkurs nosi imię od 2012 roku. Tytuły przyznaje się w pięciu kategoriach: sport, kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe oraz dobry start /kategoria przeznaczona dla młodszych pań/. Lady D. jest również wybierana w każdym powiecie.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter