Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzki szpital z OIOM-em!

Rudzki szpital z OIOM-em!

Szpital w Rudzie Śląskiej będzie miał własny odział intensywnej opieki medycznej. Oddział posiada już pełne wyposażenie i uzyskał wszystkie niezbędne zgody. Teraz władze szpitala starają się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To właśnie od rozmów z NFZ będzie zależało, jak szybko placówka rozpocznie działalność medyczną. Na uruchomienie OIOM-u władze Rudy Śląskiej przeznaczyły ok. 4 mln zł. 8-łóżkowy oddział będzie funkcjonował razem z anestezjologią.

- Uruchomienie oddziału to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji, niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania szpitala. Brak takiego oddziału mógłby w przyszłości uniemożliwić realizację przez rudzką placówkę wysokospecjalistycznych procedur medycznych - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Wspieranie rozwoju szpitala miejskiego to także jedno z zadań zapisanych w  Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014- 2030 – dodaje.

Nowo powstający Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) posiada 8 w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii, z możliwością utworzenia jeszcze jednego stanowiska. Sprzęt, którym dysponuje OAiIT, jest w pełni zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. – Nie wszystkie oddziały intensywnej terapii są wyposażone zgodnie z tym aktem prawnym, gdyż mają czas na dostosowanie się do obowiązujących przepisów do końca 2016 roku. Nasz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem nowo powstającym, więc musi w stu procentach spełniać wszystkie wymagania – podkreśla prezydent Dziedzic. - Sprzęt zakupiony przez szpital jest już kompletny i gotowy do użytku. Bez tego nie uzyskalibyśmy pozytywnej opinii Inspekcji Sanitarnej, a co za tym idzie zarejestrowanie oddziału w rejestrze wojewódzkim byłoby niemożliwe - zauważa.

Oddział został wyposażony w nowoczesne łóżka do intensywnej terapii, dostosowane do pacjentów o bardzo dużej masie ciała, wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe, respiratory do prowadzenia sztucznej wentylacji płuc, pompy infuzyjne, służące do bardzo precyzyjnego dawkowania leków, monitory wszystkich istotnych funkcji życiowych, łącznie z wysokospecjalistycznymi inwazyjnymi metodami pomiaru ciśnienia krwi i ciśnienia śródczaszkowego, urządzenia do ogrzewania pacjentów i przetaczanych płynów, aparat do hemofiltracji, czyli do czasowego wspomagania lub zastępowania funkcji nerek, aparat USG dedykowany dla intensywnej terapii, bronchofiberoskop i wiele innych drobnych, ale niezbędnych urządzeń.

- Wskazania do leczenia na oddziale są precyzyjnie określone w przepisach - wyjaśnia dr Urszula Dudzińska, szefowa Działu Anestezjologii. - Będziemy tam przyjmować dorosłych pacjentów z ciężką niewydolnością jednego lub wielu narządów, wymagającą zaawansowanych technik leczenia np. wentylacji mechanicznej, leczenia nerkozastępczego, inwazyjnego monitorowania układu krążenia itp. Nie jest przy tym istotna przyczyna tego stanu - może to być uraz, infekcja, zatrucie, stan po rozległej operacji lub zatrzymaniu krążenia, czy reanimacji. Niemniej występujące u tych pacjentów zaburzenia powinny być potencjalnie odwracalne - dodaje.

Nowy oddział mieści się w Goduli w pawilonie F, na pierwszym piętrze i zajmuje pomieszczenia, w których wcześniej znajdowała się część Oddziału Kardiologii. Całkowita powierzchnia OIOM-u wynosi 450 m2, z czego powierzchnia „łóżkowa” zajmuje jedną trzecią. Składa się na nią jedna duża sala na 7 (w przyszłości 8) stanowisk oraz izolatka z jednym stanowiskiem. Pozostałe pomieszczenia to niezbędne zaplecze (pomieszczenia magazynowe, porządkowe, gospodarcze, sanitarne, dyżurki lekarzy i pielęgniarek, gabinet ordynatora, sekretariat).

Obecnie pacjenci z rudzkiego szpitala są wysyłani na różne OIOM-y w całym województwie. Jest to co najmniej kilkunastu pacjentów miesięcznie. - To, do jakiego miasta trafia pacjent, zależy od tego, gdzie w danej chwili jest wolne miejsce - tłumaczy prezes szpitala Sławomir Święchowicz. - Niestety często istnieje konieczność przetransportowania chorych na odległe oddziały - nawet do Bielska, Częstochowy, czy Raciborza, gdyż te bliżej położone są często w stu procentach obłożone. Teraz sytuacja się poprawi - informuje.

Utworzenie OAiIT w Rudzie Śląskiej nie oznacza jednak, że na oddział będą trafiać wyłącznie pacjenci z rudzkiego szpitala, bo możliwość rejonizacji wykluczają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Podobnie, jak obecnie pacjenci z Rudy Śląskiej są przekazywani na oddziały intensywnej terapii w całym województwie, tak samo nasz szpital, posiadając wolne miejsce na OIOM-ie, przyjmie każdego pacjenta, spełniającego kryteria takiej hospitalizacji – tłumaczy dr Święchowicz.

Oddział będzie obsługiwała wykwalifikowana kadra medyczna – będzie na nim zatrudnionych 5 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 18 pielęgniarek anestezjologicznych, rehabilitanci, sekretarka medyczna i salowe. - Obecnie w szpitalu pracują lekarze i pielęgniarki wyspecjalizowani w anestezjologii i intensywnej terapii, ale jest ich zbyt mało, by zagwarantować funkcjonowanie OIOM-u oraz znieczulanie chorych do operacji – wyjaśnia Agnieszka Kozak, wiceprezes rudzkiego szpitala. - Zatrudnienie nowych specjalistów jest niezbędne i aktualnie trwa rekrutacja pracowników. W pewnym zakresie będziemy się też posiłkować kadrą zatrudnioną w Dziale Anestezjologii, który został włączony do nowego oddziału – dodaje.

Pieniądze na uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Rudzie Śląskiej w całości zostały przekazane z gminnego budżetu. - Miasto jest stuprocentowym udziałowcem szpitala, dlatego też podjęliśmy decyzję o jego dokapitalizowaniu. Koszt inwestycji wyniósł 4 mln zł, z czego mniej więcej połowa została przeznaczona na prace budowlane i instalacyjne, a pozostała część na zakup sprzętu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Szpital poniesie jeszcze dodatkowe koszty uruchomienia oddziału do czasu uzyskania kontraktu z NFZ.

Szpital w Rudzie Śląskiej rocznie notuje około 20 tys. hospitalizacji, 45 tys. wizyt w poradniach specjalistycznych i 25 tys. porad w Izbie Przyjęć. W placówce wykonywanych jest rocznie ponad 4 tys. zabiegów operacyjnych. Placówka zatrudnia obecnie 865 osób (etaty). Wartość ubiegłorocznego kontraktu szpitala z NFZ wynosiła 60 mln zł, na ten rok jest to 62 mln zł.

Oprócz nowo powstającego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych w rudzkim szpitalu funkcjonuje już oddział dla ciężko chorych noworodków i wcześniaków. Posiada on III stopień referencyjności. Oddziały intensywnej terapii dla dzieci tworzone są natomiast przy dużych szpitalach pediatrycznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter