Kir Żałobny

Rudzki szpital w sieci

Rudzki szpital w sieci

Od 1 października br. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej będzie zapewniał nocną i świąteczną opiekę medyczną. Szpital znalazł się na opublikowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia liście placówek tworzących tzw. sieć szpitali. Zakwalifikowany został do grupy szpitali I stopnia, jednak finansowanie zapewnione zostanie również dla części oddziałów przynależnych do II stopnia.

Szpital został zakwalifikowany do I stopnia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zapewni finansowanie w formie ryczałtu ustalonego w oparciu o kontrakt z 2015 r. dla zakresów wprost przypisanych do tego poziomu, czyli chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii oraz profili dodatkowych, które również będą mogły być realizowane i na które szpital otrzyma finansowanie – anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii wraz z leczeniem udarów, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ponadto rudzki szpital otrzyma finansowanie ryczałtowe dla wszystkich poradni specjalistycznych odpowiadających oddziałom szpitalnym zakwalifikowanym do finansowania w ramach pierwszego poziomu zabezpieczenia.

- Nasz szpital spełnia wszystkie wymagania kwalifikujące dla szpitali II stopnia poza kryterium dodatkowym - posiadania w okresie co najmniej 2 lat kalendarzowych umowy z NFZ na świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Sęk w tym, że Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej umowę taką posiada od września 2016 roku, ponieważ właśnie w tym czasie NFZ podjął decyzję o zakontraktowaniu nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na który przeznaczyliśmy 4 mln zł – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Zakwalifikowane do sieci placówki mają pewność, że NFZ zawrze z nimi umowy, bez konieczności uczestniczenia w konkursach. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej o pieniądze na świadczenia spoza I poziomu (tj. z zakresu kardiologii, laryngologii i pulmonologii) będzie się więc musiał ubiegać w konkursach, w których dzielone będą ograniczone środki. Opublikowana lista szpitali w sieci będzie obowiązywała od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

- Skorzystaliśmy z prawa odwołania się od decyzji kwalifikującej nasz szpital do pierwszego poziomu. Bardzo zależy nam, aby nasi mieszkańcy mieli jak najszerszy dostęp do usług medycznych. Oprócz podjętych kroków odwoławczych zamierzamy zwrócić się z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o rozpisanie konkursów dla oddziałów nie objętych finansowaniem ryczałtowym – zapowiada dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. - O potrzebach w zakresie kardiologii, otolaryngologii i chorób płuc świadczy nie tylko charakterystyka hospitalizowanych pacjentów, ale także corocznie odnotowywane nadwykonania. Pozytywnie na temat potrzeby funkcjonowania tych oddziałów na terenie naszego miasta wypowiedzieli się także konsultanci wojewódzcy, których opinie nie mogą pozostać bez znaczenia dla NFZ - podkreśla.

W przypadku oddziałów: kardiologicznego z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego, otolaryngologicznego oraz chorób płuc z pododdziałem chemioterapii, a także poradni okulistycznej, kardiologicznej i otolaryngologicznej szpital będzie musiał wystartować w konkursie na świadczenia medyczne. – Zdecydowanie w lepszej sytuacji bylibyśmy gdyby szpital został zakwalifikowany do II poziomu. Wtedy na wszystkie oddziały otrzymalibyśmy finansowanie ryczałtowe – mówi dr Katarzyna Adamek. – Ze względu na zakwalifikowanie do I poziomu przygotowujemy się do konkursów w zakresie otolaryngologii, kardiologii i pulmonologii. Jednocześnie przygotowujemy się do rozszerzenia zakresu świadczonych usług. W najbliższym czasie zamierzamy uruchomić szpitalny oddział rehabilitacyjny, a także zakład opiekuńczo – leczniczy - dodaje. Oba te oddziały do czasu rozpisania konkursów w tym zakresie przez NFZ będą funkcjonowały na zasadach komercyjnych.

Władze miasta od miesięcy próbowały wpłynąć na zasady kwalifikowania szpitali do poszczególnych stopni w ramach sieci. – Z uwagą przyglądaliśmy się pracom nad ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi. W grudniu ubiegłego roku wysłałam pisma do wszystkich posłów z naszego okręgu, aby zwrócić ich uwagę na zapisy tak krzywdzące dla naszego szpitala i prosić ich o zaangażowanie się w sprawę przyjęcia innych rozwiązań legislacyjnych – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. – Niestety, autorzy reformy nie zmienili tych regulacji – dodaje.

Rudzki szpital jako placówka należąca do sieci od 1 października br. będzie też zabezpieczał usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Będą one realizowane w dzielnicach Godula i Bielszowice. Obecnie w Rudzie Śląskiej opieka ta jest realizowana przez placówki niezwiązane ze szpitalem, zlokalizowane w dzielnicach Nowy Bytom i Kochłowice. – Połączenie systemu triage z opieką medyczną realizowaną w szpitalnej izbie przyjęć i w nocnej oraz świątecznej opiece w naszej ocenie powinno przynieść usprawnienie realizacji tych usług – mówi dr Katarzyna Adamek. Triage to wprowadzony we wrześniu ubiegłego roku w izbie przyjęć szpitala specjalny system oznakowania pacjentów kolorowymi opaskami, które informują o pilności udzielenia pomocy.

Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zakłada między innymi poprawę dla pacjentów w szczególności w zakresie zapewnienia kompleksowości świadczonych usług, począwszy od leczenia szpitalnego poprzez leczenie w szpitalnych poradniach ambulatoryjnych, a skończywszy na rehabilitacji. - W rudzkim szpitalu od dawna realizowana była zasada kontynuacji leczenia w specjalistycznych poradniach ambulatoryjnych – podkreśla dr Katarzyna Adamek. - Obecnie trwają intensywne przygotowania w celu uruchomienia szpitalnego oddziału rehabilitacji, tak abyśmy byli gotowi do realizacji tych usług w momencie ogłoszenia konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia - informuje.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) działa od połowy września 2016 r. Posiada 8 w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii, z możliwością utworzenia jeszcze jednego stanowiska. Całkowita powierzchnia OIOM-u wynosi 450 m², z czego powierzchnia „łóżkowa” zajmuje jedną trzecią. Oddział został wyposażony w nowoczesne łóżka do intensywnej terapii, dostosowane do pacjentów o bardzo dużej masie ciała, wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe, respiratory do prowadzenia sztucznej wentylacji płuc, pompy infuzyjne, służące do bardzo precyzyjnego dawkowania leków, monitory wszystkich istotnych funkcji życiowych, łącznie z wysokospecjalistycznymi inwazyjnymi metodami pomiaru ciśnienia krwi i ciśnienia śródczaszkowego, urządzenia do ogrzewania pacjentów i przetaczanych płynów, aparat do hemofiltracji, czyli do czasowego wspomagania lub zastępowania funkcji nerek, aparat USG dedykowany dla intensywnej terapii, bronchofiberoskop i wiele innych, drobnych, ale niezbędnych urządzeń.

W latach 2011 – 2016 z budżetu miasta przy poparciu radnych reprezentujących wszystkie opcje polityczne przeznaczono na rozwój szpitala blisko 13 mln zł. Rocznie w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej hospitalizuje się ok. 20 tys. pacjentów i udziela się ponad 40 tys. porad w ramach Izby Przyjęć. W oddziałach zabiegowych rudzkiej placówki rocznie wykonuje się ok. 4,1 tys. operacji. W szpitalu funkcjonuje Oddział Ginekologiczno-Położniczy, który posiada jako jeden z nielicznych w regionie III stopień referencyjności i zabezpiecza pacjentki z najcięższą patologią ciąży i płodu z całego województwa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter