Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzki szpital przejmuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

Rudzki szpital przejmuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

Od 1 października Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej będzie zapewniał nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Jest to efekt wejścia placówki do tzw. sieci szpitali. W związku z tym szpital zatrudni dodatkowy zespół lekarzy i pielęgniarek.

- U podstaw przeniesienia nocnej opieki do szpitala leżą zmiany ustawowe, związane z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali, do której nasza placówka weszła na pierwszym poziomie. Jesteśmy przygotowani do tego zadania i startujemy 1 października – mówi dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie świadczona na drugim piętrze budynku E przy ul. Wincentego Lipa 2 w dzielnicy Godula. – Jest to budynek naszych poradni specjalistycznych, które są użytkowane do godziny 17. Natomiast od godz. 18 będą służyły nocnej opiece lekarskiej – tłumaczy dr Katarzyna Adamek. Kontakt telefoniczny będzie możliwy pod numerami 32 344 07 96, 32 344 07 97, 32 344 07 57.

Aby zmiany nie odbyły się kosztem dotychczasowego funkcjonowania szpitala, zostanie zatrudniony dodatkowy zespół lekarzy i pielęgniarek. - Czekamy teraz na rozstrzygnięcie konkursu na lekarzy i pielęgniarki. Wstępnie planujemy współpracować z ok. 25 lekarzami i taką samą liczbą pielęgniarek, bo każdy z lekarzy będzie miał przyporządkowaną jedną pielęgniarkę – zapowiada prezes Adamek. Na dyżurze równocześnie będą pracowały trzy takie zespoły oraz zespół wyjazdowy.

- Jesteśmy elastycznie przygotowani do pełnienia opieki nad naszymi mieszkańcami i w przypadkach zwiększonej liczby zachorowań – np. w okresach grypowych – przewidujemy zwiększenie liczby zespołów, aby pacjenci nadmiernie nie czekali i aby opieka była należyta – podkreśla dr Adamek. - Jeżeli chodzi o lekarzy, to będą to zarówno specjaliści medycyny rodzinnej, jak i interniści. Chcemy postarać się także o lekarzy innych specjalności. Chociaż nie będzie obowiązku, aby w ramach nocnej opieki zdrowotnej przyjmował pediatra, to chciałabym, żeby w zespole na stałe pracował taki lekarz – podkreśla.

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 08.00 do 08.00 dnia następnego. Świadczenia te są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych oraz telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych również w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadniają między innymi: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością); infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku; bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych; bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych; biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku; zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu; nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.; zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej, wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Co bardzo ważne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem; recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym; rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia; skierowania do specjalisty.

Do 1 października br. nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Rudzie Śląskiej świadczona jest w dotychczasowych punktach – w przychodniach przy ul. Niedurnego 50d w dzielnicy Nowy Bytom i przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w dzielnicy Kochłowice.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter