Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rudzki szpital ma rezonans

Rudzki szpital ma rezonans

Pacjenci szpitala miejskiego w Rudzie Śląskiej mają na miejscu wykonywane badania rezonansem magnetycznym. W placówce została właśnie uruchomiona specjalnie przystosowana do tego pracownia. Urządzenie należy do spółki Resonica, z którą dyrekcja szpitala podpisała umowę. Firma będzie się starać o kontrakt z NFZ, żeby darmowe badania rezonansem były wykonywane również dla osób ze skierowaniem od specjalisty. Z usługi można też korzystać na zasadach komercyjnych. W całym województwie śląskim jest jedynie około 20 takich urządzeń.

- Uruchomienie pracowni polepszy diagnostykę naszych pacjentów – podkreśla dr Sławomir Święchowicz, prezes rudzkiego szpitala. - Możliwość realizacji badań rezonansem magnetycznym na miejscu skróci czas oczekiwania na badanie. Poza tym będziemy mogli w ten sposób diagnozować tych pacjentów, których transport do innych jednostek był niewskazany z uwagi na stan zdrowia – dodaje. Dostępność pracowni na miejscu wiąże się też z ograniczeniem kosztów związanych z transportem chorych na badania rezonansem do miast ościennych. Skróci się też czas hospitalizacji pacjentów. - W praktyce wygląda to tak, że im szybciej wykonane są dokładne badania, tym szybciej można ustalić plan leczenia poszczególnych osób. Czas pobytu pacjentów w naszym szpitalu skróci się zatem o okres oczekiwania na diagnostykę rezonansem w innej placówce – zaznacza dr Święchowicz. 

Z bezpłatnego badania rezonansem magnetycznym mogą skorzystać pacjenci szpitalni. Osoby ze skierowaniem od specjalisty na darmowy rezonans będą musiały jednak jeszcze poczekać. - Obecnie pracownia nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak tylko zostanie ogłoszony konkurs na świadczenia w zakresie rezonansu, to nasza firma na pewno do niego przystąpi. Do tego czasu wyłącznie pacjenci szpitala będą mogli być badani nieodpłatne – mówi Jakub Połetek, współwłaściciel firmy Resonica. Pozostałe osoby chcące wykonać badanie mogą to zrobić odpłatnie. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie (tel. 32 765 92 22). Czas oczekiwania na badanie wynosi obecnie od 1 do 3 dni.

Badanie rezonansem magnetycznym polega na wysyłaniu i odbieraniu fal elektromagnetycznych, czego efektem jest uzyskanie wysokodiagnostycznych obrazów w postaci przekrojów danej okolicy ciała. Samo badanie trwa około 15 minut. W jego trakcie pacjent leży w bezruchu w środku tunelu otwartego na obu końcach. Następnie, otrzymane obrazy analizowane są przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej.

Dzięki badaniu można dokonać oceny struktur anatomicznych człowieka z dokładnością do zaledwie kilku milimetrów oraz rozpoznania wielu chorób, nieuchwytnych w innych badaniach obrazowych. Szczególnie tyczy się to tkanek miękkich trudnych do zobrazowania w obrazach rentgenowskich lub tomografii komputerowej, np. układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy), stawów, mięśni, czy narządów wewnętrznych takich jak wątroba i nerki.

Dzięki badaniu MR możliwa jest nieinwazyjna ocena naczyń całego organizmu człowieka, czyli tzw. angiografia rezonansem magnetycznym, która pozwala ocenić ewentualne patologie takie jak np. tętniaki. Badanie rezonansem to jeden z najdoskonalszych sposobów na bezinwazyjne i bezbolesne wejrzenie w głąb ludzkiego organizmu.

Generalnie badania są bezpieczne dla pacjentów. Mogą być powtarzane wielokrotnie u osób w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych.  – To najlepsze urządzenie diagnostyczne, pozwalające na przeprowadzenie badania praktycznie każdego obszaru ciała. Rezonans magnetyczny ma szczególne zastosowanie w ginekologii, ze względu na brak promieniowania rentgenowskiego – tłumaczy dr n. med. Jarosław Ryterski.

Część badań może wymagać podania środka kontrastowego, który, jak każda obca substancja wprowadzona do organizmu, może powodować efekty uboczne. Jednakże w przypadku rezonansu środki kontrastowe są ogólnie dobrze tolerowane przez pacjentów, nie wchodzą w interakcje z innymi lekami i w większości są wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Dzieje się tak, ponieważ oparte są na gadolinie, a nie - tak jak w przypadku tomografii komputerowej - na jodzie, który częściej powoduje uczulenia. Gdy zachodzi taka konieczność, decyzję o podaniu kontrastu podejmuje lekarz radiolog sprawujący nadzór nad przebiegiem badania. Brak występowania szkodliwego promieniowania jonizującego, obecnego np. w tomografii komputerowej jest jedną z największych zalet badania rezonansem.

W województwie śląskim jest około 20 pracowni rezonansu magnetycznego, zlokalizowanych głównie w największych centrach medycznych. Urządzenie funkcjonujące w Rudzie Śląskiej jest jednym z najnowocześniejszych tego typu. - To wysokopolowy aparat marki Siemens Avanto, uznawany za „złoty standard” z powodu najwyższej jednorodności pola magnetycznego wśród wszystkich aparatów dostępnych na rynku. Umożliwia to zobrazowanie większego obszaru badania niż dotychczas, w tym całego ciała – tłumaczy Jakub Połetek. Ponadto bogate wyposażenie systemu w cewki odbiorcze daje ponadprzeciętną jakość obrazów, np. 15 kanałowa cewka kolanowa pozwala na uwidocznienie najdrobniejszych struktur chrząstki stawowej.

Szpital w Rudzie Śląskiej rocznie notuje około 20 tys. hospitalizacji, 45 tys. wizyt w poradniach specjalistycznych i 25 tys. porad w Izbie Przyjęć. W placówce wykonywanych jest rocznie ponad 4 tys. zabiegów operacyjnych. Placówka zatrudnia obecnie 865 osób (etaty). Wartość ubiegłorocznego kontraktu szpitala z NFZ wynosiła 60 mln zł, na ten rok jest to 62 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter