Kir Żałobny

Rudzki sanepid w liczbach

Rudzki sanepid w liczbach

22.612 kontroli przeprowadził w ciągu całego ubiegłego roku rudzki sanepid. W tym czasie wydano też 19.243 decyzje administracyjne, 239 decyzji płatniczych oraz nałożono 70 mandatów karnych. Praca jednostki skupiła się w głównej mierze na działaniach związanych ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniu COVID-19. Co ciekawe, we wspomnianym czasie zmniejszyła się liczba odnotowanych innych chorób zakaźnych, co było spowodowane ograniczonymi kontaktami społecznymi, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej zaprezentowane zostało podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

- W związku ogłoszeniem w kraju stanu epidemii – wszyscy pracownicy zostali zaangażowani w prace związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 – powiedziała Renata Cieślik-Tarkota, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej. – W mojej ocenie, personel stanął na wysokości zadania, pomimo tego, że liczba zatrudnionych osób w jednostce nie uległa zwiększeniu – dodaje.

W roku 2020 zarejestrowano na terenie Rudy Śląskiej 6998 zachorowań na choroby zakaźne, z czego 467 osób było hospitalizowanych. Jest to ogromny wzrost w porównaniu do roku 2019, gdzie liczba chorób zakaźnych w mieście wyniosła 1586. Spośród liczby wszystkich przypadków chorób zakaźnych, 6327 zakażeń było wywołanych wirusem SARS-CoV-2, z czego 249 osób było hospitalizowanych. Spośród wszystkich chorujących zmarło 113 osób. Status ozdrowieńca uzyskały 5433 osoby.

W 2020 roku zarejestrowano 47 ognisk epidemicznych wywołanych przez COVID-19. Wystąpiły one w: szkołach podstawowych - 14 ognisk, 68 zachorowań; przedszkolach - 6 ognisk, 17 zachorowań; zespołach szkolno-przedszkolnych - 3 ogniska, 16 zachorowań; pozostałych szkołach - 2 ogniska, 7 zachorowań; domach pomocy społecznej i zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – 5 ognisk, 310 zachorowań; NZOZ - 1 ognisko,  7 zachorowań; Szpitalu Miejskim - 6 ognisk, 95 zachorowań (z czego 54 zachorowania potwierdzono badaniami); stacji dializ - 1 ognisko, 60 zachorowań; pozostałych zakładach pracy na terenie miasta - 5 ognisk, 44 zachorowania (w tym 1 ognisko w Straży Miejskiej - 8 zachorowań ); KWK Halemba - 1 ognisko, 27 zachorowań; KWK Pokój - 1 ognisko, 24 zachorowania; KWK Bielszowice - 2 ogniska, 539 zachorowań.

Inne choroby zakaźne wykazane w sprawozdaniu to: ospa wietrzna (330 przypadków), płonica (20 przypadków), gruźlica (29 przypadków), krztusiec, borelioza, bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego, co jest spowodowane ograniczonymi kontaktami społecznymi zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W związku ze zgłoszonymi w ubiegłym roku chorobami zakaźnymi przeprowadzono 21.970 wywiadów epidemiologicznych (w tym 21.586 dotyczących zachorowań wywołanych COVID-19).

W 2020 roku na terenie podległym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rudzie Śląskiej działalność prowadziło 1156 zakładów, wykonano 461 kontroli i rekontroli. Nałożono łącznie 68 mandatów, wydano łącznie 54 decyzje administracyjne, w tym m.in. 25 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień sanitarno-technicznych czy 20 decyzji prolongujących termin wykonania decyzji administracyjnych.

Nadzorem Sekcji Higieny Pracy objęto 278 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest 20.992 pracowników. Zdecydowaną większość nadzorowanych zakładów (75,2%) stanowiły mikro i małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 pracowników. Z uwagi na niską liczbę zgłaszanych interwencji można wywnioskować, że pracodawcy spełniają wymagania określone przepisami prawa.

W roku 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej wydał 38 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz 61 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2019, gdzie wydano 14 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i 45 decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

Pracownik pionu Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w związku z dostosowaniem do wytycznych przeciwepidemicznych przeprowadził 4 kontrole w żłobkach i w przedszkolu oraz 11 kontroli w szkołach podstawowych. Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie.

Jednostka w minionym roku współpracowała z innymi służbami kontroli w mieście, m.in. z: Policją (kontrole w obiektach gastronomicznych i galeriach handlowych), Strażą Miejską (w ramach jednorazowej akcji "Pierwszy dzień wiosny" dokonano objazdu 29 miejsc publicznych, gdzie gromadzi się najczęściej młodzież), Strażą Pożarną, Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Prokuraturą Rejonową w Rudzie Śląskiej, Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Urzędem Miasta.

W zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej zostało wykonanych 38 przedsięwzięć zaplanowanych oraz 6 dodatkowych. Wśród nich można wymienić np. program edukacji tytoniowej "Bieg po zdrowie", plan edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne?", program profilaktyki raka skóry "Znamię! Znam je?", akcja "Dopalacze - wypalacze, groźne narkotyki" czy akcja informacyjna "Bezpieczne grzybobranie".

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter