Kir Żałobny

Rudzki przykład dla ministerstw

Rudzki przykład dla ministerstw

Rudzki Urząd Miasta lepszy od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów! Dzisiaj w Warszawie przedstawiono wyniki badań oraz wręczono wyróżnienia. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” sprawdziło jak urzędy realizują prawo do informacji publicznej. W sporządzonym rankingu w kategorii dostępu do informacji publicznej Ruda Śląska znalazła się w pierwszej dziesiątce, natomiast w kategorii ponownego wykorzystania informacji publicznej nie miała sobie równych w kraju.

- Wyróżnienie to jest wynagrodzeniem naszej codziennej pracy. W Rudzie Śląskiej przede wszystkim słuchamy mieszkańców, a informacja publiczna jest jedną z form prowadzonego dialogu. Wspólnie z mieszkańcami tworzymy budżet obywatelski, prowadzimy konsultacje społeczne, spotykamy się z mieszkańcami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – Nie po raz pierwszy udowodniliśmy też, że Ruda Śląska może być przykładem dla innych samorządów, czy nawet instytucji rządowych – dodaje. 

Ranking powstał na podstawie ogólnopolskiego badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. W ten sposób organizacja postanowiła dokonać oceny realizacji w praktyce prawa do informacji publicznej.

Badanie, które przeprowadzone zostało w ubiegłym roku polegało na porównawczej ocenie realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej pod względem zakresu, jakości i sposobu udzielania informacji publicznej przez wybrane urzędy centralne - Kancelarię Prezydenta, Kancelarię Premiera i 18 ministerstw oraz  samorządowe - 16 urzędów marszałkowskichi 65 urzędów miast na prawach powiatu. Ogółem sprawdzono 102 instytucje. Przedmiotem oceny były informacje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na ustny lub pisemny wniosek obywatela. Ta ostatnia część badania polegała na zadawaniu urzędom pytań drogą telefoniczną, mailową i tradycyjną, przez badaczy, którzy wcielali się w rolę obywateli.

Celem badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” było sprawdzenie, jak realizowane jest prawo do informacji publicznej oraz prawo do jej ponownego wykorzystania. Pierwsze to prawo obywateli do pozyskania informacji o tym, co i jak robią władze. Drugie z kolei, jest prawem mającym także, choć nie tylko, wymiar ekonomiczny, jest to bowiem prawo do tworzenia „wartości dodanej” na bazie informacji publicznej.
 
Tryb udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania został wprowadzony pod koniec 2011 r., kiedy to znowelizowano ustawę o dostępie do informacji publicznej. Podstawowym celem zmian było dostosowanie prawa polskiego do unijnej dyrektywy, co miało ułatwić obywatelom i podmiotom gospodarczym wykorzystywanie informacji publicznych, do ich własnych celów np. komercyjnych – Po nowelizacji ustawy osoba pozyskująca „informację publiczną do ponownego wykorzystania” zobowiązana jest do informowania o tym skąd ją pozyskała, dacie jej wytworzenia oraz o fakcie jej przetworzenia, jeżeli takowe miało miejsce – wyjaśnia Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta.

W ubiegłym roku rudzki urząd udzielił 156 odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie informacji publicznej, a 8 z nich dotyczyło ponownego wykorzystania informacji publicznej. W 2012 r. było to odpowiednio 135 i 1.

Projekt „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej”, który od 2013 r. realizuje Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, zakończony zostanie w lipcu br. sporządzeniem raportu o realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Całe przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wspiera działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej.

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter