Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzki „Kopernik” świętuje 60–lecie

na scenie w pomieszczeniu stoja dwie osoby mówiące do mikrofonu przed publicznością, z prawej strony poczet sztandarowyny

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej świętuje 60–lecie istnienia. To szkoła z tradycją, której motto to „spotkanie z przeszłością i przyszłością”. - Wiemy, że  w obecnych czasach praktyka jest podstawą, a teoria dodatkiem, dlatego stawiamy na zajęcia warsztatowe, pracownie zawodowe i praktyki zawodowe – mówi Małgorzata Kaszuba, dyrektor szkoły. Rudzki Kopernik kształci przyszłych budowlańców, elektroników, informatyków, programistów oraz  specjalistów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W skład Zespołu Szkół nr 6 wchodzi Technikum nr 6 z kierunkami: technik budownictwa, technik elektronik, technik informatyk, technik programista, technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a także  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 z klasą wielozawodową w zawodach budowlanych.

Młodzież z  rudzkiego „Kopernika” korzysta ze zmodernizowanych pracowni do nauki zawodu.
- Dzięki pozyskanym środkom i wsparciu z kasy miejskiej zyskaliśmy infrastrukturę tworzącą warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. To z kolei przyczynia się do zwiększenia kompetencji zawodowych naszych uczniów, a przede wszystkim zwiększania ich szans na rynku pracy – mówi Małgorzata Kaszuba, dyrektor szkoły.

Do dyspozycji uczniów są trzy pracownie komputerowe dla zawodu technik informatyk oraz technik programista, przede wszystkim dla potrzeb prac przy sieciach komputerowych i przy programowaniu. Została także utworzona pracownia systemów energetyki odnawialnej z laboratorium systemów energetyki odnawialnej. To pierwsza taka pracownia w mieście, w której może być prowadzone kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. – Jej wyposażenie wykracza poza zakres wskazany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale jest zgodne z oczekiwaniami pracodawców i jest efektem prowadzonych z nimi konsultacji – wyjaśnia Krzysztof Tułaj, wicedyrektor szkoły. Z kolei nowa pracownia dokumentacji technicznej powstała z myślą o uczniach kierunku technik budownictwa. Służy zajęciom zawodowym w zakresie kosztorysowania komputerowego  i organizacji budowy. Najnowszą pracownią, która powstała w tym roku szkolnym jest „Eko-laboratorium Kopernika”. To pracownia biologiczno-chemiczna, z której korzystają wszyscy uczniowie.

Szkoła współpracuje z przedsiębiorcami i firmami, w których uczniowie mogą odbywać praktyki, a także korzystać z wiedzy i doświadczenia ich pracowników.
Z okazji 60-lecia Kopernika w tym tygodniu w siedzibie szkoły firmy patronackie Baumit oraz Xella Polska zorganizowały dla uczniów kierunku budowlanego szkolenia teoretyczno-praktyczne. Firma Xella Polska przeprowadziła warsztaty z murowania oraz pokaz i ćwiczenia możliwości pracy z egzoszkieletem. - Od roku testujemy egzoszkielet. To urządzenie które wspomaga kręgosłup pomocnika budowlanego, który musi przenosić najwięcej ciężarów na budowie. Podczas warsztatów młodzież mogła przymierzyć, wypróbować  i przekazać nam swoje opinie  – mówi Wojciech Łasut – Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży w firmie Xella Polska. - Wiedza o nowych technologiach jest kluczowa w pracy budowlańca. Obecnie nie należy kojarzyć zwodu murarza z bardzo ciężką pracą fizyczną. Wykorzystujemy maszyny,  urządzenia i systemy budowlane, które pozwalają na bardziej efektywną pracę i czynią ją  bardziej komfortową – dodaje. - Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak uczniowie sobie radzili podczas tych warsztatów. Praktyki dużo wnoszą, jeżeli chodzi o umiejętności młodych ludzi i przygotowanie ich do pracy, dlatego staramy się, by nasi uczniowie mieli możliwości poznawania najnowszych technologii i materiałów oraz ćwiczeń  praktycznych – mówi Tomasz Siekiera, nauczyciel kierunku budowlanego. - Obecnie obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników szeroko rozumianej branży budowlanej. Osoby, które kończą te profile, zawsze znajdą pracę. Dlatego zapraszam do „Kopernika” i zachęcam do wyboru tego zawodu – dodaje Tomasz Siekiera.

Historia szkoły

W 1963 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Andrzeja Szmatłocha, 1 września rozpoczęto nauczanie na dwóch kierunkach zawodowych. Zajęcia odbywały się w wypożyczonych do tego celu salach. Dopiero trzy lata później udało się rozpocząć, z pomocą uczniów, budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Nowo zbudowaną placówkę, poszerzoną o dodatkowe kierunki, otwarto już w roku 1968. Prężnie rozwijająca się szkoła kształciła przyszłych fachowców aż w sześciu specjalnościach: murarz, malarz, elektromonter, stolarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych oraz mechanik - kierowca. Kiedy w 1973 roku szkoła obchodziła swoje dziesięciolecie na stanowisku dyrektora trzeci rok pracowała mgr Małgorzata Termin. Była to data niezmiernie ważna zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla założyciela szkoły - Andrzeja Szmatłocha, ponieważ w świetle osiągnięć oświatowych placówka otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Wtedy także szkole nadano sztandar symbolizujący jej stałe miejsce w kształceniu fachowców w szerokiej gamie zawodów.
Rok 1973 przyniósł także awans szkoły na wyższy szczebel, gdyż wraz z otwarciem Technikum Budowlanego dla ludzi pracujących placówka otrzymała status szkoły kształcącej na poziomie średnim. W roku 1977 rozpoczęto budowę nowego budynku równocześnie z budową sali gimnastycznej. Kiedy w 1981 roku zakończono inwestycję, w obrębie szkoły działało już dwuletnie Policealne Studium Zawodowe. Dwa lata później szkoła posiadała prócz zwykłych sal lekcyjnych, świetlicy i sali gimnastycznej dziewięć klaso–pracowni, studio telewizyjne oraz salą kinową. Rok później Zespół Szkół Zawodowych WZBK (wcześniejsza nazwa) został przemianowany na Zespół Szkół Zawodowych imienia Mikołaja Kopernika. Rok 1986 przyniósł wprowadzenie Technikum Budowlanego kształcącego w formie pięcioletniej o dwóch specjalnościach: budownictwo oraz drogi i mosty kołowe. Od pierwszego września 1991 roku powołano Technikum Elektryczno-Elektroniczne.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter