Kir Żałobny

Rudzki klaster wśród światowej elity

Rudzki klaster wśród światowej elity

Klaster z Rudy Śląskiej jako jedyny z Polski znalazł się na światowej mapie  międzynarodowej sieci klastrów. Dzięki temu członkowie rudzkiego klastra mają możliwość nawiązania współpracy z firmami skupionymi w klastrach ICT w 43 miejscach w Europie, Ameryce, Azji oraz Australii i Oceanii. – Ciężko na to pracowaliśmy, ale myślę, że warto było – podkreśla Joanna Sochacka przewodnicząca rady Klastra, a jednocześnie prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

O tym, że warto znaleźć się na światowej mapie klastrów świadczy to, że zgodnie z umową każdy z klastrów ma obowiązek zapewnić członkom klastrów zaznaczonych na mapie dostęp do powierzchni biurowej w swoich obiektach przez przynajmniej pięć kolejnych dni oraz zapewnić możliwość uczestniczenia w spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach w trakcie ich wizyty. Innymi słowy członkowie klastra HubClub mają zapewnione darmowe zaplecze biznesowe w ponad 40 miejscach na świecie. 

- Podpisanie memorandum jest efektem ogromnego zaangażowania naszego zespołu w rozwój klastra i stwarza wspaniałe warunki do rozwoju firm członkowskich. To wyraz tego, że HubClub jest klastrem aktywnym i udział w nim zapewnia konkretne korzyści – podkreśla Joanna Sochacka, przewodnicząca rady Klastra. - Nasz klaster otwiera drzwi na świat. Zorganizowaliśmy wizyty studyjne wraz z seminariami w Danii i Szwecji. Współpracujemy z największym klastrem ICT w Europie „Cluster 55”z siedzibą w Szwecji. Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego wzięli udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. Oferta firm członkowskich została również zaprezentowana na targach IT Japan Week w Japonii oraz międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej rynkowi elektronicznej komunikacji.  Oprócz tego co miesiąc spotykamy się na śniadaniach biznesowych oraz organizujemy imprezy branżowe, jak ICT & Multimedia Event, która ponownie odbędzie się już w końcu tego roku- wylicza Joanna Sochacka.

HubClub  Śląski Klaster ICT i Multimediów to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest administratorem klastra. Pierwszy na Śląsku klaster tego typu zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego, która została podpisana 15 stycznia 2013 r., jest wyrazem gotowości do współpracy i woli wspólnego działania przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim. Inicjatorem utworzenia tej innowacyjnej sieci współpracy jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który w zeszłym roku uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.

- Na Śląsku działa dziesięć tysięcy firm w sektorze IT i multimedialnym. Te firmy nie wiedzą o możliwościach współpracy, które mogłyby wyniknąć kiedy się poznają, wymienią kontakty i rekomendacje. My tworzymy właśnie takie warunki, żeby firmy mogły się spotykać - wyjaśnia Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Klaster kreuje nowe możliwości rozwoju gospodarki regionu. Jest również doskonałym narzędziem do podjęcia wspólnych innowacyjnych działań w obszarze ICT i multimediów. W klastrze wiedza przepływa szybciej i efektywniej. Dzieje się tak dzięki wykształcaniu się nieformalnych powiązań międzyludzkich, które następnie stają się kanałami przepływu wiedzy i informacji. Wspólne  działania, jak pokazuje praktyka, przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji w ramach klastra buduje potencjał zarówno samego klastra jak również jego członków. Jest to szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów i kompetencji, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter