Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzka recepta na rodzinę

Rudzka recepta na rodzinę

Wzmacnianie więzi rodzinnych, wzajemne zainteresowanie i szczery kontakt – tak w pigułce wygląda recepta na dobrze funkcjonującą rodzinę. Dziś w Rudzie Śląskiej podsumowano 20 lat działań profilaktycznych na rzecz rodziny – Dziękuję za 20 lat obecności. Bardzo cenię to, że w Rudzie Śląskiej prowadzonych jest tyle działań na rzecz rodziny - powiedział poseł Grzegorz Tobiszewski, który był jednym z gości dzisiejszego podsumowania.

Okazją do podsumowań 20 lat działań profilaktycznych na rzecz rodziny w Rudzie Śląskiej było Forum Profilaktyczne inaugurujące Dni Profilaktyki, które potrwają w mieście do niedzieli. – Każdy z nas na co dzień w różnych sytuacjach życiowych jest profilaktykiem i choćby nie wiem jakbyśmy się starali, to nie wyeliminujemy całkowicie problemów związanych z alkoholem, czy narkotykami. Spotkania takie pozwalają jednak na chwilę zatrzymania i przemyślenia tego, co udało się zrobić i co jeszcze trzeba zrobić w tym zakresie – powiedziała dziś wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Uczestnicy spotkania podkreślali jak ważna jest rodzina i dziecko, które znajduje się w jej centrum. O tym jak ważne jest same podejście do rodzin z problemami mówiła Alina Szulirz, prezes Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza – Sposób w jaki mówimy o takiej rodzinie wpływa na nasz stosunek do niej. My staramy się mówić nie o rodzinie patologicznej, czy alkoholowej, a o rodzinie zranionej, która potrzebuje wsparcia i uzdrowienia – mówiła. Szefowa Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza podkreślała wagę pracy z samymi rodzicami. – By pomóc dzieciom, najpierw musimy pomóc samym rodzicom. Zły stan rodzica, to zły stan dziecka. Dopiero podczas pracy z rodzicami widzimy, jaki bagaż doświadczeń dźwigają ze sobą. Dlatego w naszej codziennej pracy staramy się ich wspierać i rozmawiać- dodała.

O zależności rodzic - dziecko wspominał również Krzysztof Błoński, prezes Szkółki Rekreacyjno – Sportowej „Orlik”. – Dziecko jest jak skóra zdjęta z rodzica. Obserwując je i rozmawiając z nim widzimy problemy całej rodziny – przekonywał. Jako receptę na dobrą relację nie tylko na linii rodzic – dziecko, ale również na owocną pracę profilaktyczną wskazywał zaufanie. – Ja nie mogę zawieść dziecka. Jeżeli ono przyjdzie na trening, a mnie nie będzie, to za chwilę nie będę miał go u mnie w grupie, a on z kolegami będzie siedział na ławce przed blokiem – podkreślał Krzysztof Błoński.

Na pomocy dzieciom w poznawaniu i rozumieniu ich praw skupia się działalność Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. – Udało nam się spotkać z ponad 10 tyś. dzieci z Rudy Śląskiej i sąsiednich miast i przekazać im wiedzę na temat tego, jakie mają prawa i że mogą je egzekwować – informowała Joanna Golicz, prezes stowarzyszenia.

Ważna rola w wszelkich działaniach profilaktycznych znajduje się również po stronie najbliższego otoczenia rodzin - przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Przykładem jest akcja „Anioł Stróż – Przyjaciel Rodziny” prowadzona przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, która polega na znalezieniu rodzinie z problemami rodziny ze zdrowymi relacjami, by te mogły nawiązać ze sobą współpracę. – Są to spotkania, wspólnie spędzony czas. Takie działania przynoszą największy efekt. Dzięki nim ktoś przestał pić, a ktoś inny znalazł pracę – wyliczała Alina Szulirz.

Podczas dzisiejszego podsumowania uhonorowano 20 osób, które przez ostatnich 20 lat wniosły wkład w rozwój działań profilaktycznych w mieście.

Rozpoczęte w mieście Dni Profilaktyki potrwają jeszcze przez dwa najbliższe dni, podczas których w mieście odbędzie się szereg imprez i wydarzeń, których głównym tematem będzie rodzina i zdrowy tryb życia. – To szereg festynów rodzinnych i działań o charakterze profilaktycznym organizowanych przez rudzkie organizacje pozarządowe, kluby sportowe, podmioty kościelne oraz placówki oświatowe – wymienia Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pierwsze działania związane z profilaktyką w Rudzie Śląskiej zainicjowała uchwała Rady Miejskiej z 1993 r. dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki. W 1995 r. zorganizowano Rudzki Tydzień Trzeźwości, który w kolejnych latach przekształcił się w organizowane do dziś Dni Profilaktyki.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter