Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzka hałda pomoże przywrócić błękit

Jezdnia, przejśice dla pieszych, drzewa, toty tramwajowe, w tle porośnięta trawą hałda.

Hałda przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej ma szansę zostać jednym z czterech demonstracyjnych wdrożeń, mających na celu zwiększenie powierzchni obszarów zielonych na terenie województwa śląskiego. Wniosek dotyczący tego zrekultywowanego w 2011 roku miejsca uzyskał najwyższą ocenę wśród lokalizacji z subregionu centralnego zgłoszonych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

- Działania pod hasłem „miasto zieleni” to jeden z filarów mojej wizji Rudy Śląskiej. Hałda przy ul. Niedurnego została przed ponad dekadą zabezpieczona przed emisją szkodliwych substancji i zazieleniona, ale chcemy uczynić ją jeszcze bardziej przyjaznym miejscem – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Hałda położona jest w centralnej dzielnicy Nowy Bytom. Powstała w XIX wieku, w wyniku działalności cynkowni „Rozamunda”, która funkcjonowała do lat 30. XX wieku. Od tego czasu prawie 2 hektary żużlu, gruzu i wypalonego koksu leżały w centrum miasta, aż do czasu rekultywacji zakończonej w 2011 roku. Bryle hałdy nadano wówczas nowy kształt, zapewniający zretencjonowanie wód opadowych. Na ukształtowanych powierzchniach wykonano warstwę uszczelniającą z gliny oraz przeprowadzono rekultywację biologiczną terenu. Teren został obsiany trawą, a w kilku enklawach nasadzono drzewa i krzewy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013.

Teraz miasto zgłosiło hałdę do jednego z działań prowadzonego przez Województwo Śląskie projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działanie pod nazwą „Koncepcje zwiększania obszarów zieleni” zakłada wdrożenie czterech demonstracyjnych studiów przypadku, po jednym w każdym subregionie.

- Na każdy z czterech terenów ma zostać przeznaczone ponad 467 tys. euro. W subregionie centralnym najwyższą ocenę uzyskał właśnie nasz wniosek dotyczący hałdy przy ul. Niedurnego – podkreśla wiceprezydent Aleksandra Skowronek. – Kryteria oceny dotyczyły oczekiwanych korzyści dla jakości powietrza, całości oczekiwanych korzyści środowiskowych i społecznych oraz łatwości realizacji i podtrzymania efektów – dodaje.


Podpisanie umowy na wykonanie koncepcji nowego zagospodarowania hałdy poprzedzone zostanie wykonaniem badań terenu w celu potwierdzenia możliwości realizacji projektu. Jeżeli ich wynik będzie pozytywny, kolejnymi krokami będzie opracowanie koncepcji i realizacja wdrożenia. Następnie efekty będą monitorowane, a realizacje demonstracyjne replikowane w innych miejscach.

Przypomnijmy, że kilka lat temu miasto zrewitalizowało pocynkową hałdę przy ul. 1 Maja. Po raz pierwszy na taką skalę w kraju zastosowano fitostabilizację, czyli nasadzenia roślin zabezpieczających przed wydostawaniem się na zewnątrz metali ciężkich oraz stabilizujących północne zbocza. Industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, ścianka wspinaczkowa, górka saneczkowa oraz liczne alejki z miejscami odpoczynku - to tylko część atrakcji, jakie powstały w tym miejscu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok 4,5 mln zł, z czego większość pokryło dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Trakt Rudzki.

Logotypy: Śląskie Przywracamy błękit, Life, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwo Śląskie

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter