Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzianie zdecydowali

Blisko 3,5 tys. rudzian wzięło udział w zakończonym głosowaniu na projekty inwestycji, które w 2014 roku realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego. Decyzją mieszkańców w przyszłym roku za kwotę 2 mln zł powstaną w mieście nowe miejsca rekreacji i wypoczynku, inwestycje drogowe, wyremontowana zostanie kaplica i parkiet hali sportowej w Halembie, a w jednym z parków powstanie wybieg dla psów.

- Rudzianie po raz kolejny pokazali, że chcą współdecydować o tym, co się dzieje w mieście. Myślę, że w momencie kiedy w przyszłym roku zrealizowane zostaną te wszystkie inwestycje pozostali mieszkańcy naocznie się przekonają, że mają realny wpływ na to, jak wyglądać może ich najbliższa okolica. – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 

Z 27 propozycji inwestycji, które poddane zostały pod głosowanie mieszkańcy wskazali dziewięć projektów, które realizowane będą w przyszłym roku. – O tym, które projekty zwyciężyły decydowała liczba głosów oddana na propozycje z poszczególnych okręgów, ich wartość oraz to, jaka kwota przeznaczona była na dany okręg. W ten sposób w jednym okręgu realizowana będzie jedna inwestycja warta ponad 400 tys. zł, w innym zaś za podobną kwotę powstaną cztery inwestycje –wyjaśnia skarbnik miasta Ewa Guziel. 

Propozycje inwestycji, które ostatecznie wybrali mieszkańcy dotyczą przede wszystkim zagospodarowania terenów zielonych. I tak w okręgu I /Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie/ realizowany będzie projekt budowy centrum rekreacji na osiedlu „Paryż” – w tym przypadku wartość zadania wynosić będzie kwotę zabezpieczoną na cały okręg, czyli 623 tys. zł. Podobny park rekreacji powstanie w starej Bykowinie. Inwestycja ta także w całości pochłonie kwotę, która została zabezpieczona na okręg, tym razem nr IV / Bykowina i Kochłowice/.

W okręgu II/ Wirek, Nowy Bytom i część Czarnego Lasu/ w przyszłym roku wybudowane zostaną nowe miejsca postojowe w pobliżu budynków przy ul. 1 Maja 318-326. W tym samym rejonie zagospodarowany zostanie zieleniec na potrzeby osób starszych. Ponadto ze środków zarezerwowanych na ten okręg utwardzona zostanie nawierzchnia terenu przy ul. Joliot-Curie 3, a w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu wybudowany zostanie wybieg dla psów.  Mieszkańcy okręgu III /Halemba, Bielszowice, część Czarnego Lasu/ zdecydowali o renowacji parkietu hali MOSiR w Halembie, remoncie kaplicy św. Józefa w Kłodnicy oraz wybrukowaniu i oświetleniu ul. Cichej w Bielszowicach.

Wyłonione w czasie głosowania projekty do 15 listopada ujęte zostaną w planie budżetu na 2014 rok. Natomiast autorzy zwycięskich propozycji będą brali udział w pracach nad ich realizacją w przyszłym roku. -  Będziemy się kontaktować z tymi osobami, które były autorami projektów, by wspólnie wybrać kierunek realizacji inwestycji. Chcemy również, by twórcy wybranych projektów mogli jako ciało doradcze wziąć udział w pracach nad weryfikacją wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. – zapowiada skarbnik miasta.

Spośród blisko 3,5 tys. rudzian, którzy wzięli udział w głosowaniu największą aktywnością wykazali się mieszkańcy okręgu III, którzy oddali ponad 1,4 tys. głosów oraz mieszkańcy okręgu IV, których zagłosowało ponad 1,3 tys. Indywidualnie najwięcej głosów, bo ponad 500 otrzymał projekt budowy parku aktywności w starej części Bykowiny.

Ogólnomiejskie głosowanie trwało przez ponad dwa tygodnie. W tym czasie mieszkańcy Rudy Śląskiej za pośrednictwem kilkunastu punktów utworzonych m.in. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej  lub poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania drogą elektroniczną mogli wybierać jedną z 27 propozycji. Budżet obywatelski na 2014 r. jest pierwszym takim realizowanym w historii miasta.

Wyniki głosowania
Wykaz projektów, które ujęte zostaną w projekcie budżetu na 2014 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter