Kir Żałobny

Rudzianie z Gwiazdami Afganistanu

Rudzianie z Gwiazdami Afganistanu

Rudzianie Grzegorz Hartmann i Dariusz Kwasigroch zostali odznaczeni przez Prezydenta RP za nienaganną służbę w Afganistanie. „Gwiazdy Afganistanu” zostały wręczone 22 marca w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chorzowie. Przyznano je żołnierzom rezerwy i osobom uczestniczącym w misjach w Afganistanie zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach i Tychach.

Gwiazdy wręczył płk Krzysztof Radwan, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. W uroczystości uczestniczyły rodziny odznaczonych, przedstawiciele władz samorządowych miast, w których mieszkają oraz żołnierze i pracownicy WKU w Chorzowie. Rudę Śląską reprezentował Michał Pierończyk, zastępca prezydent miasta. W imieniu st. szer. rez. Grzegorza Hartmanna odznaczenie odebrali rodzice, a w imieniu szer. rez. Dariusza Kwasigrocha – żona.

„Gwiazda Afganistanu” to ustanowione w 2007 r. odznaczenie wojskowe o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu, działającego od 2002 r. Nadaje się je żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium. Gwiazda może być nadana obywatelom innych państw współdziałającym z polskimi kontyngentami wojskowymi lub współdziałającym w operacji wojskowej.

[Foto: WKU Chorzów]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter