Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzianie oddali cześć patronce Miasta

Rudzianie oddali cześć patronce Miasta

Samorządowcy, rudzcy parlamentarzyści, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji Rudy Śląskiej i jej mieszkańców. Wszyscy obchodzili wczoraj  14. rocznicę uznania Świętej Barbary opiekunką miasta.

Uroczystości przewodniczył przedstawiciel metropolity katowickiego Wiktora Skworca, ks. prałat Stanisław Puchała. W homilii ks. Prałat przypomniał postać Świętej Barbary, patronki Rudy Śląskiej. -  Dla nas, ludzi Śląska to patronka można i szczególna. Wysłana przez rodziców na studia poznała chrześcijaństwo i uznała, że Chrystusowi zawierzy swoje życie. To patronka mądra i otwarta na poszukiwanie prawdy. I taką właśnie – mądrą i otwartą na prawdę postać wybrali przed laty mieszkańcy Rudy Śląskiej na patronkę – podkreślił przedstawiciel metropolity katowickiego.

W Eucharystii uczestniczyli samorządowcy wszystkich kadencji Rady Miasta, także, ci, którzy 14 lat temu podejmowali uchwałę o patronacie i realizowali jej zapisy z ówczesnym prezydentem Edmundem Sroką. Byli rudzcy parlamentarzyści, poczty sztandarowe i górnicza orkiestra. W kościele pw. Św. Pawła nie zabrakło również delegacji rudzkich szkół. Eucharystię koncelebrowali także kapłani obydwu rudzkich dekanatów.  

- Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tej Mszy św. Chcemy od tego roku pielęgnować tradycję modlitwy za Rudę Śląską i jej mieszkańców w dniu oddania naszego Miasta pod opiekę Św. Barbary. W przyszłym roku będziemy świętować 15 rocznicę tego wydarzenia. To ważne, że potrafimy nie tylko razem pracować dla swojego miasta, ale i wspólnie pamiętać o historii, gdyż ten, kto o niej nie pamięta traci swoją tożsamość – powiedziała  po uroczystości prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic.

Wczoraj minęło dokładnie 14. Rocznica uroczystej mszy świętej, podczas której  arcybiskup Damian Zimoń w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Rudzie Śląskiej przekazał oficjalne uznanie Świętej Barbary opiekunką miasta.
Dwa lata wcześniej: 28 listopada 1996 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o wyrażeniu woli ustanowienia św. Barbary patronką Rudy Śląskiej z uwagi na kult i cześć jaką św. Barbara cieszy się wśród mieszkańców. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie pozytywnie rozpatrzyła prośbę rudzkich samorządowców. - (...) Najczcigodniejszy Damian Zimoń, Arcybiskup Katowicki, przychylając się do powszechnych próśb, za przychylną zgodą władz cywilnych, słusznie zatwierdził wybór Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy, na Patronkę u Boga dla miasta Rudy Śląskiej. (...) rozważywszy przedstawioną prośbę (..) przychyla się do prośby i Świętą Barbarę, dziewicę i męczennicę dla miasta Ruda Śląska zatwierdza - czytamy w oficjalnym dokumencie  Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Autorem zdjęć jest Marcin POWER Peła.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter