Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rudzianie będą decydować o inwestycjach

Do końca sierpnia mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące miejskich inwestycji, które chcieliby zrealizować w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”. Gra idzie o wysoką stawkę, ponieważ z przyszłorocznego budżetu do podziału przez rudzian przeznaczonych zostanie 2 mln złotych. O tym, jakie inwestycje zostaną ostatecznie zrealizowane, mieszkańcy zdecydują w specjalnym głosowaniu.

Idea budżetu obywatelskiego jest bardzo prosta. To mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta, a nie urzędnicy, decydują o tym, na jakie zadania i cele wydać część pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. – Budżet obywatelski to fantastyczna sprawa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - To przecież mieszkańcy poszczególnych dzielnic wiedzą najlepiej, co w pierwszej kolejności zrobić w ich najbliższym otoczeniu. Więcej władzy w tym zakresie oznacza również więcej odpowiedzialności. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, to dobry krok w kierunku zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o ważnych dla miasta sprawach – dodaje.

2 miliony złotych, o podziale których decydować będą rudzianie, rozdysponowane zostaną pomiędzy 4 obszary miasta, które tworzą okręgi wyborcze.  - O tym jakie dokładne kwoty przypadły poszczególnym okręgom zdecydowały prowadzone przez nas analizy i rozmowy z radnymi – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta. - Ostatecznie przyjęliśmy kryterium uwzględniające liczbę mieszkańców zamieszkujących dany okręg - dodaje. I tak kolejno,  I okręg wyborczy (Ruda, Godula, Orzegów i Chebzie) będzie miał do podziału kwotę 623 tys. zł, a okręg II (Wirek, Nowy Bytom, część Czarnego Lasu) 448 tys. zł. Okręg III (Halemba, Bielszowice, część Czarnego Lasu) otrzyma 506 tys. zł, a  IV (Bykowina, Kochłowice) 423 tys. zł. Kwoty te mogą być przeznaczone na jeden lub na kilka projektów w danej dzielnicy, w zależności od tego, jaki będzie wynik konsultacji z mieszkańcami.

Propozycje inwestycji, które mieszkańcy chcieliby  zrealizować w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego można składać w terminie od 15 lipca do końca sierpnia. Wnioski można przesyłać do Urzędu Miasta listownie, bądź mailem /na adres urzad@rudaslaska.pl / oraz składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców. Można też je zostawiać we wszystkich filiach biblioteki miejskiej oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie i Zespole Szkół nr 1 w Chebziu. W tych też miejscach będą dostępne specjalnie formularze zgłoszeniowe. Internauci mogą je natomiast pobrać tutaj. 

Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji na terenach miejskich bądź remontów zasobów miasta. Informacje dotyczące własności gruntów dostępne są na stronie internetowej http://rudaslaska.geoportal2.pl/start.php . Co ważne, osoba zgłaszająca propozycję powinna mieć ukończone 16 lat. By dodatkowo zaktywizować mieszkańców poszczególnych dzielnic, czy osiedli zdecydowano, że każdy zgłaszany wniosek podpisany musi zostać przez co najmniej 15 innych mieszkańców Rudy Śląskiej.

Kolejnym etapem konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego będzie weryfikacja złożonych propozycji. Będzie się ona odbywała w okresie od 16 sierpnia do 25 września br.  Dokonywać jej będzie specjalny zespół, który oceniać będzie wnioski pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym. – Chodzi o to, aby realizacja potencjalnej inwestycji mieściła się w zakresie zadań, które określa ustawa o samorządzie gminnym. Ponadto odrzucane będą te propozycje, których koszty realizacji przewyższają zabezpieczone na ten cel środki - wyjaśnia skarbnik miasta.

Wyłonione podczas weryfikacji propozycje poddane zostaną pod głosowanie, w którym to mieszkańcy poszczególnych okręgów zdecydują, jakie inwestycje będą ostatecznie realizowane. W plebiscycie będzie można wziąć udział w dniach od 27 września do 14 października br. W wyborze będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16 lat. Głosowanie będzie się odbywało poprzez wrzucanie ankiet do specjalnych urn, ustawionych w wyznaczonych punktach miasta. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 18 października br. Do 15 listopada br. zwycięskie propozycje wpisane zostaną zaś do projektu budżetu na 2014 r.

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964–1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym kraju wprowadziło go około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.

Dodatkowych informacji w sprawie budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zasięgać pod numerami telefonów 32 244 90 45 lub 32 244 90 00 wew. 5036 /Wydział Budżetu Miasta/.

Szczegółowy harmonogram konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego dostępny jest tutaj.

[Materiał Śląskiej Telewizji Miejskiej]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter