Kir Żałobny

Rudzcy uczniowie w Wielkiej Brytanii

Rudzcy uczniowie w Wielkiej Brytanii

Dziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej wyjechało na miesięczny staż do Wielkiej Brytanii. Oprócz nauki zawodu poznawać będą język oraz kulturę tego państwa. Jesienią do Anglii wyjedzie kolejna dziesiątka. Szkoła pozyskała na ten cel ponad 60 tys. euro.

W lutym 2012 roku ZSP nr 4 wziął udział w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekt staży zagranicznych realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Do konkursu stanęło kilkaset szkół z całej Polski. Z tego grona komisja konkursowa wyłoniła 96 najlepszych projektów, w tym rudzki. Na jego realizację szkoła dostała 61 536 euro.

Projekt „E-lektryczno - logistyczny rozwój Europy”, który przygotowała rudzka placówka, zakłada wyjazd 20 uczniów kształcących się w kierunkach technik logistyk i technik elektryk na miesięczny staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie firmy brytyjskie z branży logistycznej i elektrycznej przyjmą ich na praktyki.

- Przygotowania do projektu rozpoczęliśmy jeszcze w 2011 r., kiedy nawiązaliśmy współpracę z partnerem zagranicznym, zainteresowanym przeprowadzeniem stażów. Kolejnym krokiem była wizyta w Plymouth, gdzie na miejscu ustalaliśmy już szczegóły pobytu naszych uczniów. Ostatnim etapem było zaś złożenie wniosku konkursowego – mówi Jarosław Jabłoński, nauczyciel języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, który koordynuje projekt z ramienia szkoły.

Uczniowie jadą do Wielkiej Brytanii w dwóch turach. Pierwszych 10 uczniów udało się tam 13 kwietnia, a kolejnych 10 pojedzie jesienią. Uczestnicy stażu zostali wyłonieni podczas specjalnego naboru wśród uczniów kształcących się w kierunkach technik logistyk i technik elektryk.

- Wpływ na wybór miały osiągane wyniki w nauce oraz znajomość języka angielskiego. Swój głos w wyborze miały również firmy brytyjskie, w których uczniowie odbywać będą praktyki – wyjaśnia Jarosław Jabłoński.

Dla młodych rudzian miesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii będzie okazją, by oprócz nauki zawodu i języka poznać kulturę i obyczaje tego państwa. W czasie swojego pobytu młodzież zamieszka u rodzin angielskich. Każdy z uczniów, którzy odbędą staż na Wyspach Brytyjskich, otrzyma specjalny dokument - „Europass – Mobilność”. Potwierdza on naukę lub szkolenie odbywane w innym kraju europejskim i jest honorowany w całej Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych nr 4 ma już doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. W 2007 r. w ramach Programu Leonardo da Vinci wysłał 8 uczniów na staż do Irlandii.

Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe Życie” (Lifelong Learning Programme), obok takich programów jak Comenius, Erasmus, Grundtvig. Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach Programu Leonardo da Vinci realizowane są trzy rodzaje działań – projekty mobilności (staże i wymiana doświadczeń), projekty partnerskie oraz projekty wielostronne. Celem projektu mobilności, który realizować będzie rudzka placówka, jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter