Kir Żałobny

Rudzcy nauczyciele

Rudzcy nauczyciele

2419 nauczycieli w 141 publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych obchodziło w Rudzie Śląskiej Dzień Edukacji Narodowej. Wśród rudzkich pedagogów dominują nauczyciele z najwyższym stopniem zawodowym. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 1244 pedagogów. 617 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego, a kolejnych 478 ma stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciele z każdym rokiem zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. W obecnym roku szkolnym we wszystkich placówkach oświatowych uczy się 20649 uczniów, co oznacza, że średnio jeden nauczyciel przypada na 8 uczniów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Grażyna Dziedzic wręczyła dziś 43 pedagogom nagrody prezydenta miasta. Z kolei 55 nauczycieli złożyło ślubowanie i odebrało z rąk prezydenta miasta akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Składając życzenia wszystkim związanym z rudzką oświatą prezydent Grażyna Dziedzic podkreśliła, że to dzięki ich „zaangażowaniu, nie tylko w godzinach pracy, ale i po południu, uczniowie uzyskują coraz wyższe wyniki w nauce”. – Dzięki temu mamy wielu olimpijczyków, a każdy uczeń może realizować swoje pasje – podkreśliła prezydent Rudy Śląskiej.

Ruda Śląska na oświatę przeznacza ponad 202 mln złotych, co stanowi około jednej trzeciej całego budżetu miasta. Ponad połowę tej kwoty /108 mln zł/ stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa. Miasto na wydatki oświatowe zmuszone jest dokładać ze swojego budżetu ponad 78,5 mln złotych. Tylko na inwestycje oświatowe w tym roku przeznaczono ponad 15,5 mln złotych. Dla porównania w roku ubiegłym wykonano remonty i inwestycje w placówkach oświatowych za około 8 mln złotych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter