Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska zaprasza inwestorów

Ruda Śląska zaprasza inwestorów

- Sprzedaż terenu inwestycyjnego to dla miasta nie tylko bezpośredni przychód w budżecie miasta, ale również szereg innych korzyści, takich jak zagospodarowanie działki czy przyszłe wpływy z podatków – powiedziała Grażyna Dziedzic. Prezydent Rudy Śląskiej zaprezentowała dziś rudzkim przedsiębiorcom najciekawsze działki oferowane przez miasto.

W najbliższych miesiącach odbędą się postępowania przetargowe, m.in. na sprzedaż położonej bezpośrednio przy zjeździe z Drogowej Trasy Średnicowej działki w dzielnicy Chebzie, gdzie na 3,6 ha można zlokalizować usługi komercyjne. Również przy DTŚ, w dzielnicy Ruda, znajduje się teren przeznaczony na działalność związaną z obsługą komunikacji samochodowej. Z kolei przy zjeździe z autostrady A4 położone jest 1,5 ha gruntu po byłym ośrodku Zdebel, gdzie mógłby powstać hotel z funkcjami sportowymi. Przy powstającym połączeniu obu tych ważnych dróg, czyli trasie N-S, miasto oferuje działkę o powierzchni 2,5 ha przeznaczoną pod zakład produkcyjny.

To tylko niektóre z zaprezentowanych propozycji, wśród których znalazły się również nieruchomości planowane do przetargów w dalszym czasie. Do zagospodarowania przeznaczony jest m.in. budynek w bezpośrednim sąsiedztwie Aquadromu, który przyszły inwestor może przekształcić np. w hotel. – Ceny w naszym mieście są atrakcyjne, warto zainteresować się naszą ofertą dla inwestorów – podkreślała Grażyna Dziedzic.

Podczas spotkania z rudzkimi przedsiębiorcami przedstawiony został również stan prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Dokument ten określa strategię miasta w zakresie ładu przestrzennego, realizowaną później w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – Do końca kwietnia czekamy na wnioski przedsiębiorców. Cały projekt studium zostanie sporządzony w czerwcu, a termin jego wprowadzenia to grudzień tego roku – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury w rudzkim Urzędzie Miasta. – Jeżeli pozwolą na to środki finansowe, to chcielibyśmy następnie wprowadzić zawarte w studium zmiany jako dużą aktualizację planu zagospodarowania – dodaje.

Prezydent Grażyna Dziedzic poprosiła również przedstawicieli rudzkich firm o wypełnienie ankiety, dotyczącej partnerstwa publiczno – prywatnego. – Bardzo ważna jest dla nas państwa opinia na temat tej formuły – powiedziała. Władze Rudy Śląskiej w ramach PPP w pierwszej kolejności chciałyby dokonać termomodernizacji szkół i przedszkoli. Niebawem powołany zostanie zespół złożony m.in. z przedstawicieli wydziałów urzędu miasta, prawników i przedsiębiorców, który za zadanie będzie miał przygotować grunt pod realizację takiej inwestycji.

Jak podkreśla Grażyna Dziedzic, regularny kontakt z przedsiębiorcami jest dla niej niezwykle istotny. – To dzięki nim, mimo złej sytuacji społeczno - gospodarczej w kraju, Ruda Śląska może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia wśród miast aglomeracji katowickiej - mówi prezydent miasta. - Dlatego spotykamy się nie tylko na posiedzeniach Rady Gospodarczej – dodaje. O dobrym klimacie dla inwestorów w Rudzie Śląskiej świadczy fakt, że w latach 2009 – 2012 liczba firm objętych wymiarem podatku od nieruchomości wzrosła z 381 do 462.

Ruda Śląska, dzięki wielu inwestycjom drogowym, realizowanym w ostatnich latach, posiada sprzyjające środowisko do prowadzenia kolejnych inwestycji. W ślad za nowoczesnymi i bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi idzie szeroka dostępność do kolejnych terenów inwestycyjnych. Zostają one zagospodarowywane na cele wyznaczane potrzebami mieszkańców, najbardziej typowe są inwestycje handlowo – usługowe różnych sieci.

Z ofertami inwestycyjnymi Rudy Śląskiej można się zapoznać na stronie miasta – pod adresem www.rudaslaska.pl/gospodarka/oferty-inwestycyjne. Osoby zainteresowane zakupem mogą zgłaszać się bezpośrednio do Krzysztofa Żoka, doradcy ds. ofert inwestycyjnych, z którym można umówić spotkanie pod numerem 607 899 955 lub do Referatu Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem 32 244 90 56.

W tym roku odbyło się jak na razie 58 przetargów na zbycie nieruchomości, w tym cztery dotyczące 22 mieszkań i jeden na zbycie 2 lokali użytkowych. Dzięki nim miasto sprzedało 15 działek, 5 mieszkań i 1 lokal użytkowy za łączną kwotę netto ponad 1,7 mln zł. Kolejne przetargi odbędą się w kwietniu.

WYBRANE OFERTY INWESTYCYJNE

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter