Kir Żałobny

Ruda Śląska wzmacnia bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Logo Cyberbezpieczny Samorząd

Poziom bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska zwiększy się dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. Koszt budowy kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w UM, wynoszący ponad 1,1 mln zł, zostanie w większości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

- Chcemy wzmocnić zdolność do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – mówi Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta. - Działania zostaną przeprowadzone w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym. Takie kompleksowe podejście pozwoli na skuteczną ochronę informacji w urzędzie – dodaje.

W ramach realizacji projektu "Budowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska" przewiduje się:

  • wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • zakup sprzętu IT oraz oprogramowania.

- Efektem podjętych działań będzie zwiększenie odporności na cyberzagrożenia, modernizacja kluczowych elementów infrastruktury sieciowej i programowej, stanowiących niezbędne komponenty systemu teleinformatycznego, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom nastąpi poprawa świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników – mówi Tomasz Graliński, naczelnik Wydziału Informatyki UM.

Miasto Ruda Śląska uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu to 1 112 220 zł, wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - 705 491,33 zł, a wysokość wkładu z Budżetu Państwa - 144 498,22 zł.

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logotypy: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter