Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska wspiera miejskie spółki

Sala sesyjna. Grupa osób siedzących na fotelach, w tle mężczyzna przy mównicy i kilka osób za stołem prezydialnym. Z tyłu flagi Unii Europejskiej, Polski, i Rudy Śląskiej.

Władze Rudy Śląskiej dokapitalizują dwie miejskie spółki. Dzięki tym pieniądzom Szpital Miejski przeprowadzi remonty i zakupi sprzęt medyczny, a MPGM TBS wykona dokumentację budowy mieszkań oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Uchwały w tych sprawach podjęła dziś Rada Miasta. Spółki otrzymają odpowiednio 6 mln zł i 1 mln zł.

- W obu przypadkach jesteśmy jako miasto jedynym właścicielem spółek i dbamy o to, żeby realizowały swoje zadania na odpowiednim poziomie – podkreśla prezydent Michał Pierończyk, który przedłożył radnym projekty odpowiednich uchwał. – Zarówno służba zdrowia, jak i sprawy mieszkaniowe to dziedziny, które wymagają dużych nakładów finansowych – dodaje.

Kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. zostanie podniesiony o 6 mln zł. – Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów niezbędnych remontów. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy modernizacji trzeciego i czwartego piętra w budynku A przy ul. Lipa, gdzie znajduje się Oddział Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa, która znacznie poprawi komfort leczenia pacjentek oraz umożliwi realizację nowych procedur medycznych – informuje Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Dodatkowo środki z dokapitalizowania umożliwią zakup nowego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala, m.in. aparatów do USG, elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwiękowej i elektroterapii, RTG, kriochirurgii, EKG czy fetoskopii, aparatu oct oraz lampy szczelinowej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyniesie 1 mln zł. – W ten sposób sfinansowane zostanie opracowanie koncepcji i pełnej dokumentacji technicznej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże – mówi Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. – Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wniesionym aportem przez miasto – przypomina. W planach jest budowa około 150 mieszkań, która ma się zakończyć w 2026 roku.

Ponadto wniesione środki zostaną przeznaczone jako wkład własny na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. MPGM TBS przyznane zostały środki w kwocie ponad 274 tys. zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej przy ul. Janasa 13a i Osiedlowej 6 oraz budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pompy ciepła w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 218. Dodatkowo projekt obejmuje modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ul. 1 Maja 218 poprzez montaż powietrznej pompy ciepła pozwalając wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzewania budynku. Wkład własny wynosi prawie 448 tys. zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter