Kir Żałobny

Ruda Śląska w koalicji na rzecz ochrony przed dymem tytoniowym

Ruda Śląska w koalicji na rzecz ochrony przed dymem tytoniowym

Większy nacisk na przestrzeganie zakazu palenia w miejscach wolnych od dymu tytoniowego oraz kampania społeczna informująca o konsekwencjach zdrowotnych palenia papierosów to główne zamierzenia ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

12 stycznia w Urzędzie Miasta zostały podpisane listy intencyjne pomiędzy lokalnymi partnerami projektu, którymi są: Urząd Miasta Ruda Śląska, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji oraz Sfera TV i „Wiadomości Rudzkie”.

Projekt „Odświeżamy nasze miasta…” realizowany będzie do 30 września 2013 r. W tym roku w ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, odpowiedzialnych za monitoring przestrzegania zakazu palenia w oznakowanych strefach bezdymnych. Jak ważne są to działania świadczyć mogą najnowsze ogólnopolskie badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2011 r., zgodnie z którymi na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej – z tym problemem zetknęło się 31 % badanych.

Ponadto w ramach projektu przez cały rok 2012 w Rudzie Śląskiej prowadzone będą również spotkania o charakterze edukacyjnym, podczas których mieszkańcy będą mogli wykonać bezpłatne badania spirometryczne.

Bliższe informacje: Danuta Balcer, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej, tel. 32 340 03 84.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter