Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska w katalogu dobrych praktyk

Ruda Śląska w katalogu dobrych praktyk

Kolejna rudzka inicjatywa stała się przykładem dobrych praktyk. Projekt Rewitalizacji Społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny”, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie lokalnym uznany został jako godny do naśladowania i ujęty w katalogu dobrych praktyk programów rewitalizacji społecznej w Polsce.

„Katalog dobrych praktyk” dostępny jest na stronie internetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.(http://www.crzl.gov.pl ). Jego celem jest identyfikacja, analiza i możliwie szczegółowe przedstawienie tzw. dobrych praktyk, które zostały rozpoznane w dwudziestu lokalnych programach rewitalizacji społecznej. Były one realizowane w całej Polsce w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” prowadzonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2011-2012.

Rudzki projekt doceniono za zaangażowanie w jego realizację wielu doświadczonych podmiotów w zakresie pracy ze społecznością Starej Bykowiny. Program realizowano dzięki współpracy pięciu rudzkich organizacji – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rudzkiej Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza oraz Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”. 

Jako przykład dobrej praktyki stanowi również kompleksowe podejście do Programu i różnorodność form wsparcia skierowanych do mieszkańców Starej Bykowiny w każdej kategorii wiekowej. Dzięki temu, że wsparcie kierowane było nie tylko do osób starszych, młodych, lecz również dzieci, samotnych matek, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin Programem objętych zostało trzykrotnie więcej uczestników niż pierwotnie zakładano. W działania zaplanowane początkowo dla co najmniej 240 osób w rezultacie zaangażowało się 20 proc. (ok. 600 osób) społeczności lokalnej, w tym ponad 40 osób niepełnosprawnych.

Program z zakresu rewitalizacji społecznej  „Nowe życie Starej Bykowiny” realizowany był od 1 października 2011 r. do końca grudnia 2012 r. Program o wartości 999 969,36 zł w całości finansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Centrum prowadzi kontrolę dotyczącą prawidłowości rozliczeń finansowych oraz działań merytorycznych, realizowanych w programach rewitalizacji społecznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter