Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska uczci 100. rocznicę I Powstania Śląskiego

Ruda Śląska uczci 100. rocznicę I Powstania Śląskiego

Już w sobotę 17 sierpnia  o godz. 16.00 zaplanowane zostały rudzkie obchody 100. rocznicy I Powstania Śląskiego. Z tej okazji na rynku w Orzegowie odbędzie się piknik patriotyczny, podczas którego mieszkańcy będą mogli posłuchać zespołu „Fanga”  oraz recitalu Grzegorza Poloczka.

Po części artystycznej odbędzie się msza św. w kościele pw. Michała Archanioła oraz apel poległych pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny przy ul. Kard. A. Hlonda. Atrakcją będą także warsztaty biało-czerwone zorganizowane przez Muzeum Miejskie im. M. Chroboka, a także gra miejska z okazji 100-lecia I Powstania Śląskiego, która rozpocznie się o godz. 14.30 na Placu Niepodległości w dzielnicy Godula.

Zapisy do udziału w grze miejskiej przyjmowane są do 14 sierpnia do godz. 23:59. Szczegóły znajdują się w regulaminie poniżej.

Gra miejska
z okazji obchodów
100-lecia I Powstania Śląskiego


Regulamin


Organizator:
Miasto Ruda Śląska, Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej
Cele gry:
•    inauguracja miejskich obchodów 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego,
•    rozbudzanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
•    promocja zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
•    profilaktyka społeczna
•    kształtowanie świadomości historycznej o Górnym Śląsku
•    dobra zabawa uczestników gry.
Miejsce:
Ruda Śląska (dzielnice Godula i Orzegów).
Termin:
17 sierpnia 2019 r.
Czas trwania gry:
14:30-17:00.
Miejsce i godzina startu:
Plac Niepodległości obok fontanny, między 14:30-15:00 możliwe jest rozpoczęcie rozgrywki, patrole mogą rejestrować się od godziny 14:30 na stanowisku startowym.
Uczestnicy: 
Patrole powinny posiadać od 3 do 5 osób (min. 1 osoba pełnoletnia oraz min. 2 dzieci).
Koszt:
Bezpłatne - impreza dofinansowana jest ze środków Miasta Ruda Śląska.
Nagrody:
Patrole otrzymują punkty za realizację kolejnych zadań gry. Patrole są klasyfikowane tylko w jednej kategorii.
Zwycięzcami gry zostają 3 patrole z największą ilością punktów, nagrody rzeczowe otrzymuje 10 kolejnych patroli, wszyscy uczestnicy otrzymują drobne upominki.Potrzebny sprzęt:
Telefon z aparatem i dostępem do Internetu do obsługi aplikacji (do pobrania przy starcie), ubiór sportowo-terenowy stosowny do pogody, długopis, co najmniej 1 konto Facebook na patrol.
Zgłoszenia:
Zgłoszenie do gry wysyłamy na adres: gra.miejska.ruda@gmail.com zatytułowany „Gra miejska” do  14 sierpnia do godz. 23:59. Zgłoszone patrole powinny podać: imię i nazwisko opiekuna, imiona pozostałych osób oraz wiek każdego uczestnika. Osoby zgłoszone otrzymają maila zwrotnego z dodatkowymi informacjami.
Harmonogram gry:
14:30-15:00 rejestracja uczestników oraz rozpoczęcie gry,
14:30-17:00 przejście trasy gry przez patrole,
17:30-17:50 rozdanie nagród (na scenie w okolicy punktu kończącego grę).
Fabuła gry:
Uczestnicy gry wcielą się w oddział powstańców, który będzie miał wiele zadań do wykonania  podczas swojej wędrówki, jako specjalna jednostka będą musieli zebrać informacje wywiadowcze na terenie wroga oraz potrzebny sprzęt. Ponadto będą wykonywać różnorodne zadania, które będą miały na celu przygotowanie uczestników do zbrojnego odparcia wroga i  walki z okupantem. Podczas gry uczestnicy poznają historię i bohaterów I Powstania Śląskiego w ciekawej i przystępnej formie. Podczas swojej wędrówki ulicami Goduli i Orzegowa będą musieli wykazać się umiejętnościami współpracy, sprytem oraz zaangażowaniem.
Mechanizm działania gry:
Uczestnicy będą mieli 2,5 godz. na realizację wszystkich zadań oraz dotarcie do mety i zaliczenie ostatniego podsumowującego zadania. Gra będzie miała charakter przygodowo-rekreacyjny.
W trakcie gry uczestnicy będą mogli wybrać sposób rozgrywki, ponieważ zadania będą miały charakter porównania czasów historycznych i współczesności. Patrole będą mogły poruszać się za pomocą wskazówek z aplikacji na telefonie lub tradycyjnie z mapą terenu gry. Dozwolone będzie łączenie sposobów nawigacji.


Uczestnicy:
Gra skierowana jest do mieszkańców miasta Ruda Śląska, którzy w aktywny sposób chcą uczcić obchody 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego. Uczestniczyć mogą w niej grupy składające się z 3 do 5 osób. Mogą to być rodziny z dziećmi lub grupy młodzieżowe z opiekunem. Konieczne jest, aby każdy patrol składał się z minimum 1 osoby pełnoletniej oraz 2 osób niepełnoletnich. Zadania na punktach zostaną zróżnicowane, dlatego zarówno osoba dorosła jak i dziecko będą się świetnie bawić.
Zabrania się:
1.    Poruszania środkami transportu tj. rowery, rolki, samochody, quady itp.,
2.    Spożywania alkoholu podczas trwania gry,
3.    Rozdzielania się członków patrolu podczas gry,
4.    Zabierania większej ilości wiadomości niż 1 na danym pkt. oraz umyślnego utrudniania innym uczestnikom zebrania wiadomości,
5.    Zmiany położenia wiadomości oraz kodów QR.

Postanowienia końcowe:
1.    Złamanie zasad gry, regulaminu gry lub doprowadzenie do sytuacji zagrażających życiu bądź zdrowiu uczestników oraz osób trzecich będzie skutkowało dyskwalifikacją,
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
3.    Zastrzeżenia i spory w sprawie przebiegu gry rozstrzygane będą bezpośrednio po jej zakończeniu,

Pobierz regulamin

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter