Header decorative image
Kir Żałobny

„Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”

„Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”

Mieszkańcy jednego z najstarszych rudzkich osiedli - Kaufhaus - obchodzą dziś Europejski Dzień Sąsiada. To efekt realizowanego od pięciu lat na tym osiedlu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Aktywności Lokalnej. Dzięki programowi mieszkańcy Kaufhausu zaczęli dbać o swoje osiedle. Wielu z nich spotyka się w osiedlowej świetlicy na cyklicznych spotkaniach tematycznych oraz uczestniczy w różnego rodzaju wycieczkach. Władze miasta widząc efekty Programu Aktywności Lokalnej w tym roku postanowiły go realizować również w innej dzielnicy – Orzegowie.

Obchodzony dzisiaj po raz pierwszy na Osiedlu Kaufhaus Europejski Dzień Sąsiada, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI, zainaugurowały rozpoczęte o godzinie 11.00 dwa turnieje: piłki nożnej i badmintona. Imprezę uświetnił pokaz służb ratowniczych oraz tresury psów z Ośrodka z Zabrza – Pawłowa. Specjalnie z tej okazji uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej (PAL) upiekły ciasta, którymi chętnie częstowano zawodników i mieszkańców osiedla. Jaki cel przyświecał organizatorom? Przede wszystkim dalsza integracja społeczności Kaufhausu oraz otwarcie się na tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z ofertą powstałej w ramach prowadzonego projektu - osiedlowej świetlicy.

- W programie jestem od 4 lat. Dzięki PAL mogłam brać udział w wyjazdach na wycieczki, imprezach, odpocząć i zżyć się z ludźmi – mówi pani Grażyna, mieszkanka osiedla Kaufhaus. - Do świetlicy teraz chodzi ok. 40 dzieci - dodaje pani Agnieszka z osiedla Kaufhaus.

Corocznie aktualizowany Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaufhaus, będący częścią projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, po raz pierwszy przyjęty został uchwałą Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2008 roku. Zasadniczym celem przedsięwzięcia stała się integracja społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym osób biernych zawodowo, otrzymujących pomoc z opieki społecznej. Program zakładał m.in. aktywizację tych osób, wzrost tożsamości terytorialnej, rozwój dialogu obywatelskiego oraz zmianę wizerunku osiedla.

Osiedle Kaufhaus, choć zabytkowe, od lat kojarzone jest z pewnym stopniem ubóstwa. Niestety, stare robotnicze familoki dominujące na tym terenie dla większości mieszkańców miasta zdają się być lokalami drugiej kategorii i przez ten właśnie pryzmat postrzegani są również sami lokatorzy. Działania prowadzone w ramach projektu przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, animatorów grup, instruktorów zajęć edukacyjno – kulturalnych, czy też samych członków społeczności lokalnej, miały za zadanie pozytywnie wpłynąć na utarte stereotypy.

Działania prowadzone w latach 2008 – 2011 zaowocowały na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim powstała osiedlowa świetlica PAL-u, a wśród mieszkańców wyłoniła się grupa osób, która stale uczestniczy w organizowanych w niej cyklicznych spotkaniach mających na celu m.in. organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Dzięki realizacji programu mieszkańcy biorą udział w wyjazdach integracyjnych oraz wizytach studyjnych w innych miastach województwa. Ponadto osiedle Kaufhaus kilkakrotnie gościło uczestników PAL-u z innych miast, m.in. z Radlina. Mieszkańcy czynnie uczestniczą w pracach na rzecz osiedla. Prace porządkowe czy akcja „zielono przed familokiem” to tylko niektóre z nich.

- Projekt realizujemy już piąty rok. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 8 700 000 zł i wykonaliśmy plan na poziomie 96%. Działania zmierzające do integracji społeczno - zawodowej i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego skupiły dotychczas ponad 750 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne, rodziny wieloproblemowe, młodzież w wieku 15 – 25 lat, osoby niepełnosprawne, wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz mieszkańców Kaufhausu i Orzegowa - podsumowuje Aleksandra Majowska, koordynator projektu. - Projekt jest również cenny dla nas samych jako pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Daje nam doświadczenie w zdobywaniu środków unijnych oraz wdrażaniu programów, które łączą nasze dotychczasowe działania z nowymi formami wsparcia – dodaje.

Projekt na lata 2012 – 2013 kontynuuje działania prowadzone na tym osiedlu od dawna. Tego roku akcją objęto również dzielnicę Orzegów, borykającą się z problemami podobnej natury. Niski poziom życia społecznego oraz wysoki odsetek osób korzystających z pomocy MOPS-u przesądziły o objęciu dzielnicy „patronatem”. Społeczność Orzegowa, choć nie brak jej zorganizowania i aktywności, potrzebuje bodźca, który wpłynie na zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i osobami mieszkającymi na tym obszarze. Za nimi już m.in. czerwcowy festyn parafialny powiązany z obchodami Europejskiego Dnia Sąsiada i trening umiejętności społecznych. W letnim programie rozwoju znalazły się cotygodniowe spotkania, Podwórkowa Liga Piłki Nożnej, wizyty studyjne, zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz wyjazd turystyczno - integracyjny.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter