Kir Żałobny

Ruda Śląska przyjazna niepełnosprawnym

Ruda Śląska przyjazna niepełnosprawnym


Dzisiaj Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji na lata 2014-2015.

- Zgodnie z polską konstytucją osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a my, działając zarówno w imię wypełniania odpowiednich przepisów, jak również z potrzeby serca, staramy się robić wszystko, żeby tak właśnie było – zapewnia prezydent miasta. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. – Nasza praca obejmuje organizowanie usług opiekuńczych, ustalanie uprawnień i wypłatę świadczeń opiekuńczych, kierowanie do odpowiednich ośrodków i realizację innych zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wylicza Halina Ignor, pełnomocnik prezydent miasta ds. osób niepełnosprawnych. Uchwalony dziś program określa zadania miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i porządkuje kierunki tych działań. Zapewnia również odpowiednią efektywność poprzez monitoring i ewaluację. Każdy realizator rokrocznie składa sprawozdanie z realizacji projektu, z którym można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchwalony program zakłada realizację 44 projektów, z których 14 jest kontynuowanych, a 30 zupełnie nowych. – Projekty dotyczą m.in. usuwania barier architektonicznych i transportowych, organizacji grup wsparcia, organizacji imprez kulturalnych, czy sportowych, prowadzenia rehabilitacji – mówi Halina Ignor.- Jednym z projektów będzie dogoterapia – „Z psem za pan brat”, która będzie realizowana w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi, innym jest utworzenie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który zrealizuje ZSS nr 3– dodaje. – Centrum zajmie się kompleksową profilaktyką ukierunkowaną  na zniwelowanie zaburzeniach rozwojowych, a także kampanią informacyjną z tego zakresu. Innym projektem ujętym w programie jest prowadzenie przez organizacje pozarządowe rehabilitacji mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez różnorodne terapie zajęciowe, m.in. ćwiczenia w wodzie, muzykoterapię, zajęcia kulinarne czy plastyczno-manualne. Program zakłada również organizację zimowego festiwalu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Kryształowy Sopelek”, festiwalu artystyczno-wokalnego „do-re-mi”, festiwalu „Jesienne klimaty”, a także Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zostanie również udostępniony specjalny informator z wykazem instytucji i organizacji pozarządowych mogących udzielić im wsparcia.

- Projekty będą realizowane ze środków własnych poszczególnych realizatorów projektów przy pomocy sponsorów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu miasta oraz ze środków unijnych – informuje Halina Ignor. - Żeby system wsparcia osób niepełnosprawnych dobrze działał potrzebne jest kompleksowe działanie i współpraca instytucji samorządowych, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych. Idealnie, gdy w działania angażują się również organizacje kościelne, a także zwykli mieszkańcy – mówi Grażyna Dziedzic.

Pierwszy Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Integracji ze Społeczeństwem „Miasto przyjazne niepełnosprawnym” został przyjęty w roku 2000, a kolejny był uchwalony w 2009 i obowiązywał w latach 2009-2013. Działania miasta są doceniane poza nim – tylko w 2012 roku Ruda Śląska została po raz drugi wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy, a marszałek Województwa Śląskiego przyznał wyróżnienia w konkursie Śląski Samorząd Równych Szans.

W Rudzie Śląskiej tylko w 2013 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności wydał 2947 orzeczeń osobom dorosłym, a osobom poniżej 16 r.ż. - 552 orzeczenia. Warto zaznaczyć, że rudzki magistrat zatrudnia 44 osoby niepełnosprawne, w związku z czym spełnia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu nie płaci miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli wskaźnik nie jest spełniony urząd musi wpłacać odpowiednie kwoty na Fundusz. Wg ostatnich danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych w Polsce zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności z 2011 roku liczba ta wynosi prawie 4,7 mln, co stanowi ponad 12% ludności kraju. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności wśród Polaków są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Wśród orzeczeń wydawanych przez rudzkie MZON najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są choroby narządów ruchu,.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter