Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ruda Śląska ma budżet na 2016 rok

Ruda Śląska ma budżet na 2016 rok

Ponad 109 mln złotych wydadzą w przyszłym roku na inwestycje władze Rudy Śląskiej. Dziś Rada Miasta zaakceptowała zaproponowany przez prezydent Grażynę Dziedzic budżet na 2016 rok. Najwięcej inwestycji będzie dotyczyło budowy nowych dróg. W sumie na realizację tego zadania miasto wyda ponad 60 milionów złotych. Wśród realizowanych przedsięwzięć kontynuowany będzie sztandarowy projekt drogowy Rudy Śląskiej, czyli budowa kolejnych odcinków trasy N-S. Ma ona połączyć autostradę A4 z Drogową Trasą Średnicową.

Od przyszłego roku Ruda Śląska będzie wielkim placem budowy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Zamierzamy maksymalnie wykorzystać możliwości, które dają nam fundusze unijne oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przygotowywaliśmy się kilka lat, by sięgnąć po te środki – dodaje.

W sumie kredyt inwestycyjny, który Ruda Śląska zaciągnie w EBI, może wynosić ponad 300 mln zł. Będzie on jednak rozłożony na lata. W przyszłym miasto będzie się starać o pierwszą transzę w wysokości 88 mln zł. - Te pieniądze są niezwykle ważne w kontekście nowego rozdania funduszy europejskich. Za chwilę ruszy wiele konkursów unijnych i dojdzie do sytuacji, że w jednym czasie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Dzięki pieniądzom z EBI będziemy mieć środki na zapewnienie tzw. wkładu własnego – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Kredyt z EBI w całości przeznaczony zostanie na inwestycje, a te w przyszłym roku pochłoną ogółem ponad 109 mln zł. Najwięcej, bo aż 61,2 mln zł, będzie miasto kosztowała budowa dróg. – W 2016 roku będziemy kontynuowali budowę II odcinka trasy N-S, którego realizację rozpoczęliśmy w tym roku. Chcemy też rozpocząć budowę kolejnego fragmentu trasy - od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Na ten cel przeznaczymy 36,8 mln zł, czyli jedną trzecią wszystkich wydatków inwestycyjnych – wylicza prezydent Rudy Śląskiej.

Oprócz budowy trasy N-S w przyszłym roku z większych inwestycji drogowych ma się rozpocząć budowa ronda przy ul. Wolności w rejonie ul. Brańskiego i Magazynowej, przebudowa przepustu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski. Ponadto przebudowane zostaną kolejne drogi gruntowe, m.in. ul. Młyńska i Odrzańska oraz powstaną kolejne miejsca parkingowe. Te ostatnie wybudowane zostaną przy ul. Niedzieli, Gwareckiej, na osiedlu Gierałtowskiego, wzdłuż ul. Chrobrego. Dodatkowo utwardzona zostanie nawierzchnia parkingu przy ul. Planty Kowalskiego.

Kolejną pozycję na liście inwestycji zajmują te dotyczące infrastruktury oświatowej. W przyszłym roku na ten cel władze Rudy Śląskiej planują przeznaczyć ponad 20,5 mln zł. Środki te w większości przeznaczone mają zostać na termomodernizację kolejnych placówek oświatowych. Ponadto kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14. Ponad 10 mln zł przeznaczonych ma zostać z kolei na inwestycje z zakresu kultury fizycznej. 3 mln zł kosztować ma budowa boiska lekkoatletycznego, natomiast za 1,2 mln zł powstanie zespół boisk w parku Strzelnica. W mieście planuje się również budowę trzech kolejnych torów do pumptracku.

W przyszłym roku Ruda Śląska za ponad 1,5 mln zł planuje opracować dokumentacje modernizacji oświetlenia ulicznego niektórych ulic. 1 mln zł kosztować będzie adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego. W 2016 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,6 mln zł.

- Istotną pozycję w przyszłorocznym budżecie będą stanowiły wydatki na remonty. Są one traktowane jako wydatki bieżące, choć tak naprawdę dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny - wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ogółem na remonty miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 19,1 mln zł. Najwięcej środków pochłoną remonty dróg /9,4 mln zł/, remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego /5,3 mln zł/ oraz remonty infrastruktury oświatowej /2,3 mln zł/.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2016 roku mają się zamknąć w kwocie 630,1 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 562,3 mln zł. Deficyt w kwocie 67,8 mln zł zostanie pokryty z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na inwestycje władze Rudy Śląskiej przeznaczyć mają zamiar 109 mln zł. To ponad 17 proc. wydatków samorządowych. W przyszłym roku władze Rudy Śląskiej będą musiały także spłacić zadłużenie z lat poprzednich. Będzie to kwota prawie 20,7 mln zł. Dodatkowo 7,2 mln zł będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie trzeba było zabezpieczyć również środki na poręczenia w kwocie 8,2 mln zł.

Przypomnijmy, że dochody budżetu miasta na 2015 rok według obecnego stanu wynoszą 607,1 mln zł, natomiast wydatki 627,9 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter