Kir Żałobny

Ruda Śląska kusi inwestorów

Ruda Śląska kusi inwestorów

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet na okres 5 lat dla firm, które gotowe są zainwestować w Rudzie Śląskiej i utworzyć nowe miejsca pracy. To kolejny, najnowszy pomysł władz miasta na przyciągnięcie inwestorów. Podczas ostatniej sesji rudzcy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości  będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują nową inwestycję, dzięki której utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Istotne jednak znaczenie będzie miał rodzaj działalności prowadzonej w ramach tej inwestycji. Z podatku nie będą bowiem zwolnione inwestycje związane z działalnością: handlową, instytucji finansowych, w zakresie telekomunikacji oraz polegającej na prowadzeniu stacji paliw. - Ze zwolnienia nie będą mogli również skorzystać ci inwestorzy, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec miasta – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Okres zwolnienia uzależniony będzie od nakładów jakie przedsiębiorca poniesie w związku z uruchomieniem inwestycji oraz od liczby utworzonych w związku z tym nowych miejsc pracy. Na okres 2 lat zwolnieni z podatku będą ci przedsiębiorcy, którzy w związku z realizacją inwestycji poniosą co najmniej 200 tys. zł kosztów oraz w okresie nie później niż 3 lata utworzą 2 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją. 3 lata zwolnienia z podatku przysługiwać będzie w przypadku poniesienia kosztów inwestycji w wysokości przynajmniej 500 tys. zł i utworzeniu w okresie nie później niż 3 lata 8 nowych miejsc pracy. Analogicznie przy zwolnieniu z podatku na 4 lata kryteria te wyniosą odpowiednio: 2 mln zł i 15 nowych miejsc pracy, a w przypadku zwolnienia na 5 lat: 10 mln zł i 30 nowych miejsc pracy. 

Inną możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości w mieście jest przeprowadzenie remontu  elewacji frontowej budynku objętego ochroną konserwatorską w Rudzie Śląskiej. Jeżeli na taki krok zdecydują się właściciele takich budynków mogą oni liczyć nawet na 10 lat całkowitego zwolnienia od podatku.  – W mieście mamy 2200 budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków. Zwolnienie od podatku obejmuje budynki, które bezpośrednio przylegają do chodnika bądź jezdni. O zwolnienie ubiegać się mogą zarówno właściciele prywatni, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą – wyjaśnia skarbnik miasta. Od połowy 2012 r., czyli od kiedy funkcjonuje ta ulga z możliwości takiej pomocy skorzystało już kilka osób. 

Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców w Rudzie Śląskiej,  jest funkcjonująca od 2013 r. ulga w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały tam nowe miejsca pracy. - Przedsiębiorca, który utworzy od 1 do 5 nowych miejsc pracy, będzie miał zmniejszony podatek z 21,15 zł na 18 zł za 1 m². W przypadku utworzenia od 6 do 20 nowych etatów stawka wyniesie 14 zł. Z kolei przy utworzeniu powyżej 21 etatów przedsiębiorca zapłaci jedynie 10 zł za 1 m² - informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązywać będzie w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat – dodaje Ewa Guziel.

Potwierdzeniem tego, że w mieście tworzy się dobry klimat dla przedsiębiorczości  jest także ostatnia decyzja władz Rudy Śląskiej, by w tym roku nie podwyższać stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże będące w zasobie miasta. Przypomnijmy, że możliwość podwyżki stawki czynszu raz na rok daje uchwała Rady Miasta z 2010 r. Do tej pory każdego roku wzrost ten z reguły następował o stopę inflacji. Według szacunków z decyzji o nie podwyższaniu czynszu skorzysta ok. 420 najemców lokali użytkowych w mieście. W ubiegłym roku wpływy do budżetu Rudy Śląskiej z tytułu najmu miejskich lokali użytkowych wyniosły 3,7 mln zł netto.

W Rudzie Śląskiej w ostatnich trzech latach pojawiło się ponad 60 nowych inwestorów. Władze miasta są przekonane, że dzięki wprowadzonym ulgom w następnych latach będzie ich przybywać.

W przyjętej niedawno przez Radę Miasta strategii rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku jako jedno z najważniejszych zadań wskazano wzrost liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zwiększoną atrakcyjność inwestycyjną miasta. Przyjęte ulgi wpisują się w ten strategiczny dokument. – Niewątpliwie jednym ze sposobów na wsparcie dla przedsiębiorczości są odpowiednie rozwiązania podatkowe, to dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok jak zwolnienie z podatku od nieruchomości – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter