Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska inwestuje w oświetlenie dróg

Ruda Śląska inwestuje w oświetlenie dróg

Ponad 1,3 mln zł przeznaczy w tym roku Ruda Śląska na modernizację oświetlenia ulicznego. Inwestycje w tym zakresie w najbliższych miesiącach będą prowadzone na ulicach Hallera, Weteranów i Obrońców Westerplatte. Do końca roku powstanie też dokumentacja modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925. Zadania w tym zakresie realizowane są również w ramach inwestycji drogowych.

- Systematycznie modernizujemy oświetlenie będące w złym stanie technicznym oraz uzupełniamy je w miejscach do tej pory nieoświetlonych, z zastosowaniem energooszczędnych opraw – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Trzeba pamiętać, że zadania związane z oświetleniem ulicznym wchodzą też w skład inwestycji drogowych. Tak jest na przykład w przypadku prowadzonej właśnie przebudowy ul. Górnośląskiej, gdzie przy okazji wymieniamy również oświetlenie – dodaje.

Ponad 387 tys. zł będzie kosztować modernizacja oświetlenia ul. Hallera. – Istniejące tam obecnie słupy betonowe z oprawami sodowymi są w złym stanie technicznym, dlatego też zostaną zastąpione aluminiowymi z energooszczędnymi oprawami typu LED – mówi Marcin Lis z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – W ramach tego zadania zamontowane zostaną 42 słupy, na 12 z nich znajdą się dodatkowe oprawy, doświetlające chodnik na odcinku od cmentarza do zjazdu do Straży Miejskiej – dodaje. Część słupów zlokalizowana zostanie na drogach dojazdowych do siedziby Straży Miejskiej oraz hali sportowej. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca września br.

Wkrótce rozpocznie się też modernizacja oświetlenia ul. Weteranów. – Oprawy oświetleniowe na części tej ulicy zamontowane są na wysięgnikach przymocowanych do elewacji budynków i zasilane są z sieci napowietrznej – opisuje Marcin Lis. – W ramach inwestycji na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Piłsudskiego zostanie zbudowanych 15 słupów z oprawami typu LED, zasilanych siecią wydzieloną w  ziemi – zapowiada. Zakończenie prac zaplanowane jest na drugą połowę października br.

Obecnie trwa przetarg na modernizację oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte oraz przygotowywane jest postępowanie na przebudowę oświetlenia ulic Rencistów oraz Imieli. Do końca tego roku powstanie dokumentacja projektowa dla kolejnej, dużej inwestycji w tym zakresie – modernizacji oświetlenia ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2018 r.

Przypomnijmy, że na modernizację oświetlenia ulic Hallera, Weteranów i Obrońców Westerplatte miasto pozyskało w ubiegłym roku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będących częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Złożone zostały dwa wnioski na łączną kwotę dofinasowania 675 tys. zł. Oprócz trzech wymienionych ulic wnioski obejmowały również ubiegłoroczne inwestycje na części ul. Niedurnego, Bielszowickiej, Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Konstytucji, Żelaznej i Ustronnej.

Zadania tego typu w ubiegłym roku realizowane były też na części ul. Halembskiej i Oświęcimskiej, towarzyszyły również prowadzonym w mieście modernizacjom dróg.

Ruda Śląska oszczędza na energii nie tylko poprzez montaż nowego LED-owego oświetlenia, ale również kupując tańszy prąd. Miasto jest jednym z 30 samorządów, które wzięły udział
w ubiegłorocznym wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej, przeprowadzonym przez Górnośląski Związek Metropolitalny. Dzięki temu rudzkie instytucje w ciągu najbliższych dwóch lat zapłacą za prąd ponad dwa miliony złotych mniej niż poprzednio. Miasto w 2017 i 2018 roku zakupi około 66 GWh energii elektrycznej. Zostanie ona wykorzystana na potrzeby wszystkich jednostek budżetowych miasta, placówek oświatowych, szpitala miejskiego, ośrodków kultury, miejskich spółek, Powiatowego Urzędu Pracy, zakładów opieki zdrowotnej, części stowarzyszeń sportowych, a także na potrzeby zasilania sygnalizacji świetlnej i miejskiego oświetlenia ulicznego. Łącznie tańsza energia elektryczna trafi do 112 podmiotów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter