Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ruda Śląska dostanie pieniądze na system informacji przestrzennej

Ruda Śląska dostanie pieniądze na system informacji przestrzennej

Prawie 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej otrzyma Ruda Śląska na budowę Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta. Rudzki projekt znalazł się na opublikowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizowanej liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania.

- Obecnie nie da się zarządzać miastem bez wykorzystania nowoczesnych technologii – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Innowacje wymagają jednak dużych środków, dlatego staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, odciążające budżet miasta. W tym przypadku z własnych pieniędzy wyłożymy jedynie 15 procent – podkreśla.

System Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska zastąpi funkcjonujący obecnie miejski geoportal. Jego największą zaletą będzie integracja danych z różnych systemów wykorzystywanych obecnie przez Urząd Miasta. – Docelowo znajdą się w nim dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji dróg i obiektów mostowych, SIP zostanie też częściowo połączony z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – wylicza Grzegorz Ogórek, geodeta miejski.

Projekt obejmuje nie tylko dostarczenie oprogramowania, obsługującego zarówno wewnętrzny system urzędu, jak i internetowy portal mapowy, ale również nowoczesnego sprzętu komputerowego. Ponadto w kosztach zawarte są także usługi wdrożeniowe oraz szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwać System Informacji Przestrzennej.

- Zebranie danych w jednym systemie przyspieszy i usprawni tak planowanie, jak i podejmowanie decyzji. W szczególności w obszarze planowania przestrzennego, inwestycji, gospodarowania budżetem i zarządzania mieniem komunalnym – mówi Grzegorz Ogórek. – Więcej funkcjonalności na internetowym portalu znajdą również mieszkańcy – dodaje.

System Informacji Przestrzennej ma powstać do końca przyszłego roku. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie przetargu na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania. Funkcjonujący obecnie miejski geoportal można znaleźć pod adresem http://rudaslaska.geoportal2.pl.

Projekt „Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wcześniej figurował na liście rezerwowej. Wartość projektu to 3 499 936 zł, dofinansowanie wyniesie 2 959 049,92 zł. Wniosek wraz z kompletem załączników przygotował Wydział Rozwoju Miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter