Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska dba o zabytki

Ruda Śląska dba o zabytki

- Ruda Śląska dba o zabytki, macie  jedne z najlepiej utrzymanych osiedli robotniczych, nie musicie się wstydzić własnego dziedzictwa –  uważa Edward Wieczorek z Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach. Najciekawsze zabytki Rudy Śląskiej odwiedzili dziś pracownicy punktów informacji turystycznej z województwa śląskiego. Śląska Organizacja Turystyczna, organizator wizyty, chce w ten sposób podnieść jakość obsługi turysty odwiedzającego województwo śląskie.

Podobne wyjazdy szkoleniowe Śląska Organizacja Turystyczna organizuje w innych miastach. – Każdy pracownik punktu informacji turystycznej, jest w stanie udzielić bardziej wyczerpującej informacji o atrakcjach turystycznych danego miasta, po wcześniejszym ich obejrzeniu – przekonują przedstawiciele ŚOT. Pracownicy punktów informacji turystycznej z województwa śląskiego zaznajomili się z historią i architekturą rudzkich osiedli robotniczych: Kaufhaus, Ficinus oraz Kolonia Staszica. Zatrzymali się również na Placu Jana Pawła II, gdzie oglądali kościół św. Pawła i pobliskie kamienice.

Uczestnicy szkolenia kompetencyjnego, zorganizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną, oglądali rudzkie atrakcje, robili zdjęcia, pytali  o  szczegóły. O historii Kaufhausu opowiadała Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. - Dom towarowy (kaufhaus) wybudowany w 1904 r., od którego wzięła się nazwa kolonii,  zasługuje na szczególną uwagę ze względu na bogato dekorowaną elewację, w której połączone zostały elementy secesji (ceramiczne kafle stanowiące głowice pilastrów) i modernizmu. - Równie interesująca jest zabudowa powstała w latach 1903-1904 przy ul. Podgórze, różniąca się od innych budynków robotniczych zlokalizowanych na terenie osiedla gabarytami oraz bogatym detalem architektonicznym.- wyjaśniała Marta Lip-Kornatka.

Część krajoznawcza szkoleń dotyczy zapoznania z atrakcjami turystycznymi regionu.  Jest to wiedza niezbędna i wymagająca aktualizacji, bowiem pojawiają się nowe atrakcje turystyczne, a już istniejące wprowadzają dodatkowe usługi, produkty i rozszerzają swoją ofertę. Ponadto, aby przekazana informacja, która jest jednocześnie ofertą spędzania czasu i zachętą do wydłużenia pobytu, była interesująca, prawdziwa oraz wyczerpująca, informator powinien doskonale znać ofertę atrakcji turystycznych.

Śląska Organizacja Turystyczna działa od listopada 2004 r. Powstała dzięki wspólnej inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Miasta Gliwice, Beskidzkiej Izby Turystyki, Górnośląskiej Izby Turystyki, Polskiej Izby Turystyki – Oddział Śląski, biur podróży i oddziałów PTTK.

Śląska Organizacja Turystyczna jest liderem projektu  „Śląski System Informacji Turystycznej”,  realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”. Celem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych.

W ramach projektu powstaną m.in. interaktywne punkty informacyjne, tzw. infokioski. 3 spośród 101 przewidzianych do realizacji znajdą się w Rudzie Śląskiej - w siedzibie Biblioteki Miejskiej w dzielnicy Wirek, w Miejskim Centrum Kultury w dzielnicy Nowy Bytom oraz w Muzeum Miejskim w dzielnicy Ruda. Realizacja projektu potrwa do końca 2013 roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter