Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska chce sięgnąć po kolejne pieniądze unijne

Ruda Śląska chce sięgnąć po kolejne pieniądze unijne23 mln unijnej dotacji chcą pozyskać władze Rudy Śląskiej na termomodernizacje miejskich budynków i rozwój szkolnictwa zawodowego. Rudzki magistrat złożył wnioski o dofinansowanie tych przedsięwzięć. Unijne pieniądze mają zostać przeznaczone na wyposażenie kilkunastu pracowni do nauki zawodu, kursy i staże dla uczniów oraz studia podyplomowe dla nauczycieli. Ocieplonych ma też być 8 placówek oświatowych i kilka obiektów użyteczności publicznej. W ciągu ostatnich miesięcy miasto złożyło 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 172 mln zł.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do nowego rozdania funduszy z Unii Europejskiej. Pracowaliśmy na to przez ostatnich kilka lat – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – To był żmudny proces, bo najpierw musieliśmy poczynić oszczędności i wyprowadzić finanse miasta „na prostą”. Musieliśmy też z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować, na jakie inwestycje będziemy starać się o unijne dofinansowanie. Pozyskiwanie środków zewnętrznych to jeden z naszych priorytetów. Teraz trzeba czekać na pierwsze rozstrzygnięcia, ale jednocześnie pracujemy nad kolejnymi wnioskami, które w najbliższych miesiącach będziemy składać – dodaje.

Złożone w ostatnich miesiącach przez miasto wnioski dotyczą głównie dofinansowania inwestycji związanych z termomodernizacjami oraz rozwojem szkolnictwa zawodowego w Rudzie Śląskiej. Największy projekt obejmuje termomodernizację 8 placówek oświatowych /Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 7, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 oraz miejskie przedszkola nr 25, 30, 31 i 43/. Na to przedsięwzięcie miasto stara się o dofinansowanie w wysokości ponad 13,7 mln zł. - W ramach kompleksowej termomodernizacji chcemy nie tylko ocieplić budynki, ale również wymienić okna, instalacje c.o, a także zainstalować nowe oprawy oświetleniowe. Dodatkowo w czterech placówkach myślimy o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej – wylicza Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.

Władze Rudy Śląskiej starają się też o unijne wsparcie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, które zarządzane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej - TBS. Mowa tu o 4 budynkach: przychodni przy ul. Siekiela 13, siedziby MOPS przy ul. Markowej 20, siedziby Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przy ul. Dąbrowskiego 9 oraz budynku przy ul. Osiedlowej 1, gdzie znajduje się m.in. filia biblioteki. Zostaną one ocieplone, wymieniona zostanie w nich stolarka okienna i drzwiowa, a w dwóch budynkach wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Instalacja taka wykonana zostanie także w budynku przy ul. 1 Maja 218, gdzie znajduje się siedziba MPGM.

Kolejne złożone wnioski aplikacyjne związane są ze szkolnictwem zawodowym. I tak ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania władze Rudy Śląskiej chciałyby przeznaczyć na modernizację i wyposażenie 12 pracowni nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego. Będą one służyły do nauki zawodu z takich branż jak: informatyka, budownictwo, logistyka i transport, gastronomia, elektromechanika i usługi. Dodatkowo przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 powstanie i wyposażona zostanie pracownia badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku, a w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zmodernizowanych i wyposażonych zostanie kolejnych 5 pracowni - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia fryzjersko-kosmetyczna, pracownia gastronomiczna, symulacyjna pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz pracownia elektryczna.

Dodatkowo miasto złożyło wniosek, poprzez który chce pozyskać blisko 2 mln zł na organizację staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla 240 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Pieniądze przeznaczone zostaną również na udział w studiach podyplomowych lub kursach i szkoleniach doskonalących dla 38 nauczycieli zawodu.

Przypomnijmy, że od końca ubiegłego roku, kiedy „pełną parą” ruszyły konkursy na dotacje ze środków unijnych, Ruda Śląska złożyła 21 wniosków. Dodatkowo jeden wspólny wniosek złożono też z innymi miastami w ramach Związku Miast Polskich. Dotyczy on podnoszenia jakości usług administracyjnych przez samorządy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Łączna kwota dofinansowania, o które stara się miasto na wszystkie projekty, to ponad 172 mln zł. 

Już teraz miasto może się pochwalić pierwszym dużym sukcesem w absorpcji środków unijnych. Kwietniową decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Ruda Śląska otrzyma 136 mln zł dotacji na budowę dwóch odcinków trasy N-S. Mowa tu o obecnie budowanym odcinku od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli oraz kolejnym odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota. Całkowita wartość tego projektu to ponad 174 mln zł. Budowa trasy N-S to największa inwestycja realizowana przez miasto. – Ma ona znaczenie strategiczne. Droga nie tylko usprawni komunikację pomiędzy autostradą A-4 a DTŚ-ką, co odczują kierowcy całego regionu, ale przede wszystkim będzie dla naszego miasta dużym impulsem do rozwoju – ocenia prezydent Dziedzic. – Już teraz sprzedaliśmy trzy działki znajdujące się przy budowanej trasie. Jej całkowite ukończenie uatrakcyjni kolejne tereny inwestycyjne w mieście – dodaje.

Ponadto kolejnym ze złożonych wniosków, który otrzymał już dofinansowanie jest „Ruda Śląska – nowa perspektywa”, realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie ma na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projektem, który realizowany będzie w mieście do 2017 r. objętych zostanie ponad 240 osób.

Ogółem władze miasta zamierzają ze środków unijnych na lata 2014 – 2020 pozyskać ponad 320 mln zł. Dodatkowo na lata 2016 – 2018 Ruda Śląska zaciągnie kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie ponad 300 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na inwestycje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter