Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda Śląska apeluje do premiera

Ruda Śląska apeluje do premiera

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic wystąpi do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o objęcie miasta i pozostałych gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię rządowym programem termomodernizacji „SMOG STOP”. Rudzianie, którzy chcą poprzeć apel, mogą wpisywać się na listy dostępne w Urzędzie Miasta i miejskich instytucjach.

Wyrażamy głębokie rozczarowanie z powodu pominięcia naszego miasta, zamieszkanego przez prawie 140 tysięcy osób i bardzo dotkniętego problemem złej jakości powietrza, w rządowym programie termomodernizacji „SMOG STOP”. (…) Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że rządowy program termomodernizacji „SMOG STOP” obejmie zaledwie jedną z 41 gmin tworzących Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię. Takie założenie oznacza, że bez wsparcia pozostanie szereg miast z regionu najbardziej dotkniętego wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego, w tym Ruda Śląska. Dlatego w imieniu mieszkańców naszego miasta zwracam się do Pana Premiera o wprowadzenie korekt do wspomnianego programu, tak aby wzięte zostało w nim pod uwagę zdrowie mieszkańców regionu tak bardzo dotkniętego problemem smogu” – czytamy w apelu prezydent Grażyny Dziedzic.

Apel zostanie wysłany do premiera wraz z listą popierających go mieszkańców Rudy Śląskiej. Rudzianie, którzy chcą wpisać się na listę, będą mogli zrobić to do 9 marca br. w Urzędzie Miasta, bibliotekach, placówkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Aquadromie oraz siedzibie „Wiadomości Rudzkich”.


APEL O OBJĘCIE RUDY ŚLĄSKIEJ I INNYCH MIAST GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII RZĄDOWYM PROGRAMEM TERMOMODERNIZACJI „SMOG STOP”

Wyrażamy głębokie rozczarowanie z powodu pominięcia naszego miasta, zamieszkanego przez prawie 140 tysięcy osób i bardzo dotkniętego problemem złej jakości powietrza, w rządowym programie termomodernizacji „SMOG STOP”.

Ruda Śląska, podobnie jak inne miasta Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, od lat walczy z problemem smogu. Zanieczyszczenia, w dużej mierze powodowane przez tzw. niską emisję z palenisk domowych, nie tylko zmniejszają komfort życia w mieście, ale przede wszystkim stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia jego mieszkańców. Problem jest szczególnie poważny w miesiącach zimowych, co dobrze widać w informacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie bardzo rzadko prognozowana jakość powietrza określana jest jako dobra.

Jako władze miasta podejmujemy szereg działań, żeby ten stan zmienić. Dofinansowujemy zmianę systemu ogrzewania ze starych pieców węglowych na nowe urządzenia grzewcze, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub odnawialne źródła energii. W tym roku będziemy także realizować  projekt, dzięki któremu dofinansowane zostanie wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w 51 budynkach jednorodzinnych. Właśnie zamontowaliśmy na terenie miasta 15 czujników dokonujących pomiaru zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu. Mamy nadzieję, że dane z czujników zwiększą świadomość mieszkańców na temat skali problemu smogu w naszym mieście. Z kolei Straż Miejska na bieżąco kontroluje, czy w piecach domowych nie są spalane odpady komunalne. Systematycznie termomodernizujemy również budynki użyteczności publicznej, w których instalujemy też odnawialne źródła energii.

Powszechność problemu smogu w polskich miastach, zwłaszcza w naszym regionie, pokazuje jednak, że nie da się go rozwiązać bez systemowych, skoordynowanych działań na szczeblu centralnym. Dlatego z niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że rządowy program termomodernizacji „SMOG STOP” obejmie zaledwie jedną z 41 gmin tworzących Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię. Takie założenie oznacza, że bez wsparcia pozostanie szereg miast z regionu najbardziej dotkniętego wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego, w tym Ruda Śląska.

Dlatego w imieniu mieszkańców naszego miasta zwracam się do Pana Premiera o wprowadzenie korekt do wspomnianego programu, tak aby wzięte zostało w nim pod uwagę zdrowie mieszkańców regionu tak bardzo dotkniętego problemem smogu. Mam nadzieję, że załączona lista rudzian popierających apel przekona Pana Premiera o konieczności podjęcia takich działań.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska


Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter