Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ruda potrzebującym

Ruda potrzebującym

W Rudzie Śląskiej nie marnuje się ani jedna kromka chleba czy plasterek kiełbasy.  Przedsiębiorcy, urzędnicy i instytucje charytatywne podjęli współpracę, dzięki której potrzebne produkty trafiają do najuboższych. - Im więcej przedsiębiorców przystąpi do współpracy tym większej liczbie osób będzie można pomóc – apeluje prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

- Z inicjatywą współpracy zwróciła się do mnie firma Madej&Wróbel, która zaoferowała chęć przekazywania swoich produktów. Temat podjął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas, dzięki którym powstały stałe punkty dystrybucji  żywności w mieście – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Współpraca tych podmiotów to kolejny przykład dobrych praktyk. Pokazuje on,  że wspólnie można wiele zdziałać. Dziękuję tym, którzy wykazali dobrą wolę i zaangażowali się w pomoc potrzebującym– dodaje prezydent miasta.

W pierwszej kolejności pomoc kierowana będzie do dzieci ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. Pozostała część darów trafi do osób i rodzin, które wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednak spośród osób, które nie otrzymują pomocy finansowej z MOPS, tzn. m.in. osób o najniższych emeryturach itp. – Im więcej podmiotów przystąpi do projektu tym większej liczbie osób będziemy mogli pomóc. Te osoby, które będą chciały skorzystać z darmowej żywności powinny zgłaszać się do sekcji pracowników socjalnych w poszczególnych dzielnicach – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Żywność będzie wydawana w dwóch punktach. W ich zorganizowanie zaangażował się Caritas. Osoby potrzebujące, wskazane przez MOPS, będą mogły się udać do punktów Caritas mieszczących się w Rudzie i Halembie. - To ważne, żeby pomoc była stała, a nie tylko okazjonalna, np. w ramach świąt. Dzięki ofiarności rudzkich przedsiębiorców, producentów żywności będziemy mogli systematycznie wspierać szczególnie dzieci z placówek opiekuńczych – mówi Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.

Do punktów wydawania żywności będą trafiały wyroby firmy Madej&Wróbel.  – Człowiek powinien się dzielić. Widzę, ile jest osób potrzebujących, szczególnie dzieci. Produkujemy żywność, więc nasza pomoc jest szczególnie cenna. Zachęcam pozostałych rudzkich przedsiębiorców do podzielenia się z innymi – apeluje Renata Madej.

Na apel odpowiedział już Zakład Piekarniczy PIOWO, który do punktów wydawania żywności będzie przekazywał swoje wypieki. - Bardzo się cieszę z tej inicjatywy - mówi Wojciech Zieliński z firmy PIOWO. -  Nasz zakład pomoc potrzebującym prowadzi już od dość dawna. Od 1997 r. przekazujemy nasze wypieki na potrzeby dzieci z kuratorskiego ośrodka dla dzieci z rodzin patologicznych i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Dlatego też chętnie dołączymy do kolejnej inicjatywy – podkreśla.

Wydawanie darmowej żywności to nie jedyna forma pomocy organizowana w Rudzie Śląskiej. Do prezydent miasta zwrócił się również ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w dzielnicy Wirek, który uruchamia przy parafii punkt pomocy rodzinom z małymi dziećmi  –Dzięki wsparciu Rycerskiego Zakonu Joannitów ze Szwajcarii otrzymaliśmy akcesoria i ubranka dla małych dzieci. W pierwszej kolejności chcemy pomagać osobom znajdującym się w sytuacjach, w których pomoc ta jest głęboko uzasadniona. Dlatego zwróciliśmy się o pomocw dotarciu do osób potrzebujących i zachęceniu ich do skorzystania z nasze oferty – mówi ks. Marcin Brzóska.

Przypominamy również, że w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest  zbiórka rzeczy używanych w lokalnych Punktach Pomocy Rzeczowej. Jeden usytuowany jest w dzielnicy Orzegów, w świetlicy przy ul. Królowej Jadwigi 8. – Rzeczy można przynosić o każdej porze dnia i zostawić w naszej świetlicy lub  pobliskiej parafii – informuje Katarzyna Krężałek.
Zbiórka prowadzona jest również w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych przy ul. Niedurnego 107, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej prowadzi systematycznie zbiórkę odzieży w klatkach bloków, o czym informują ogłoszenia. Osoby, które chcą  przynieść odzież, mogą zgłosić się również do  siedziby MOPS w Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 20 pok. 108.

W mieście funkcjonuje 9 placówek wsparcia dziennego dla dzieci. 8 z nich prowadzą organizacje pozarządowe, jedną miasto. Z pomocy tych świetlic korzysta 388 dzieci.  Dodatkowo w dzielnicach Ruda, Halemba, Wirek i Godula prowadzone są grupy profilaktyczno – rozwojowe dla 40 dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter