Kir Żałobny

Cykl jesiennych spotkań z mieszkańcami zakończony

Cykl jesiennych spotkań z mieszkańcami zakończony

Sytuacja finansowa miasta, inwestycje drogowe w dzielnicy, a przede wszystkim perspektywa nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami były tematami wiodącymi ostatniego w tym roku spotkania Prezydent Miasta z rudzianami. - Zrównoważony rozwój miasta, w którym uczestniczy każda dzielnica Rudy Śląskiej i nowoczesna strategia, którą będziemy konsekwentnie realizować to cele naszych działań – mówiła Grażyna Dziedzic do mieszkańców dzielnicy Ruda.

W Rudzie prowadzone są ważne inwestycje drogowe – budowa trasy N-S i ronda turbinowego oraz przebudowa ulicy Kokotek. Prezydent miasta  informowała mieszkańców o kłopotach przy budowie ronda, które wyniknęły z ogłoszenia upadłości przez wykonawcę. – Mimo że wiele prac zostało ukończonych przed terminem na skutek ogólnej, złej sytuacji w budownictwie inwestor ogłosił upadłość, a my jesteśmy zmuszeni do ponownego wyłonienia wykonawcy w kolejnym przetargu – informowała Grażyna Dziedzic. – Ale możecie być państwo spokojni, do kwietnia 2013 roku ta ważna dla rudzkiej komunikacji inwestycja zostanie ukończona – zapewniła prezydent.

Prezydent miasta informowała również, że do końca listopada zakończy się rozbiórka wiaduktu na ulicy Kokotek. Mówiąc o inwestycjach drogowych i budowlanych prezydent szczególnie podkreślała wagę prac inwentaryzacyjnych oraz planów rozbudowania ścieżek rowerowych. – Ruda Śląska jest pięknym miastem, pełnym zieleni, a rudzianie lubią uprawiać sporty na świeżym powietrzu, dlatego staramy się, żeby przy każdej drodze, która jest budowana, powstawała od razu ścieżka rowerowa – mówiła podczas spotkania.

Jeden z uczestników spotkania poruszył kwestię poczty, która uprzednio mieściła się w budynku zniszczonym przez pożar. – Starsze osoby są narażone na duże komplikacje związane z dotarciem do najbliższego urzędu pocztowego – mówił. – Może jakaś spółdzielnia mieszkaniowa wynajmie pomieszczenie, żeby wszyscy mieli blisko na pocztę – proponował. Prezydent miasta obiecała podjąć rozmowy z Pocztą Polską, w której gestii jest zapewnienie dodatkowych miejsc swoich usług.

Największa część spotkania została poświęcona zagadnieniom zmian, które dotyczą gospodarki odpadami. Obecna na spotkaniu Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawiła obecną sytuację w tym zakresie. – Rada Miasta Ruda Śląska podjęła do tej pory 2 uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Wiemy już, że opłatę będziemy naliczać od liczby osób mieszkających w danym lokalu – mówiła naczelnik. - Właściciel nieruchomości będzie musiał wypełnić deklarację i samodzielnie obliczyć opłatę - liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie się mnożyć przez daną stawkę. Prawdopodobnie w grudniu radni uchwalą wysokość stawki – tłumaczyła.

Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób będzie uiszczana opłata. – My proponujemy, żeby opłata była wnoszona za dwa miesiące z dołu – mówiła naczelnik. Nowe przepisy budzą obawy i wiele pytań. Ewa Wyciślik podkreślała, że w Europie Zachodniej wdrażanie przepisów trwało kilkadziesiąt lat. – Wiosną przyszłego roku zorganizujemy kolejne spotkania z mieszkańcami, na których będziemy mogli przedstawić pakiet uchwał o gospodarce odpadami. Z pewnością wtedy wiele spraw, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców, będzie już wiadomych – podsumowała Grażyna Dziedzic.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rady Miasta. Józef Osmenda zachęcał rudzian do weryfikacji prac radnych. – Będziemy się spowiadać przed naszymi wyborcami, każdy powie, co zrobił dla miasta w odniesieniu do przedwyborczych obietnic – mówił.

Dzisiejsze spotkanie w Rudzie było ostatnim z serii spotkań Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej, ale nie wyczerpało okazji do rozmowy z prezydent miasta. Od paru tygodni funkcjonuje specjalny numer telefonu 663-058-500, pod który można dzwonić bezpośrednio do Grażyny Dziedzic. Poza tym zarówno prezydent, jak i zastępcy przyjmują strony po wcześniejszym umówieniu się w sekretariatach. Grażyna Dziedzic kontaktuje się również  z mieszkańcami za pomocą internetowych portali społecznościowych.

Następne spotkania z mieszkańcami odbędą się wiosną przyszłego roku. Wówczas prezydent miasta przedstawi mieszkańcom m.in. listę zaplanowanych na rok 2013 inwestycji w mieście.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter