Header decorative image
Kir Żałobny

Ruda inwestuje w drogi

Ruda inwestuje w drogi

Prawie 21 milionów złotych. Tyle Ruda Śląska wyda na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w 2013 roku. Za te pieniądze rudzcy drogowcy chcą m.in. rozpocząć budowę kolejnego odcinka trasy N-S, ukończyć budowę rond turbinowych, utwardzić nawierzchnią asfaltową kilka dróg gruntowych, wykonać prawie 16 km tras rowerowych oraz ponad 100 dodatkowych miejsc parkingowych. Ogółem na inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej przeznaczonych zostanie 40% tegorocznych wydatków inwestycyjnych gminy. Dodatkowe 10 milionów złotych pochłoną bieżące remonty dróg i chodników.

Na wydatki inwestycyjne w 2013 roku zarezerwowaliśmy około 51 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty, bo prawie 21 milionów, zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

W sumie na rozbudowę, modernizację i remonty infrastruktury drogowej władze Rudy Śląskiej zamierzają wydać w bieżącym roku ponad 31 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy, bo aż 7 mln zł, zostanie przekazanych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. W ramach tej inwestycji w 2013 roku rozpoczną się roboty drogowe od ulicy 1 Maja do ul. Bukowej wraz z budową węzła dwupoziomowego. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej w kierunku Zabrza i Gliwic. Rozpoczęcie prac zaplanowane zostało na ostatni kwartał bieżącego roku, a ich zakończenie w roku 2015. Co ważne, przy tej okazji wykonane zostaną nie tylko nowe chodniki, ale również ścieżki rowerowe.

Miłośników jazdy na rowerze z pewnością ucieszy też wiadomość, że w połowie tego roku ruszy realizacja projektu „Rowerem przez miasto”. – Nowa trasa rowerowa będzie przebiegała przez Halembę, Wirek i Kochłowice i będzie wiodła od granicy z Zabrzem do ośrodka „Radoszowy” w lasach kochłowickich - zapowiada prezydent Dziedzic. Trasa będzie miała prawie 15,5 km długości i będzie przebiegała w rejonie ulic Zabrskiej, Nowy Świat, Nowej, Mostowej, 1 Maja, Polnej, Wrzosowej, Oświęcimskiej, Kochłowickiej, Rybnej, Żymły, Weteranów, Piłsudskiego, Gościnnej oraz wzdłuż ścieżek leśnych. Koszt tej inwestycji wyniesie 700 tys. złotych.

Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych w 2013 roku będzie ukończenie budowy rond turbinowych przy ul. 1 Maja w dzielnicy Ruda. Zgodnie z podpisaną umową miały one być gotowe w połowie tego roku. Niestety z powodu bankructwa firmy wykonawczej prace zostały przerwane. Jak szacują rudzcy drogowcy, inwestycję uda się ukończyć do końca września bieżącego roku. – Budowa rond ma ułatwić wjazd na ulicę 1 Maja z ulic Klary i Szyb Walenty, a tym samym usprawnić komunikację w strategicznym gospodarczo obszarze miasta – podkreśla Jacek Otrębski z wydziału dróg i mostów UM.

W bieżącym roku ukończona zostanie też przebudowa pasa drogowego ulicy Moniuszki w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach. W ramach tej inwestycji do końca czerwca wykonana zostanie nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, sieć kanalizacyjna oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

W budżecie nie zabrakło również środków na likwidację kilku dróg gruntowych. Dzięki temu do końca roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic Wysokiej w Czarnym Lesie oraz Przemysłowej i Średniej w Kochłowicach. Koszt modernizacji tych dróg wyniesie prawie 1,4 mln złotych. Po przebudowie wspomniane ulice zyskają nawierzchnię z kostki betonowej oraz unowocześniona zostanie ich infrastruktura techniczna. Dodatkowo wzdłuż przebudowanych ulic Wysokiej i Przemysłowej wykonane zostanie oświetlenie.

Na ten rok zaplanowane zostały też roboty związane z przebudową mostów i likwidacją niepotrzebnych wiaduktów. – Most nad rzeką Kłodnicą przy ul. Poniatowskiego w Halembie znajduje się w złym stanie technicznym i ma aktualnie obniżoną nośność – informuje Mariusz Pol z rudzkiego magistratu. – Musimy rozebrać ten obiekt i zbudować nowy, dzięki czemu będą mogły przez niego przejeżdżać wszystkie samochody – tłumaczy. Drogowcy dokonają też rozbiórki mostu w rejonie ul. Przemysłowej w Kochłowicach. Jak tłumaczą, przepływający wcześniej pod mostem Potok Bielszowicki został skanalizowany, toteż obiekt ten nie spełnia już swojej funkcji. Co za tym idzie, most zostanie wyburzony, a w jego rejonie powstanie nowa nawierzchnia. Ten sam los czeka kochłowicki wiadukt przy ul. Tunkla, który nie tylko jest w złym stanie technicznym, ale ze względu na fakt, że linia kolejowa przebiegająca pod wiaduktem została zlikwidowana, jest bezużyteczny. Na roboty przy ul. Poniatowskiego, Przemysłowej i Tunkla przeznaczone zostanie 2,8 mln zł.

Kolejne 50 tys. zł miasto wyda z kolei na opracowanie dokumentacji budowy kanału deszczowego w ulicy Kłodnickiej w Halembie. Inwestycja ta pozwoli na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Kłodnicy. Dzięki temu odcinek ulicy Kłodnickiej od ul. Brodzińskiego do KWK Halemba, który nie posiada aktualnie sieci kanalizacji deszczowej, nie będzie już dłużej zalewany w trakcie intensywnych opadów. Jak deklarują przedstawiciele wydziału dróg i mostów UM, rozpoczęcie tych robót nastąpi w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Inwestycje drogowe, które będą realizowane w 2013 roku, zostały dobrane dokładnie według celów określonych w strategii rozwoju miasta do roku 2015. Wśród nich wyliczyć trzeba przede wszystkim konieczność dążenia do zintegrowania dróg na terenie miasta z układem komunikacji aglomeracji górnośląskiej, zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Z realizacją ostatniego z wymienionych celów związana będzie przebudowa skrzyżowania ulic Kokota, Niedzieli i Halembskiej w Bielszowicach, która ruszy w drugiej połowie roku. Dzięki temu skrzyżowanie zyska sygnalizację świetlną, mającą poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie.

Ustalając zakres inwestycji drogowych rudzcy samorządowcy wzięli pod uwagę nie tylko zapisy strategii rozwoju miasta, ale również głosy samych mieszkańców, którzy podczas spotkań z Grażyną Dziedzic skarżyli się, że nie mają gdzie parkować. – Na ten rok zaplanowaliśmy budowę kolejnych parkingów, dzięki którym w mieście przybędzie prawie sto dwadzieścia miejsc dla samochodów – zapowiada prezydent Dziedzic. Zgodnie z deklaracjami władz miasta, do końca roku przy ul. Brodzińskiego powstanie 40 miejsc dla samochodów, przy ul. Grodzkiej 13 i aż 65 przy ul. Solidarności. Dzięki temu na koniec 2013 roku w Rudzie Śląskiej w porównaniu do końca roku 2010 przybędzie prawie 600 miejsc parkingowych.

W 2012 roku na roboty drogowe wydano prawie 46 mln złotych. – Trudno porównywać tegoroczny budżet drogowy z rokiem poprzednim – uważa Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik wydziału dróg i mostów UM. – Trzeba pamiętać, że w zeszłym roku prawie 19 mln zł przeznaczono na ukończenie inwestycji unijnych - 14 mln zł pochłonęły koszty budowy sztandarowej inwestycji drogowej w Rudzie Śląskiej – trasy N-S, a ponad 5 mln złotych przebudowa ul. Kokota - wylicza.

Najwięcej, bo aż 1/3 budżetu drogowego Rudy Śląskiej pochłoną w 2013 roku roboty związane z bieżącymi remontami dróg i chodników, na które rudzcy drogowcy wydadzą 10,6 mln złotych. W sumie wyremontowane zostanie prawie 90 tys. m2 nawierzchni, w tym 12,2 tys. m2 dróg wojewódzkich, 25 tys. m2 dróg powiatowych, 48,2 tys. m2 dróg gminnych i 4,4 tys. m2 dróg wewnętrznych. W 2012 roku analogiczny zakres robót wynosił kolejno 13 tys. m, 29,3 tys. m2, 52,8 tys. m2 oraz 11,4 tys. m2, co dało w sumie 106,5 tys. m2 wyremontowanej nawierzchni. Koszt wykonanych w ubiegłym roku remontów bieżących wyniósł prawie 11,5 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter