Header decorative image
Kir Żałobny

Rozwojowy budżet

Rozwojowy budżet

Ponad 100 mln zł zamierza wydać na inwestycje w przyszłym roku Ruda Śląska. To najwięcej od czterech lat. Władze miasta opublikowały już projekt budżetu na 2015 rok. Priorytetem będą drogi z dalszą budową trasy N-S, inwestycje w szkołach i przedszkolach oraz rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej. Planowana jest też kontynuacja budżetu obywatelskiego. - To budżet rozwojowy. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na tak wiele inwestycji, gdybyśmy przez ostatnie cztery lata nie oddłużyli miejskiej kasy - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wydatki na inwestycje będą stanowiły prawie 17,5 proc. wydatków samorządowych. To 4 proc. więcej niż zaplanowano w projekcie budżetu na ten rok. Najwięcej z przyszłorocznego budżetu miasta mają pochłonąć roboty drogowe /ponad 52 mln zł/. Wśród nich najważniejszą inwestycją będzie budowa kolejnych odcinków trasy N-S, która docelowo ma połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Na ten cel zarezerwowano prawie 36,7 mln zł, czyli ponad 36 proc. wydatków na inwestycje. - Na wiosnę planujemy ruszyć z budową trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej oraz od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli. Pod koniec przyszłego roku chcielibyśmy też rozpocząć roboty od ul. Bukowej do ul. Kokota. Mamy dużą szansę na dofinansowanie 85 proc. wartości tej inwestycji ze środków unijnych - wyjaśnia Grażyna Dziedzic.

W przyszłym roku miasto planuje też dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej w mieście. Przy tej okazji zostaną wykonane kolejne etapy odwodnienia ulic Zabrzańskiej i Kokotek w Rudzie oraz ul. Kłodnickiej w Halembie. Z kolei w Kochłowicach zmodernizowana będzie ul. Jagiełły, która obecnie jest drogą gruntową. Władze miasta planują też inwestycje mostowe - w Kochłowicach zlikwidowany zostanie stary most przy ul. Przemysłowej, a w Rudzie przebudowany będzie obiekt przy ul. Piastowskiej. W tym samym rejonie zostanie przebudowany przepust pod ul. Piastowską wiodący do ul. Sobieskiego. W mieście powstaną też kolejne ścieżki i trasy rowerowe. Na ten cel przeznaczono 1,4 mln zł.

Inwestycje drogowe obejmą też ul. Dobrej Nadziei w rejonie tzw. Kaufhausu. Droga ta będzie rozbudowana, a przy tej okazji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. W kierunku tej ulicy przedłużona zostanie również ul. Gwardii Ludowej. - Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat. Porządna droga im się po prostu należy - komentuje prezydent Rudy Śląskiej.

Sporo pieniędzy w projekcie przyszłorocznego budżetu władze Rudy Śląskiej przeznaczyły na termomodernizację placówek oświatowych i biblioteki w Bykowinie. Na tego typu inwestycje przeznaczono w sumie prawie 13,8 mln zł. Innowacją będzie przy tym termomodernizacja 7 placówek oświatowych i wdrożenie systemu zarządzania energią w 12 szkołach i przedszkolach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z kolei 17 mln zł pochłoną z budżetu miasta inwestycje sportowo-rekreacyjne. W ramach tych środków modernizowany będzie basen letni w Nowym Bytomiu, odnowiona będzie trasa biegowa oraz bieżnia stadionu przy ul. Czarnoleśnej oraz kontynuowana będzie rewitalizacja Burlocha. Kolejne 2,8 mln zł przeznaczone będzie na rewitalizację parku im. Kozioła w Rudzie.

W 2015 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,7 mln zł. Dzięki temu wykonany zostanie szereg inwestycji związanych przede wszystkim z drogownictwem oraz sportem i rekreacją.

Istotną pozycję w projekcie budżetu miasta stanowią wydatki przeznaczone na remonty. – Są one traktowane jako wydatki bieżące, choć tak naprawdę dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny - mówi Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ogółem na remonty miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 23,2 mln zł. Najwięcej środków pochłoną remonty dróg /15,1 mln zł/ oraz remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego /4,9 mln zł/.

Wydatki Rudy Śląskiej w 2015 roku mają się zamknąć w kwocie 624,8 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 585,8 mln zł. Oznacza to, że w budżecie powstanie deficyt na poziomie niespełna 39 mln zł. - Sfinansujemy go w większości z wyemitowanych obligacji -  mówi Ewa Guziel. Uzyskane z obligacji pieniądze zostaną przeznaczone na budowę trasy N-S. – Proszę jednak pamiętać o tym, że pieniądze wydane na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta, ponieważ inwestycja ta jest wpisana na listę kluczowych projektów, które mają być finansowane ze środków unijnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ruda Śląska nie miałaby problemu z deficytem, gdyby władze miasta nie musiały spłacać długów poprzedniej ekipy rządzącej. W przyszłym roku z tego tytułu trzeba będzie spłacić prawie 30 mln zł. Dodatkowe 5,8 mln zł rudzian będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie trzeba było zabezpieczyć również środki na poręczenia w kwocie 13,3 mln zł.

- Na przyszły rok musieliśmy zarezerwować również pieniądze na zadania, na które nie starczy pieniędzy z rządowych dotacji - podkreśla prezydent Dziedzic. - Przykładowo do samej oświaty trzeba będzie dopłacić z miejskiej kasy aż 86,5 mln zł, gdyż środki przeznaczone na ten cel przez państwo są niewystarczające. Stanowi to 41 proc. wszystkich wydatków na oświatę - komentuje.

Prognozowane w projekcie budżetu Rudy Śląskiej dochody będą wyższe od rzeczywistych. Projekt tegorocznego budżetu określał dochody miasta na poziomie ok. 560 mln złotych. Tymczasem obecny rok miasto zamknie dochodami w wysokości ok. 580 mln zł. Różnica bierze się stąd, że rząd w ciągu roku zmienia swoje prognozy dotyczące wysokości dotacji na realizację zadań celowych i rządowych. W tym roku różnica wynosiła około 23 mln złotych.

Ogółem w latach 2011 - 2014 Ruda Śląska przeznaczyła na inwestycje prawie 228 mln zł /dodatkowe 55,3 mln zł pochłonęły remonty/. Mimo trudnej sytuacji finansowej w mieście udało się w ostatnich czterech latach zrealizować wiele ważnych dla rudzian inwestycji: termomodernizację 13 budynków publicznych, 22 parkingi, 28 placów zabaw, 8 kompleksów sportowych przy placówkach oświatowych, 4 boiska dla piłkarzy, 3 parki aktywności rodzinnej, 3 centra inicjatyw społecznych, 35 km ścieżek i tras rowerowych, czy rewitalizację ośrodka sportowego Burloch w Orzegowie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter