Kir Żałobny

Różni podróżni – obsługa bez barier

Różni podróżni – obsługa bez barier

„Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego” – to projekt, który służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia obejmuje m.in. kwestie związane z obsługą klientów o szczególnych potrzebach. Są to przede wszystkim osoby starsze, poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami słuchu, mowy i wzroku, w tym również korzystające w codziennym życiu i przemieszczaniu się z pomocy psów przewodników. Uwaga zostanie poświęcona również zasadom obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też ze schorzeniami psychicznymi.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,
    działania szkoleniowe,
  • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

O udział w szkoleniu mogą ubiegać się:

  • pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, zajmujący stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca, pracownik infolinii, członkowie drużyny konduktorskiej, pracownik świadczący usługi asysty na dworcu, kontroler biletów, kierowca, motorniczy, pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy wewnętrzni;
  • pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca;
  • pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
  • pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
  • pracownicy podwykonawców przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów;
  • kadra zarządcza odpowiedzialna za przedsiębiorstwa realizujące usługi z zakresu transportu zbiorowego.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej. Szkolenia będą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Liczba uczestników szkolenia w każdej grupie szkoleniowej będzie liczyć 10 osób. Listę dostępnych terminów mogą Państwo znaleźć na stronie poświęconej projektowi: szkoleniapfron.pl  pod zakładką „Terminy”. Szkolenia dla kadry zarządczej będą odbywać się on-line.

Uczestnicy mogą liczyć na materiały dydaktyczne, profesjonalną kadrę trenerską, wyżywienie podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu finansowanym ze środków unijnych należy odwiedzić stronę www.pefron.org.pl i wypełnić zgłoszenie. Na stronie znajduje się pełna informacja i instrukcja prawidłowego wypełnienia zgłoszenia na szkolenie.

W przypadku pytań można konsultować się pod numerem telefonu: 536 237 684 oraz adresem e-mail szkoleniapfron@pir.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Szkolenia organizowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego i Instytut Transportu Samochodowego prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. K.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter