Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rozmowy w sprawie przekazywania budynków przez SRK S.A.

Rozmowy w sprawie przekazywania budynków przez SRK S.A.

Informacja ze spotkania, które odbyło się w dniu 6 lipca 2011 r. w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w związku z zamiarem wznowienia procedury przekazywania przez SRK SA budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów.

W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele SRK S.A. i władz Gminy – Miasta Ruda Śląska.

Tematyka spotkania wynikała z potrzeby realizacji uzgodnień, dokonanych przez poprzednika prawnego SRK S.A. w zakresie przekazywania budynków i lokali mieszkalnych na rzecz Gminy Ruda Śląska w trybie ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Realizując te uzgodnienia, Spółka przekazała w 2007 i 2008 roku łącznie
146 lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zarówno Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jak i Gminy – Miasta Ruda Śląska jednoznacznie stwierdzili, że pożądane jest kontynuowanie kolejnych etapów przekazywania budynków i lokali mieszkalnych, mając na względzie możliwość pozyskania przez Gminę środków finansowych z funduszy unijnych na rewitalizację dzielnicy Orzegów.

W trakcie spotkania omówiono problemy prawne związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a w szczególności możliwość jej pozyskania od aktualnego zarządcy,
tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bytomiu.

Zwrócono również uwagę na stan techniczny budynków, który ulega sukcesywnemu pogorszeniu oraz związane z tym stanem wydane nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, dotyczące przekazywanej substancji mieszkaniowej.

Problem realizacji nakazów będzie poruszany na kolejnych spotkaniach.

Przedstawiciele Gminy uznali, że zasadnym jest wpisanie potrzeby wykonania remontów budynków w program rewitalizacji dzielnicy Orzegów.

Odrębną kwestią omówioną na spotkaniu był problem zbywania przez SRK S.A. mieszkań w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, na rzecz aktualnych najemców. W tym zakresie przedstawiciele Spółki zobowiązali się do ponownego wystosowania ofert do najemców mieszkań o możliwości nabycia mieszkań w tym trybie, z bonifikatą sięgającą do 95 %, gdyż zgodnie z cytowaną powyżej ustawą najemcom przysługuje pierwszeństwo nabycia. Po uzyskaniu deklaracji najemców w tym zakresie, zostaną przesłane ponownie wnioski do Gminy – Miasta Ruda Śląska o wznowienie postępowań w zakresie przekazywania budynków i lokali mieszkalnych. Przewidywany termin ich złożenia to koniec 2011 roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter