Header decorative image
Kir Żałobny

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, nowa formuła pracy dzielnicowych oraz prowadzone przez policję działania profilaktyczne – to tematy debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Rudzie Śląskiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!”. To inauguracja cyklu podobnych spotkań. Kolejne będą odbywać się w poszczególnych komisariatach z udziałem mieszkańców.

- Bezpieczeństwo mieszkańców to dla nas jedno z najistotniejszych zagadnień. Aktywnie współpracujemy w tym zakresie z Komendą Miejską Policji i wspieramy jej działania – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Szczególnie interesujące są przedstawione rozwiązania, ułatwiające mieszkańcom kontakt z dzielnicowymi – dodaje. W spotkaniu w Urzędzie Miasta oprócz rudzkich policjantów uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Miasta i miejskich instytucji, Straży Ochrony Kolei, Sanepidu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Debata była okazją do przedstawienia wniosków z dotychczasowego działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – uruchomionego przez policję jesienią ubiegłego roku internetowego portalu, prezentującego wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń oraz zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. - Mapy zagrożeń to istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, służący m.in. właściwemu rozmieszczeniu patroli – mówi mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. - Każdy mieszkaniec ma możliwość aktualizacji informacji na mapie, dbając w ten sposób o wspólne bezpieczeństwo. Trzeba jednak pamiętać, że tą drogą należy zgłaszać zjawiska stale występujące w danym miejscu, a nie pojedyncze zdarzenia czy interwencje – zaznacza.

Do 13 marca br. w Rudzie Śląskiej odnotowano 959 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Potwierdzenie znalazło niecałe 39% z nich. Zgłoszenia dotyczyły najczęściej nieprawidłowego parkowania i przekraczania dozwolonej prędkości. Mapa, oparta na systemie Geoportal, dostępna jest pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Zgłoszenia dodawane przez internautów to tylko jedno ze źródeł prezentowanych informacji. Pozostałe to dane z policyjnych systemów informatycznych oraz pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami i przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.

Podczas debaty zaprezentowana została również nowa formuła służby dzielnicowych, która funkcjonuje od początku tego roku. – Jej głównym założeniem jest ułatwienie kontaktu z mieszkańcami. Podstawą pracy dzielnicowego jest obchód powierzonego mu rejonu. Zmiany mają na celu ograniczenie do niezbędnego minimum innych czynności – tłumaczy komendant Grzegorz Strzęciwilk. Wszyscy dzielnicowi posiadają telefony komórkowe oraz indywidualne adresy e-mail, z zastrzeżeniem, że poczta elektroniczna nie służy do zgłaszania sytuacji nagłych.

Kontakt z dzielnicowym ułatwia aplikacja mobilna „Moja Komenda”, przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki niej można zlokalizować najbliższe jednostki policji, wyznaczyć trasę dotarcia do nich, a także wyszukać dzielnicowego i skontaktować się z nim jednym kliknięciem. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS.

Obecnie w Rudzie Śląskiej służbę pełni 29 dzielnicowych. 9 z nich w Komisariacie I (dzielnice Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie), 6 w Komisariacie II (dzielnice Nowy Bytom i Wirek), 5 w Komisariacie III (dzielnice Bykowina i Kochłowice), 4 w Komisariacie IV (dzielnice Bielszowice i Czarny Las), 5 w Komisariacie V (dzielnica Halemba).

Ostatnim punktem debaty były prowadzone przez rudzką policję działania profilaktyczne. W listopadzie ubiegłego roku w Komendzie Miejskiej Policji utworzone zostało stanowisko ds. profilaktyki społecznej. Działania w tym zakresie to przede wszystkim spotkania, podczas których przedstawiane są kwestie bezpieczeństwa i unikania zagrożeń. Liczba ich uczestników – od przedszkolaków do seniorów - w 2016 roku wyniosła kilka tysięcy osób. Rudzcy policjanci wiedzę o bezpieczeństwie przekazują również uczestnicząc w różnych wydarzeniach, jak na przykład festyny profilaktyczne. Sami również organizują tego typu akcje, na czele z organizacją corocznego Śląskiego Regionalnego Przystanek PaT (Profilaktyka a Ty).

Jak wynika z policyjnych statystyk, w mieście spada liczba przestępstw i rośnie ich wykrywalność. W ubiegłym roku wszczęto 2664 postępowania, to jest o 881 mniej niż w roku 2015. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilku lat. Dla porównania, w roku 2012 ilość wszczętych postępowań wyniosła 5088. Od roku 2013 wzrasta też wskaźnik wykrywalności przestępstw. W 2015 roku wyniósł on 64,1%, zaś w roku ubiegłym 69,4 %. Wśród przestępstw kryminalnych najwięcej było kradzieży mienia – 502 oraz kradzieży z włamaniem – 306. Przestępczości gospodarczej dotyczyło 299 wszczętych postępowań. Tendencje spadkowe nie dotyczą jednak wszystkich spraw prowadzonych przez Policję, bowiem wzrasta wykrywalność przestępczości wśród nieletnich. W roku 2015 wszczęto 60 postępowań tego typu, zaś w roku ubiegłym 102.

W 2016 roku miasto wsparło Komendę Miejską Policji kwotą ponad 300 tys. zł. Część tej kwoty, ponad 118 tys. zł, przeznaczona została na dodatkowe patrole. Dofinansowany został również m.in. zakup 4 samochodów, miernika prędkości, 6 analizatorów wydechu. Dodatkowe 24 tys. zł przeznaczono na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

W Rudzie Śląskiej w komendzie miejskiej oraz w 5 komisariatach służbę pełni w sumie 331 funkcjonariuszy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter