Kir Żałobny

Rozbudowa ulicy Mazurskiej zakończona

Rozbudowa ulicy Mazurskiej zakończona

Zakończyła się ostatnia z realizowanych w tym roku w Rudzie Śląskiej inwestycji dotyczących modernizacji dróg gruntowych – rozbudowa ulicy Mazurskiej. Zadanie kosztowało 2,7 mln zł. – Konsekwentnie utwardzamy drogi gruntowe, budując przy tym również chodniki, ścieżki rowerowe czy oświetlenie. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 6,6 mln zł, a na przyszły rok zaplanowaliśmy ponad 10,7 mln zł – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ulica Mazurska w dzielnicy Halemba przed modernizacją miała w części nawierzchnię bitumiczną, a następnie tłuczniową. – W ramach inwestycji została wymieniona nawierzchnia na całej szerokości jezdni, a także wybudowany został nowy odcinek drogi w kierunku ul. Piwnej – informuje Julia Kubiak z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Zadanie obejmowało również budowę jednostronnego chodnika, przebudowę zjazdów do posesji oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - dodaje. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 729 metrów. Zarówno jezdnia, jak i chodnik wykonane zostały z kostki brukowej. Kanalizacja deszczowa powstała razem ze zbiornikiem retencyjnym o powierzchni 0,41 ha. Z kolei oświetlenie, które ma zostać uruchomione w najbliższych dniach, składa się z 27 słupów z oprawami LED. Koszt zadania wyniósł 2,7 mln zł.

Była to ostatnia z realizowanych w tym roku inwestycji z zakresu modernizacji dróg gruntowych. W listopadzie zakończyła się modernizacja ulicy Reja w dzielnicy Kochłowice, która ma teraz nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również budowę chodnika, odwodnienia w postaci przepustu i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia typu LED. Inwestycja kosztowała prawie 1,8 mln zł, miasto pozyskało na nią dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 1,4 mln zł, co stanowi 80% wartości zadania.

W maju zakończyła się przebudowa ul. Zjednoczenia w dzielnicy Kochłowice. Ulica ta miała wcześniej częściowo nawierzchnię z kostki brukowej, obecnie taka nawierzchnia jest już na całej jej długości. Modernizacji nawierzchni towarzyszyła budowa kanalizacji deszczowej, obejmującej podziemny zbiornik retencyjny. Z kolei wzdłuż całej ulicy Zjednoczenia wybudowany został chodnik i ścieżka rowerowa. Również na całej długości ulicy powstało oświetlenie zasilane siecią ziemną, obejmujące 20 słupów aluminiowych z oprawami typu LED.

W tegorocznym budżecie zarezerwowano środki na dokumentację projektową dla budowy dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości w rejonie ulic Świętochłowickiej, Akacjowej, Leszczynowej, Górnej, Kaszubskiej, Noblistów Śląskich, Malinowej, Wireckiej, Przyjaznej, Pelagii Kwapulińskiej i Jeżynowej. Opracowywana jest także dokumentacja rozbudowy ul. Podlaskiej.

W budżecie Rudy Śląskiej na 2018 rok na inwestycje zarezerwowano ponad 148 mln zł, w tym prawie 71 mln zł na zadania drogowe. Najważniejsze wydatki w tym zakresie związane są z budową trasy N-S (prawie 44 mln zł), modernizacją dróg gruntowych (ponad 6,6 mln zł), budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej (prawie 6,4 mln zł) oraz przebudową ul. Piastowskiej (prawie 6 mln zł oraz 19,6 mln zł w latach następnych).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter