Header decorative image
Kir Żałobny

Rowerowa metropolia

Rowerowa metropolia

Deklaracja wspólnej polityki rowerowej na terenie województwa śląskiego została dziś podpisana w Rudzie Śląskiej przez władze Województwa Śląskiego i Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Planowane jest m.in. powołanie Śląskiej Federacji Rowerowej, opracowanie strategii rozwoju ruchu rowerowego czy też uruchomienie specjalnej aplikacji mobilnej dla rowerzystów. Wcześniej odbyła się debata oksfordzka z udziałem młodzieży z rudzkich liceów. Wykazała ona, że metropolia powinna stawiać na rozwój infrastruktury rowerowej.

Deklaracja została podpisana przez Henryka Mercika, członka zarządu Województwa Śląskiego oraz Małgorzatę Mańkę-Szulik, przewodniczącą Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. - Komunikacja rowerowa do doskonałe rozwiązanie problemów komunikacyjnych we współczesnym świecie. To także sposób na ograniczenie emisji spalin i hałasu oraz poprawę zdrowia mieszkańców – mówi Henryk Mercik. - Skutkiem wspólnej i konsekwentnej polityki rowerowej będzie wzrost społecznej mobilności oraz jakości życia w naszym regionie. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym aktywnym działaniom województwo śląskie stanie się bardziej przyjazne dla rowerzystów, co wpłynie na wzrost jego atrakcyjności wśród mieszkańców i turystów – dodaje.

- Zamierzamy kształtować wspólną politykę rowerową – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik. - Szczególnie poprzez integrację podmiotów i środowisk działających na rzecz upowszechnienia roweru, tworzenie sieci tras rowerowych oraz wdrażanie spójnego systemu wypożyczalni rowerowych, zintegrowanego z innymi środkami transportu. Wspólnym celem będzie także wprowadzanie innowacji podnoszących komfort i bezpieczeństwo korzystania z roweru oraz promocję roweru jako środka transportu i rekreacji – tłumaczy.

- Podpisana dziś deklaracja pozwoli zintegrować rowerowe inwestycje prowadzone przez poszczególne miasta, tak aby infrastruktura w regionie tworzyła spójny system – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Chcielibyśmy także uruchomić specjalną aplikację mobilną, ułatwiająca rowerzystom poruszanie się po śląskich trasach – dodaje.

Kolejnym krokiem po podpisaniu deklaracji będzie stworzenie planu pracy na najbliższy czas. Planowane jest powołanie Śląskiej Federacji Rowerowej, utworzenie metropolitalnego zespołu ds. rozwoju polityki rowerowej oraz opracowanie strategii rozwoju ruchu rowerowego. W zamierzeniach jest także przeprowadzenie audytów istniejących traktów rowerowych oraz tras nieczynnych kolei przemysłowych i wałów przeciwpowodziowych pod kątem możliwości poprowadzenia szlaków rowerowych. Planuje się też wiele innych udogodnień dla rowerzystów, m.in. systemy parkingowo-przesiadkowe oraz zakup taboru umożliwiającego przewóz rowerów przez Koleje Śląskie.

- W ciągu ostatnich dwudziestukilku lat rower przeżywa renesans, a turystyka rowerowa stała się bodaj najpopularniejszą formą aktywnego wypoczynku w Polsce. Coraz częściej rowerzyści pojawiają się także na ulicach miast, korzystając z roweru na co dzień, jako ze środka transportu – podkreśla Aleksander Kopia, oficer rowerowy w Urzędzie Marszałkowskim. - Aby utrzymać ten pozytywny trend należy zadbać o tworzenie regionalnych i krajowych tras rowerowych, połączonych w sieć i będących jednocześnie uzupełnieniem systemów rowerowych w miastach. Szczególnie istotne jest to na mocno zurbanizowanym Śląsku, gdzie stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu rowerowego będzie mieć ogromny wpływ na poprawę kondycji i zdrowia jego mieszkańców oraz podniesienie ich mobilności – zaznacza.

Upowszechnianiem komunikacji rowerowej zajmuje się również Górnośląski Związek Metropolitalny. Powstało już „Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM”, zawierające rekomendowane ujednolicone wytyczne na rzecz rozwijania metropolitalnej polityki rowerowej oraz „Metropolitalne studium systemu tras rowerowych dla GZM”, gdzie zaproponowany został system powiązań rowerowych o charakterze metropolitalnym między miastami. Obecnie trwają prace nad analizą możliwości uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie Metropolii „Silesia”.

Przed podpisaniem deklaracji odbyła się debata oksfordzka pod tytułem „Metropolia szansą dla młodzieży. Rower w Metropolii”, zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Urząd Miasta Ruda Śląska. – Ruda Śląska to dobre miejsce, aby dyskutować o metropolii. Przypomnę, że to tutaj w 2007 roku rozpoczął działalność GZM - powiedział prowadzący debatę Przemysław Jedlecki z „Gazety Wyborczej”.

Losowanie stron wskazało, że bronić tezy debaty będą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej: Mateusz Kowolik, Mateusz Kurzeja, Oliwia Latała i Aleksandra Storoniak. Tezę przeciwną argumentowali natomiast uczniowie I LO im. Adama Mickiewicza: Franciszek Chęć, Agnieszka Gawarecka, Bogusław Kaczmarek i Bożena Kopiec. Reprezentanci „Morcinka” przekonywali, że rower to sposób na zdrowe życie i dobry środek komunikacji. Wskazywali na przykład europejskich miast, podkreślając popularność tego środka transportu i jego rolę w uzupełnianiu braków komunikacji publicznej. Przedstawiciele „Mickiewicza” podkreślali natomiast, że rower to rozwiązanie sezonowe i wcale nie tak popularne w naszym kraju. Wskazywali też, że są inne dziedziny życia, które wymagają większej uwagi, jak edukacja czy miejsca pracy, a bezpośrednie działania miast są skuteczniejsze niż dużej metropolii.

Po długich obradach jury, w skład którego weszli Małgorzata Mańka-Szulik, Krzysztof Mejer, Aleksander Kopia i Anna Ligocka – Żyła - ekspert w dziedzinie debat, ogłosiło zwycięstwo uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. – Opozycji było zdecydowanie trudniej w sytuacji, kiedy nie ma ucieczki przed metropolią, bo metropolią po prostu jesteśmy – zaznaczyła Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca jury. – Obie drużyny świetnie operowały technikami związanymi z prowadzaniem debaty oksfordzkiej. Zwycięzcy trochę lepiej poradzili sobie z tą formą niż opozycja – oceniła Anna Ligocka-Żyła.

Debata oksfordzka to rodzaj dyskusji powstałej około 100 lat temu w środowisku Uniwersytetu Oksfordzkiego oparty na ścisłych zasadach dotyczących czasu i sposobu dyskutowania oraz wysokiej kulturze prowadzenia sporu. Polega na tym, że dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. W każdym zespole znajdują się osoby odpowiedzialne za prezentację stanowiska, za jego uzasadnienie, kontrargumentację oraz podsumowanie.

W ciągu ostatnich lat długość tras rowerowych w Rudzie Śląskiej - ścieżek, szlaków i ciągów pieszo-rowerowych – zwiększyła się ponad 10-krotnie i osiągnęła ponad 70 km. W ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok powstała obwodowa trasa rowerowa łącząca dzielnice miasta o długości 30 km, biegnąca istniejącymi wcześniej drogami i nowo wybudowanymi odcinkami. Koncepcja tras rowerowych w Rudzie Śląskiej obejmuje 95 km tras, zapewniających połączenie wszystkich dzielnic, dużych zakładów, osiedli mieszkaniowych, obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych w obrębie miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter