Kir Żałobny

Rondo w Rudzie już gotowe

Rondo w Rudzie już gotowe

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego w dzielnicy Ruda. Kierowcy mogą już przez nie przejeżdżać bez żadnych utrudnień. Zlikwidowano także objazdy, które powstały w związku z pracami. Do końca kwietnia zostanie przeprowadzony odbiór końcowy inwestycji. Jej koszt to przeszło 9  mln zł. - Rondo zwiększyło płynność ruchu pojazdów, a także poprawiło  bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych - zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

- Rondo jest już zupełnie przejezdne w każdym kierunku, a ruch zarówno samochodów, jak również autobusów, odbywa się prawidłowo. Zlikwidowaliśmy także objazdy, które zostały wyznaczone, kiedy rondo było w budowie – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. – W ostatnim czasie wykonana została ostatnia warstwa asfaltu, którą można było ułożyć dopiero w momencie, kiedy temperatura podłoża przekroczyła 5 stopni. Ponadto na rondzie wymalowane zostały pasy oraz przejścia dla pieszych, a także zamontowane zostało oświetlenie – dodaje.

Budowa ronda w dzielnicy Ruda w rejonie ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego była jednym z zadań usprawniających najważniejszy układ komunikacyjny w północnej części miasta. Prace związane z budową tego skrzyżowania rozpoczęły się latem 2018 roku.

- Realizacja tego zadania objęła wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, zatoki autobusowej z kostki granitowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych. Ponadto wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, a także rozbiórkę nieużywanego już torowiska tramwajowego – wylicza Julia Kubiak z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Na tym jednak nie koniec. W ramach inwestycji znalazła się też budowa oświetlenia drogowego ulicy Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ulicą Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Warto też dodać, że rondo jest typu turbinowego – kierowcy wjeżdżający z ul. Magazynowej i od południowej strony z ul. Wolności przed wjazdem na rondo wybierają jeden z dwóch pasów ruchu, zgodnie z planowanym kierunkiem wyjazdu.

W dzielnicy Ruda prowadzona jest także druga ważna inwestycja drogowa, czyli przebudowa ul. Piastowskiej. Łączy się ona z ul. Wolności i prowadzi do granicy Rudy Śląskiej z Bytomiem. Koszt tej inwestycji to blisko 27 mln zł. W ramach tego zadania na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona zostanie nawierzchnia, wykonane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Oprócz tego zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także nastąpi likwidacja torowiska po dawnej linii tramwajowej nr 18. Na realizację tego zadania przewidziane jest 20 miesięcy. Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku w rejonie mostu nad Bytomką, który jest już ukończony. Na część inwestycji, która związana jest z budową nowego mostu, Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 1,8 mln zł.

Trwa również opracowywanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy Wolności. To droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Do 14 lutego 2015 r. w ciągu ul. Wolności przebiegała jednotorowa linia tramwajowa, obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedynie linie autobusowe. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest w kolejnych latach.

W budżecie miasta w 2019 roku na inwestycje zarezerwowano ponad 133 mln zł, w tym ponad 56 mln zł na zadania drogowe. Najważniejsze wydatki w tym zakresie związane są z przebudową ul. Piastowskiej (18,3 mln zł), budową odcinka trasy N-S od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A4 (15,1 mln zł), przebudową dróg gruntowych (5 mln zł), budową dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości mieszkalnych (5 mln zł) oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego (3 mln zł).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter