Kir Żałobny

„ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa Śląskich Romów”

„ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa Śląskich Romów”

40 osób narodowości romskiej zostanie objętych bezpośrednią pomocą, która zwiększy ich aktywność zawodową i społeczną. Dzisiaj w rudzkim urzędzie miasta został zainaugurowany projekt na rzecz społeczności romskiej.

„ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa Śląskich Romów” to projekt na rzecz społeczności romskiej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej  Romów z całego województwa śląskiego. Wsparciem zostanie objętych 10 kobiet, 10 mężczyzn oraz 20 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. Realizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej z Wojkowic oraz  Stowarzyszenie ROMÓW „GANDI” z Rudy Śląskiej.
W ramach projektu dla dorosłych przeprowadzone zostaną warsztaty z psychologiem i z doradcą zawodowym. Romowie  będą ròwnież uczyć się języka polskiego, zaliczą kurs komputerowy, kobiety także kurs szycia, a mężczyźni kurs budowlany. Zainteresowani będą mogli skorzystać również z porad psychologa i prawnika. Z kolei dla dzieci organizatorzy zaplanowali warsztaty taneczne, kółko historyczne, wyjścia do kina, wyjazd w czasie ferii zimowych oraz naukę języka polskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki.


- To jest nasz drugi projekt – mówi Izolda Kwiek, asystent koordynatora projektu. - Pierwszy obejmował kurs prawa jazdy dla mężczyzn, a dla kobiet kurs opiekunki osób starszych. Planujemy już kolejne kursy, m.in. obsługi wózków widłowych – dodaje. - Udział w projekcie, to nie tylko pozyskanie certyfikatu, ale przede wszystkim nowych umiejętności i szansy na zdobycie pracy – podkreśla Izolda Kwiek. – Pracujemy w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej – mówi Danuta Malejewska ze Stowarzyszenia „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej z Wojkowic. – Potrzeby Romów nie odbiegają od potrzeb reszty naszego społeczeństwa – podkreśla. – Potrzebują oni pomocy przy wchodzeniu na rynek pracy, aktywizacji społecznej i zawodowej – wylicza.

- Warto podkreślić że romskie dzieci, uczęszczające do rudzkich szkół nie są dyskryminowane – mówi Izolda Kwiek. – Trzeba tylko pamiętać, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym – zaznacza Danuta Malejewska. – Romowie muszą pamiętać o swojej tradycji i kulturze, nie mogą wypierać się swojej tożsamości - podkreśla.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter