Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rok 2022 w urzędowych statystykach

Rok 2022 w urzędowych statystykach

Ok. 175 tys. wysłanych i 156 tys. odebranych pism, blisko 11 tys. zarejestrowanych pojazdów, ponad 3 tys. wydanych praw jazdy, a także ponad 1,8 tys. wydanych Kart Dużej Rodziny oraz 635 Rudzkich Kart Seniora 60+. Ponadto 516 zarejestrowanych małżeństw, blisko 1,8 tys. urodzeń dzieci i 1648 zgonów. Tak w skrócie przedstawia się statystyka prac rudzkiego magistratu w 2022 roku. Warto dodać, że od początku wojny w Ukrainie dzięki działaniom Centrum Zarządzania Kryzysowego ponad tysiąc uchodźców znalazło schronienie w Rudzie Śląskiej.

W minionym roku w Rudzie Śląskiej zarejestrowano urodzenie blisko 1800 dzieci, w tym 873 dziewczynek i 852 chłopców. Najwięcej dziewczynek otrzymało imię: Julia, Hanna, Emilia, Zuzanna i Zofia. Dla chłopców rodzice najczęściej wybierali imiona: Jakub, Aleksander, Jan i Filip. Najrzadziej nadawanymi imionami były: Roksana, Lea, Bianka, Jowita, Mirabella, Gaja, Nel, Marika, Jaśmina, Lajla, Radochna oraz Samuel, Denis, Błażej, Ali, Paolo, Jarogniew, Natan, Olaf, Kilian, Liam i Teodor. Ponadto Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 516 małżeństw, z czego 300 były to uroczystości cywilne, w tym 12 ślubów w plenerze. USC zarejestrował też 257 rozwodów oraz 1648 zgonów, tj. 203 mniej niż w roku ubiegłym.

W 2022 roku Prezydent Miasta Ruda Śląska wydał blisko 1400 zarządzeń. Z kolei radni podjęli 203 uchwały i złożyli 176 interpelacji i zapytań. W minionym roku odbyło się 18 sesji Rady Miasta, w tym 5 nadzwyczajnych.

Dochody budżetu miasta w 2022 r. zostały określone na kwotę ponad 1 mld zł. Na podobnym poziomie były wydatki. Środki na inwestycje wyniosły prawie 247.830 mln zł. Warto dodać, że w minionym roku miasto pozyskało prawie 73 mln zł ze środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych.

W 2022 roku pracownicy Wydziału Komunikacji wydali ponad 3 tys. praw jazdy i zarejestrowali blisko 11 tys. pojazdów. Z kolei Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 622 decyzje administracyjne, w tym 348 pozwoleń na budowę, a w Wydziale Spraw Obywatelskich wydano ponad 12,3 tys. dowodów osobistych.

Rudzka Straż Miejska interweniowała w ubiegłym roku ponad 21 tys. razy. Funkcjonariusze ujęli blisko 7 tys. sprawców wykroczeń, nałożyli 3,5 tys. mandatów karnych i skierowali do sądu 144 wnioski o ukaranie. Przeprowadzili także 555 kontroli nieruchomości oraz podjęli prawie 600 działań antysmogowych.

Z kolei do Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszono 3 tysiące interwencji. Dwie trzecie wynikały ze zgłoszeń mieszkańców i najczęściej dotyczyły problemu obecności dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych, uszkodzeń oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, czy utrudnień w ruchu drogowym i innych spraw dotyczących miejskiej infrastruktury. Ok. 350 interwencji dotyczyło konieczności wezwania na miejsce zdarzenia koronera w celu stwierdzenia zgonu.

Rok 2022 upłynął pod znakiem kryzysu uchodźczego wywołanego wojną w Ukrainie. Od marca miasto zabezpieczyło w wyznaczonych do tego celu punktach blisko 500 osób. Ok. 90 osób znalazło schronienie w czasowo udostępnionych im lokalach mieszkalnych z zasobu gminy, a także lokalach udostępnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. CZK uczestniczy również w koordynacji pomocy pomiędzy osobami z Ukrainy, przybywającymi na teren naszego miasta, a mieszkańcami, którzy wyrazili chęć przyjęcia ich pod swój dach. Takich osób, które za pośrednictwem CZK znalazły czasowe schronienie w prywatnych domach i mieszkaniach, było dotąd blisko 500. Dyżurni Centrum odpowiedzieli również telefonicznie na kilkanaście tysięcy pytań dotyczących możliwości uzyskania przez uchodźców pomocy w naszym mieście.

W ubiegłym roku reorganizacji została poddana istniejąca od lat tzw. akcja jodowa, czyli procedury udostępniania mieszkańcom tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Ze względu na działania wojenne w Ukrainie i wyższe niż w latach ubiegłych ryzyko, tabletki trafiły w tym roku bezpośrednio do samorządów. W Rudzie Śląskiej utworzono 26 punktów ich wydawania, które zostaną uruchomione w razie potrzeby. Zabezpieczono łącznie ponad 183 tysiące sztuk tabletek.

Sporo pracy miało także Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, do którego skierowano 1633 pisma. Z telefonicznej, osobistej bądź pisemnej porady biura skorzystało ponad 1,8 tys. mieszkańców, a jego pracownicy przyjęli 266 zgłoszeń konsumenckich i wystosowali 962 pisma. Przygotowano również 7 pism procesowych oraz 31 wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego.

Przez cały rok można było odebrać w urzędzie Kartę Dużej Rodziny. Przyznano ją 1812 osobom. Z kolei Rudzka Karta Rodziny 3+ trafiła do ponad 3,3 tys. osób, a Rudzka Karta Seniora 60+ do 635 mieszkańców. W ramach ostatniego programu z miastem współpracowało 105 partnerów.

Według danych na koniec listopada 2022 roku w Rudzie Śląskiej zebrano 60,5 tys. ton odpadów, ponad 7 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym. Największą ich część, bo prawie 28 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 8,3 tys. ton to biomasa, a 5,7 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano ponad 10 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz półtora tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2022 r., znalazło się też 2392 tony szkła, 2 153 tony plastiku oraz 1652 tony papieru i tektury.

Warto dodać, że o pracy urzędu informowano m.in. w  191 informacjach prasowych, które przygotował Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, a rzecznik prasowy wraz z pracownikami magistratu udzielili blisko 1700 odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter